Gemeenteraad wil vanavond kortere vergadering

Vanavond is de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Hoofdpunten: de ontwikkelvisie voor de Hornmeer, nieuw beleid voor het maatschappelijk vastgoed (gebouwen en voorzieningen waar sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties gebruik van maken) en het aanwijzen van drie beschermde dorpsgezichten. Andere onderwerpen zijn het preventie- en handhavingsplan alcohol, méér bluswater voor de brandweer en benoeming van een tweede gemeentelijke vertegenwoordiger in de stadsregioraad.

Het streven van de gemeenteraad is zijn leven te beteren wat de tijdsduur betreft, die vorig jaar volkomen uit de hand liep. En ja, het vergaderschema is zo ingericht dat de burgemeester rond elf uur haar laatste hamerklap zou kunnen geven.

Voordeel kan zijn dat de drie hoofdpunten vorige week al ter oriëntatie zijn 'voorbesproken' tijdens het rondetafelgesprek van de gemeenteraad. Al kwam er van de opzet van de ronde tafel – burgers en organisatievertegenwoordigers laten meediscussiëren om boven water te krijgen wat er onder hen leeft en wat voor ideeën ze hebben – opnieuw weinig terecht. Daarvoor zaten er, op ruim 30.000 inwoners, te weinig burgers aan de raadstafel. Welgeteld vijf, waarvan drie bij de 'Hornmeer'.

Openbare functies
De wethouders Gertjan van der Hoeven, Tom Verlaan en Jop Kluis mochten op het rondetafelgesprek hun voorstellen kort toelichten. Van der Hoeven vertelde over de Hornmeer dat B&W op de locatie Roerdomplaan-Meervalstraat woningen wil neerzetten. “Een mix van eengezinswoningen en doelgroepwoningen, met name voor senioren, al dan niet met zorg,” zei hij.

Op het VVA-terrein, buiten de geprojecteerde school en nieuwe sporthal en het bestaande zwembad om, is “eventueel” wat woningbouw mogelijk, in de hoek tegen het kruispunt N196-Zwarteweg aan. Verder kijkt Van der Hoeven naar “openbare functies”. Zoals een extra stuk park, een (verplaatste) atletiekbaan en andere sportvoorzieningen zoals een skatepark en een mountainbikeroute. “Er zijn veel mogelijkheden,” stelde hij.

Maar opvallend genoeg vroeg niemand zich hardop af of het niet ook een prachtplek voor een evenemententerrein is. Rond de laatste Feestweek Aalsmeer werd her en der geopperd de festiviteiten te verleggen naar een speciaal terrein voor grote evenementen ergens in de hoek tussen Zwarteweg en N196.

Financiële haalbaarheid
De wethouder vermeldde verder dat de kosten van de renovatie van het park en VVA-terrein op moeten wegen tegen de baten van de nieuwe woningbouwlocatie. “Het streven is dat dat ongeveer in evenwicht is.”

Bij de financiële haalbaarheid evenwel zetten VVD'er Dirk van der Zwaag en Cor Knol, die als wijkbestuurslid aan de raadstafel zat, hun vraagtekens. Verder vroegen Knol en buurtbewoner mevrouw Van Beek om aandacht voor de eigen bewoners van de Hornmeer. Dit omdat als gevolg van de huidige regels voor regionale woningruimteverdeling mensen van buiten Aalsmeer er ook een huis moeten kunnen bemachtigen.

Geen optie voor AVA
Dat Leo Eveleens van de Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA) bij het onderwerp maatschappelijk vastgoed aanschoof, kwam mooi uit. Hij zat er om voor zijn vereniging te pleiten voor een nieuwe 400-meterbaan, ofwel op het huidige complex aan de Sportlaan ofwel in de Hornmeer. Uit zijn bijdrage bleek tevens dat een 200-meterbaan in de Hornmeer “geen optie” voor AVA is.

Maar Eveleens was “zeker bereid” om, als er in de Hornmeer een baan komt, mee te denken over een gezamenlijk clubgebouw. Maar wel op voorwaarde dat AVA er ook 'zichzelf' kan zijn.

Geen openluchtmusea
“Het worden geen openluchtmusea waar niks meer kan,” zei wethouder Jop Kluis over de drie nieuw aan te wijzen gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. Daarmee praatte hij letterlijk zijn partijgenoot Van der Hoeven na die in de vorige B&W de eerste vijf dorpsgezichten op de kaart had gezet.

Het gaat ditmaal om het Plassenlint (Stommeerweg en Kudelstaartseweg vanaf de kolenhaven tot de watertoren), de bejaardenwoningen in het Seringenpark en het oudste stuk Cyclamenstraat (de nummers 1 tot en met 28). Ze hebben volgens Kluis alle drie een cultureel-historische waarde die voor de lokale samenleving behouden moet blijven.

Luchtfietserij
Kudelstaarter Dick Lookman, op 15 januari meepratend aan de ronde tafel, was tegen aanwijzing van de Cyclamenstraat als beschermd dorpsgezicht. Althans “op dit moment”. Volgens hem moeten allereerst de criteria voor de dorpse 'identiteit' vastliggen. Zolang dat niet het geval is, is aanwijzing een kwestie van nattevingerwerk. Oftewel “luchtfietserij” zoals Lookman het noemde.

Vanavond geven de fracties hun oordeel over Hornmeer, maatschappelijk vastgoed en dorpsgezichten en gaan ze erover in debat. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Iedereen is dan ook welkom, op de publieke tribune boven en gelijkvloers in de raadzaal.

● Klik hier voor de agenda en stukken van het zogenoemde oordeelvormende deel van de raadsvergadering en hier voor die van het besluitvormende deel
● Op Radio Aalsmeer is de vergadering te volgen. Klik op de knop rechtsboven in dit scherm om live te luisteren

Foto's: raadzaal, oudste huizen Cyclamenstraat, bejaardenwoningen Seringenpark. (foto's archief AV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel