Omar El Hri: ‘Ken je buren, maak verbinding’

Verbinding maken. Het ligt de mannen en vrouwen op de lijsten van de meeste politieke partijen in de wervende monden bestorven. De 43-jarige Omar El Hri nummer 2 op de lijst van de PvdA, brengt dit gezegde al jaren daadwerkelijk in praktijk. Hij is onder meer oprichter van het Centrum van Eenheid (CEA), een platform waarbij inwoners van Amstelland kennis en informatie uit kunnen wiselen op gebied van cultuur en onderwijs.
 
Hij is geboren in Tanger in Marokko. Vader was handelaar, reisde door Europa. Het gezin telde zeven kinderen en Omar was de jongste.
Voel hij zich Nederlander of Marokkaan?
“Ik denk Nederlands, mijn hart is Marokkaans. Ik ben langer in Nederland dan in Marokko.”
 
Zijn vrouw is lerares Nederlands op het ROC in Hoofddorp, hij heeft vier kinderen en woont elf jaar zeer naar zijn zin in Nieuw-Oosteinde.
 
Studie
Aan de Hogeschool Holland koos hij een studie wiskunde en informatica met de toen nog aanwezige mogelijkheden voor een opleiding psychologie. Een werkkring volgde bij De Bascule, een academische inrichting voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam/Zuidoost. “Ik werk daar met kinderen tussen twaalf en achttien jaar, deed daar interne cursussen management in zorg en welzijn en haalde mijn master pedagogiek in deeltijdstudie aan de VU. Op dit moment volg ik een studie filosofie aan de Universiteit Leiden naast mijn werk bij De Bascule.”
 
Charlie Hebdo
Een druk bezet man en naast werk en gezin richtte hij het Centrum voor Eenheid op. Ook was hij actief betrokken bij de oprichting van het Joods Islamitisch Platform Amstelveen. Wat bracht hem daartoe?
 
“Dat was de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo. Vreselijk. En ik kreeg onmiddellijk de gedachte: met een bevolking van veel Joodse inwoners in Amstelveen en daarnaast ook bewoners die de islam aanhangen, moet er toch een verbinding zijn te maken. Je moet in ieder geval met elkaar proberen te praten, een dialoog op gang brengen. In november 2015 was de eerste bijeenkomst en het platform bestaat nog steeds. Er is veel onderhandeld onder andere met het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël en met islamitische organisaties. ”
 
Kerken lopen leeg
Nog steeds staat hij op de bres voor verbinding en dat was ook één van de redenen om juist voor de Partij van de Arbeid te kiezen.
“Ik zie het om me heen, er moet meer verbinding komen in de wijken en dan denk ik met name aan buurthuizen. Nu kent men vaak zijn eigen buren niet en dat geldt met name voor de nieuwe buurten. Ken je buren, maak verbinding. Voor de echte Aalsmeerders die hier zijn geboren ligt dat anders, die hebben hun contacten. Maar juist voor de nieuwe inwoners. Wie is die Omar, zal men zich afvragen. Ik denk aan sociale wijkteams waar de bewoners kunnen aankloppen. Bij buurthuizen denk ik aan ruimten met allerlei functies, voor de kinderen en de opgroeiende jeugd, voor de ouderen die er een kopje koffie kunnen drinken of gaan kaarten. Van dat soort voorzieningen hebben we er onvoldoende. En zeker voor de, wat ik noem: import-Aalsmeerders is dat van het grootste belang. Vroeger was er de kerk waar men verbinding had met elkaar, maar in heel Nederland lopen de kerken leeg. En voor het maken van de verbinding wil ik me inzetten.”
 
Kloof tussen burger en politiek
Zorg en welzijn zijn met name bij de PvdA van oudsher in goede handen, weet Omar. Maar ook dat de PvdA het de laatste jaren moeilijk heeft gehad.
 
“Maar we zitten weer op de goede weg,” zegt hij, “de kloof tussen burger en politiek is groter geworden, in de ogen van velen werd er door de politiek niet meer naar hen geluisterd. Ik heb politieke ervaring in het publieke domein, ben twintig jaar werkzaam in zorg en welzijn. Ik wil, als ik gekozen word me optimaal gaan inzetten voor de burgers.”
 
Een drukke baan, een universitaire studie, een gezin en als hobbies fitness en voetbal. En dan wellicht nog raadslid.
“Ik ga me tot het uiterste inzetten. Het zou kunnen dat ik mijn universitaire studie tijdig stop, maar ik heb er zin in mijn idealen te verwezenlijken.”
 
Tekst Leni Paul, foto archief AV
 
Terwijl er juist een afspraak was gemaakt voor een fotoshoot moest Omar maandag plotseling naar Marokko vanwege een overlijden in de familie. Om die reden zal hij ook rondom de verkiezingen niet in Aalsmeer aanwezig zijn.
 
(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel