Gewenst fonds voor ‘successtraat’ Ophelia bijna rond

Dé boodschappenstraat van Aalsmeer. Dat wil winkelcentrum Ophelia graag zijn. Een opstap daarvoor is de instelling van een ondernemersfonds. Als de gemeenteraad volgende week donderdag ja zegt het fonds, dan betalen de 28 ondernemers in het gebied tussen N196 en Spoorlaan ieder jaarlijks € 720 als 'reclamebelasting'. En de raad gáát akkoord. Dat bleek op de raadsvergadering van 19 december. Alleen de VVD voelt weinig voor overheidsbemoeienis.

Eerst mocht die avond Jurgen Zaal namens de winkeliersvereniging een warm pleidooi voor zo'n geldpot houden. De inspreker had wel moeten wachten tot… half twaalf, vóór hij zijn zegje mocht doen, en dan in vijf minuten. Volgens hem staat Ophelia “als een huis”. Het is “een successtraat”. Eerst had het winkelgebied een “wijkfunctie”, maar “mede door de diversiteit van het winkelaanbod en de ondernemers” komen er inmiddels “klanten vanuit de hele regio”.

Samenwerking als troef
In Zaals ogen is dat niet toevallig. “De kracht van de Ophelialaan is de betrokkenheid van de ondernemers, en daarnaast is misschien wel het belangrijkste: de samenwerking van al die ondernemers.”

Als voorbeelden noemde hij de het participeren van bestaande ondernemers in Jamin, het in onderlinge samenwerking herverdelen van winkelruimte (zoals bij de uitbreiding van de C1000 en de verplaatsing van Veerman en Zeeman) en het initiatief de parkeervoorzieningen uit te breiden.

Eén tegenstander
Voor Ophelia zijn de uitdagingen de impact van de toekomstige metamorfose van de Burgemeester Kasteleinweg op het winkelgebied en het “gevaar” van toenemende internetverkoop. De vereniging wil “tegengas” geven en winkelen “gezellig en leuk” maken. Mensen moeten elke week naar Ophelia komen, zo is haar streven.

Daar is geld voor nodig uit een potje waarin elke ondernemer geld stopt. Per slot plukt een ieder er ook de vruchten van. Geen ondernemers die aan niks meedoen, maar alleen profiteren. Veel zogenoemde freeriders zijn er overigens niet. Slechts één ondernemer ligt dwars, blijkt uit een enquête waarin Ophelia de meningen van winkeliers over het fonds peilde. Zaal wees erop dat de ondernemers “strijdvaardig” zijn en ervan overtuigd zijn dat Ophelia “nog beter en mooier” kan worden dan het al is.

Sympathiek doel
In het beraad van 19 december waren de fracties unaniem enthousiast over de winkeliersambities. “Een sympathiek doel,” vond Robert van Rijn (VVD). “Maar het gaat te ver om daarvoor een belastinginstrument aan te wenden. De ondernemers zijn in staat dat zelf te regelen.”

Van Rijn wilde bovendien eerst de beloofde evaluatie van de pilot afwachten die in het Centrum gaande is. Voor dat winkelgebied werd, na het akkoord van de gemeenteraad, per 2013 een ondernemersfonds ingesteld. Dat was verre van geruisloos gegaan. Want een behoorlijk aantal ondernemers in de Zijdstraat en omstreken zag niets in het fonds, vooral gezien het verplichte karakter.

Alle ondernemers, klein en groot, betalen er € 720 per jaar, net als straks in de Ophelialaan. Het bleek destijds juridisch niet mogelijk om te differentiëren in het tarief. Dat kan nog steeds niet.

Initiatief uit samenleving
René Martijn (AB) wilde de winkeliers aan de Ophelialaan niet laten wachten op de uitkomst van de proef. Iedereen hoort mee te betalen, meende hij. Alleen was het “jammer” dat er nog niet gedifferentieerd kan worden, zodat “kleine ondernemers met een kleine winkel” minder hoeven te dokken. CDA'er Jaap Overbeek noemde het “positief” dat de ondernemers er zélf mee aankomen en dat het draagvlak zo groot is.

“We moeten dankbaar zijn voor een initiatief uit de samenleving,” zei Willem Kikkert (PACT). Dit is een “prachtig mooi voorbeeld” hoe overheid en samenleving zich verbinden. Hij kon het niet laten een speldenprik uit te delen aan de liberalen. “Is de VVD nog wel een ondernemerspartij? Dat blijkt hier niet.” In zijn repliek herhaalde Van Rijn nog maar eens dat “er geen overheid nodig is om dit te regelen”.

Naaste toekomst
Hoe de winkeliersvereniging de toekomst ziet, staat in een, nog nader te preciseren, programma voor de komende drie jaar. In 2014 staat het vaststellen van een basisplan voor alle acties en activiteiten centraal. Verder gaat Ophelia de huisstijl en het logo opfrissen en voor het eerst een straatborrel voor de winkelmedewerkers organiseren.

Nieuw in 2015 is dat er bij elke winkel een plantenbak geplaatst wordt “met een opvallende plant”. Ook worden er promotieacties georganiseerd, zoals een loterij of een straatbingo. Voor 2016 staan er eveneens nieuwe activiteiten op de agenda. Zo verschijnt er een Ophelia-boodschappenboekje en komen er “verrasacties”, “boodschappenpromotieacties” (zoals 'Win een thuiskok') en een “bijzondere jaarmarkt”, de zogenoemde boodschappenmarkt.

Foto's: linksboven Robert van Rijn (VVD), onder Willem Kikkert (PACT)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin