‘Niet aan vlieglawaaitafel? Dan naar Den Haag’

Als Aalsmeer dadelijk niet centraal kan meepraten over vliegtuigoverlast, gaat wethouder Rik Rolleman voorop in een tocht naar Den Haag. Dat beloofde hij op het wijkoverleg vorige week in Aalsmeer-Oost.

Rolleman deed dat naar aanleiding van de opmerking van een buurtbewoner die de “volkswoede in Lelystad” als voorbeeld voor Aalsmeer nam. Lelystad zette zich onlangs schrap toen plannen tot uitbreiding van het vliegveld gelanceerd werden. “Wij doen het af met belletjes aan BAS,” aldus de bewoner. Hij riep op tot een “opstand”, want “wij zijn boos”.

Lekker makkelijk
In een reactie wees de wethouder erop dat de gemeente meepraten ook in haar “eisenpakket” over Schiphol heeft zitten. “Als we niet aan tafel komen, treed ik naar voren en ga ik voorop naar Den Haag.” Tot nu toe heeft Aalsmeer nooit in de frontlinie, aan de zogenoemde Alderstafel, meegediscussieerd over de toekomst van Schiphol, terwijl het het meest hinder ondervindt van vliegtuigen.

Diverse wijkbewoners vroegen zich af of de gemeente wel bereid is om iets aan de toenemende vliegtuigherrie te doen. Het is “lekker makkelijk” als wethouder om af en toe eens een pittige brief te sturen, maar georganiseerd tegengas geven is er niet bij. Rolleman was evenwel van mening dat hij zich tot het uiterste inspant om iets te bereiken.

Niet goed in klagen
“Maar het resultaat is marginaal,” gaf hij toe. “Als we niet direct aan tafel  zitten, gebeurt er niks. Dan is er geen aandacht voor je.” Wat evenmin voor Aalsmeer pleit, is dat er niet genoeg geklaagd wordt bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Sem van Hest van het wijkbestuur meldde dat er in augustus, september en oktober vorig jaar 7000 klachten uit Uithoorn zijn geteld en nog geen 500 uit Aalsmeer.

“We zijn niet goed in klagen,” stelde Rolleman vast. “Geef uw klachten door,” spoorde hij de zeventig belangstellenden in De Mikado aan; die waren vooral afgekomen op het onderwerp Schiphol. Een wijkbewoner beaamde dat Aalsmeerders “niet zeuren”, mede omdat ze economisch profijt trekken van Schiphol. “Wat hier ook leeft, is de gedachte: het helpt toch niet,” voegde een ander eraan toe.

Beetje boos
De wethouder was uitgenodigd om Oost bij te praten over de geluidsoverlast. Hij hield een wijdlopig verhaal over ingewikkelde procedures, even ingewikkelde overlegvormen en knap ingewikkelde cijfers. Om te concluderen dat er sinds enige tijd een ander systeem van kracht is dat “beter” is. “Want er zijn 15% minder ernstig gehinderden. Alleen niet bij ons.” Dat is het hem juist, zag je de aanwezigen denken. Rolleman was er, naar eigen zeggen, ook wel “een beetje boos” om geworden.

De eerste banen die Schiphol inzet voor vliegtuigen, zijn de Kaag- en Polderbaan. Als er goed zicht is, is de Kaagbaan in gebruik. Bij drukte daar is de Aalsmeerbaan de nummer twee. Maar als er “marginaal zicht” is, wordt er “makkelijk uitgeweken” naar de Aalsmeerbaan. Gevolg: “In de herfst en winter is er tweemaal zoveel over Aalsmeer gevlogen als in de zomer. Voordeel is dat dat niet in de nacht is.”

Wachten op rust
Rolleman gaf aan dat het “draagvlak voor Schiphol in Aalsmeer tanende” is. Aan onderhandeltafels eist hij dan ook “transparantie” en “goede (financiële) compensatie” voor de overlast.

Mooi allemaal, zei een bewoner, maar “wij zitten te wachten op rust”. “Alstublieft, help ons,” luidde de oproep van een ander. Een derde merkte op dat compensatie op zich aantrekkelijk klinkt. “Maar we moeten er zuinig mee zijn. Zo laten we de zaak afkopen en hebben we straks niks meer te vertellen.” Een volgende bewoners noemde het storend dat het altijd over het vage 'Schiphol' gaat. “Je kunt nooit een persoon aanspreken.”

Weinig opbeurends
Veel opbeurends was er over de vliegtuighinder op 10 februari niet te melden. Ook Pim van Riet, de bewonersvertegenwoordiger namens Aalsmeer in het regionale overlegorgaan CROS, zag er geen reden toe.

Dat er met het nieuwe stelsel het nodige veranderd is, “komt Aalsmeer niet ten goede, vind ik zelf”. Zo is er straks nog maar één bewonersvertegenwoordiger voor Aalsmeer én Uithoorn samen. Dat kan dus zomaar een Uithoornaar zijn.

Overlast erger
Van Riet beweerde dat het stelsel “in elk geval eerlijker” is. Maar voor de verantwoordelijke Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) biedt het ook de mogelijkheid om “trucjes” uit te halen “om eronderuit te komen”.

En ja, de Tweede Kamer heeft enkele jaren geleden besloten dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol mag groeien naar 520.000 per jaar. Dat aantal ligt nu nog enkele tienduizenden lager. “De geluidsoverlast wordt erger. Houd daar rekening mee,” was de nuchtere boodschap van Van Riet.

Foto's: (boven) zeventig wijkbewoners van Oost in De Mikado luisteren toe bij de Schipholpresentatie van wethouder Rik Rolleman, (onder) op hun beurt horen Rolleman en CROS-vertegenwoordiger Pim van Riet bewoners hun zegje doen (foto's Jaap Maars), (midden) de Aalsmeerbaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin