Raad op werkbezoek bij Schiphol

Vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn op bezoek bij Schiphol. (Foto Gemeente Aalsmeer)

(door: redactie) Vrijdag 13 januari brachten de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn een werkbezoek aan Schiphol. In het gesprek met Ruud Sondag, directeur Schiphol, Michiel van Dorst, ceo Landelijke Verkeersleiding Nederland (LVNL) en Maarten Stienen, operationeel directeur KLM, spraken zij hun ernstige zorgen uit over de dagelijkse hinder door Schiphol voor inwoners van hun gemeenten. Middels een persbericht doet de Aalsmeerse gemeenteraad verslag van de bijeenkomst.

De raadsleden waren door Schiphol, LVNL en KLM uitgenodigd voor een open gesprek over de overlast die hun inwoners dag in dag uit ervaren. De leefbaarheid in Aalsmeer staat zwaar onder druk, zeker sinds het aantal vliegbewegingen op de Aalsmeerbaan sterk is toegenomen. In het gesprek vroegen de raadsleden met klem aandacht voor de overlast, de herrie en de consequenties voor de gezondheid van hun inwoners. De hinder van het vliegverkeer is onevenredig toegenomen en heeft de grens bereikt van wat nog aanvaardbaar is. Reductie van het aantal vluchten is nodig om weer te kunnen spreken van een gezonde balans tussen welzijn en welvaart.

Meer herrie door nieuwe procedure
De nieuwe vliegprocedures leiden tot minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder herrie. Althans, op landelijk en internationaal niveau. Het tegenovergestelde geldt echter voor de woonplaatsen onder de rook van Schiphol. Voor Aalsmeer betekent de nieuwe procedure meer herrie omdat toestellen lager komen lager over vliegen, waardoor de geluidsoverlast toeneemt. En door het intensievere gebruik van de Aalsmeerbaan, het toegenomen aantal vluchten in de nacht en de pieken aan de randen van de nacht, komt de leefbaarheid nog verder onder druk te staan.

Geen concrete toezeggingen
In het gesprek was duidelijk erkenning voor het grote verschil tussen modellen en beleving en voor het verschil tussen globale belasting en lokale ervaring. En hoewel de top van Schiphol, KLM en de LVNL oog heeft voor de enorme overlast die onze inwoners dagelijks ervaren, konden zij geen concrete toezeggingen doen. Hoopvol is wel dat de aangekondigde krimp van het aantal vluchten met name zal plaatsvinden op de secundaire banen, zoals de Aalsmeerbaan.

Daarnaast vroegen de raadsleden nadrukkelijk opnieuw te kijken naar het isoleren van huizen via het leefbaarheidsfonds, waarbij aangegeven werd dat het belangrijk is de gemeenten bij de uitvoering daarvan te betrekken.

Schouder aan schouder
De raad van Aalsmeer zegt ‘schouder aan schouder’ te staan met het college van Burgemeester en Wethouders in deze discussie. De inzet daarbij is minder vluchten over Aalsmeers grondgebied en het verminderen van overlast. Dat deze discussie nog lang niet beslecht is moge duidelijk zijn. In de vergadering van de commissie Ruimte vanavond 17 januari zal hierover worden doorgesproken.

GroenLinks ontbrak
Overigens liet GroenLinks de gelegenheid met de luchthaven in gesprek te gaan voorbij gaan. Via een tweet liet fractieleider Ronald Fransen weten dat het wat hem betreft geen zin heeft met de ‘bedrijfsleiders van Schiphol’ te praten. “De Tweede Kamer bepaalt maar die beschermt de inwoners rond Schiphol niet. Dus moet de rechter dat maar doen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin