GroenLinks: ‘Er moet een nachtvluchtverbod komen’

(Gesponsorde content) De stemming rondom Schiphol is aan het kantelen. GroenLinks heeft van dat momentum gebruik gemaakt om nu een initiatiefwet in te dienen over een nachtvluchtverbod zodat we in Aalsmeer in ieder geval ’s nachts niet meer gestoord worden door de vliegtuigoverlast.

Woensdagavond was Suzanne Kröger, tweede kamerlid GroenLinks, te gast bij de Meetup over Schiphol en klimaat. Naast Suzanne hebben Jan Boomhouwer, vertegenwoordiger van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder en Ronald Fransen, lijsttrekker GroenLinks Aalsmeer ook een praatje gehouden.

Goede hoop
Suzanne Kröger is ervan overtuigd dat de schiphollobby een achterhoedegevecht aan het leveren is. Onderzoeken tonen keer op keer aan dat een kleiner Schiphol beter is voor iedereen. Werkgelegenheid, een mogelijke zorg van huidige medewerkers van KLM en Schiphol, ziet zij niet als probleem. “Werk zat in allerlei andere sectoren”. Haar initiatiefwet om een nachtvluchtverbod af te kondigen is nu voor advies naar de Raad van State. Ze heeft er goede hoop op de wet door de beide kamers te kunnen loodsen en dan is het nachtvluchtverbod een feit.

In strijd met zorgplicht
Jan Boomhouwer hield namens de Stichting RBV een helder verhaal over de eisen die RBV namens alle inwoners heeft: RBV concludeert dat de Staat handelt in strijd met de op hem rustende zorgplicht om de omwonenden van Schiphol te beschermen tegen hinder als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer. Om deze onrechtmatige situatie te beëindigen, is in elk geval vereist dat de Staat:

  1. Maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO-normen niet overschrijdt en ook niet-equivalente en nonakoestische factoren worden meegewogen;
  2. Waarborgen creëert teneinde de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming te bieden door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting;
  3. Ervoor zorgdraagt dat de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof, wordt gereduceerd.

RBV meent dat de verwezenlijking van deze eisen niet haalbaar is zonder een significante reductie van het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Egoïsme en hebzucht
Ronald Fransen gaf aan dat de verschillende crises, klimaat, Schiphol, wonen en nu zeer actueel oorlog, eigenlijk allemaal terug te voeren zijn tot één oorzaak: egoïsme en hebzucht. Als we de manier van met elkaar omgaan niet bespreken, is steeds een nieuwe crisis het gevolg. Fransen gaf aan dat GroenLinks in de huidige periode van goede samenwerking zich daarbij vooral heeft ingespannen om een unaniem geluid over Schiphol te laten horen. Dat is bijna gelukt. Alleen met het leveren van een financiële bijdrage aan de rechtszaak van RBV konden CDA en VVD niet akkoord gaan.

Jan Boomhouwer overhandigde, als dank voor haar inzet, Suzanne Kröger een paraplu met RBV opdruk.

Foto’s: Koos Paehlig

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin