Oppositie: VVD tam, PACT kritisch, HAC stevig

Na de algemene beschouwingen van de coalitiepartijen CDA en AB nu de politieke betogen die de fracties van de drie oppositiepartijen afgelopen donderdag hielden. Dat VVD, PACT en HAC kritischer geluiden over de Programmabegroting 2015 lieten horen, lag voor de hand. PACT deed dat dat inhoudelijk het meest uitgesproken. De VVD was tam vergeleken met de opstelling bij de Lentenota in juni. En HAC kwam niet met een afgerond, algemeen stuk, maar beperkte zich tot, stevige, losse opmerkingen.

Donderdag praat de gemeenteraad in een tweede ronde over de programmabegroting. Dan is er een debat over de uitlatingen van de fracties in de beschouwingen en komen de moties en amendementen uitgebreid aan bod. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit over de begroting voor volgend jaar.

Algemene beschouwingen Robert van Rijn/VVD
Uitgangspunt in de beschouwingen van de liberale fractievoorzitter Robert van Rijn was de “eigen drieslag” van de VVD: ondernemerschap, lokaal belang & betrokkenheid en gezonde financiën. Hij vond dat er “een redelijke begroting” ligt. “Er wordt voldoende op de centjes gepast.”

Zorgelijk noemde hij de toename van de werkloosheid en het feit dat “vele Aalsmeerders worstelen met hun bedrijf en familiebedrijf”.

B&W moet zich volgens Van Rijn “echt meer inspannen om de woonlasten voor lokale burgers te verlagen”. Aalsmeer is qua woonlasten “het slechtste jongetje van de klas”. De gemeente staat trouwens landelijk op geen enkel lijstje in de top, meldde hij. “Als we het financieel perspectief bekijken is er overal geld voor – sportparken, beleidsintensiveringen, verliezen in grondexploitaties – beschikbaar te krijgen, behalve voor het verlagen van de woonlasten.”

15 euro
In zijn ogen moeten inwoners eindelijk “eens iets terugzien van hun trouw en verplicht betaalde geld”, en dat kan het beste met belastingverlaging. Daarmee geef je de burger meer koopkracht, iets waarvan de lokale ondernemer profiteert. Van Rijn diende een motie in onder het motto “de 15 euro van de VVD”. Maar daagde wel B&W uit het bedrag te verhogen “naar bijvoorbeeld 50 of 55 euro”.

Van Rijn gaf B&W een compliment voor de invulling van de zorgplannen vanaf 2015, als de gemeente veel taken van het rijk overneemt. Die plannen “zien er goed uit'. Hij wees, doelend op de politieke situatie, op een “forse uitdaging” voor B&W en raad: het “verbinden” van visies, mensen en kansen en mogelijkheden.

Over grens kijken
Aalsmeer moet “meer over de grenzen kijken” naar kansen, zoals “Amsterdam Lakes”, een naam die de toerist meer zal aanspreken dan 'Westeinderplassen'. “Wij moeten vanuit een strategie, een droom van mijn part, gaan redeneren willen wij Aalsmeer toekomstbestendig houden,” aldus de VVD'er.

Aan goede communicatie schort het volgens hem enorm bij de gemeente. Er is te weinig geld voor beschikbaar en het zijn “loze beloften” waar B&W mee aankomt. Er is “zelfs nog geen wifi voor burgers in de gemeenteraad gerealiseerd”. Burgers, zei Van Rijn, moeten we beschouwen als “onze aandeelhouders/partners” en niet als “citroenen die we maar kunnen uitknijpen”.

Algemene beschouwingen Ronald Fransen/PACT
“Raad, ga opnieuw onderhandelen en vorm een college dat wel een breed draagvlak heeft. Ga dát doen wat alle partijen na de verkiezingen riepen: een breed gedragen college vormen.”

Volgens PACT-fractievoorzitter, die “graag constructief oppositie” wil voeren, is dat de oplossing voor een gemeente die onbestuurbaar dreigt te worden.

Er is nog drieënhalf jaar te gaan tot de volgende verkiezingen. Dus een nieuwe onderhandelingsronde die meer oplevert dan de ene zetel verschil tussen coalitie en oppositie, is volgens hem de moeite van het onderzoeken waard.

Doodzonde
Van de acht moties die PACT bij de “visieloze” Lentenota indiende, zijn er vijf aangenomen, zo bracht Fransen in herinnering. Twee daarvan zijn niet uitgevoerd, van de drie andere is het de vraag of dat wél gebeurt. “Het niet uitvoeren van een motie is een politieke doodzonde. Wordt ons als raad, en zeker als oppositie, het werken hierdoor niet onmogelijk gemaakt,” zo vroeg de PACT'er zich af.

Verder gaf Fransen aan wat voor de progressieve fractie belangrijke speerpunten zijn: participatie, sociale woningbouw, zorg en overlast van Schiphol. Hij kondigde een motie aan die voorziet in het actualiseren van de participatieverordening, de regeling die bepaalt op welke manier inwoners mogen meepraten bij de diverse onderwerpen.

Meer sociale woningen
“Het gebrek aan sociale woningen gaat ons aan het hart,” zei Fransen. Volgens hem is “duidelijk” dat B&W “simpelweg niet méér sociale woningen wil”.

Niettemin streeft de progressieve fractie ernaar regelmatig met voorstellen te komen die woningzoekenden soelaas bieden. Uitgangspunt is halvering van de wachtlijst voor jongeren in 2018, aan het eind van deze B&W-periode. “Dat betekent dat er 250 sociale woningen bij moeten komen.”

Algemene beschouwingen Bram Heijstek/HAC
Fractieleider Bram Heijstek van Het Aalsmeers Collectief (HAC) koos voor een alternatieve aanpak. Hij sprak zijn “lieve schat” direct toe, haar uitleggend dat B&W “geen keuzes durft te maken”. Tegelijk realiseert B&W “alles voor arbeidsmigranten die straks voor de helft minder de arbeidsplaatsen in de zorg gaan opvullen”.

De HAC'er liet weinig heel van de begroting, die “niet sluitend' en “niet inzichtelijk” is. “De burger voelt zich in de maling genomen.”

Luchtbelasting
Hij riep de wethouders op Schiphol te verstaan te geven dat “Aalsmeer het zat is”. “Wij willen een eerlijke compensatie” voor de vlieghinder. Hij stelde voor te onderzoeken of het mogelijk is dat Schiphol per vlucht over Aalsmeer dokt. In de 'Over mijn dak'-motie die hij indiende, vraagt hij om een “luchtbelasting”.

Bovendien vroeg hij via een motie te na te gaan of er een regeling kan komen “waarmee mensen, dus ook kinderen, vanaf het moment dat zij woonachtig zijn in Aalsmeer ingeschreven mogen worden voor een socialehuurwoning”. Deze 'Recht op een dak boven je hoofd'-motie van HAC komt komende donderdag aan bod, net als een tiental andere moties en enkele amendementen.

● Klik hier voor beschouwingen CDA en AB

(Foto's archief AV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin