Gemeente behoedzaam met begroting

Door: redactie. Ondanks deze onzekere tijden presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting. Uitgangspunt van het gemeentebestuur is een financieel solide en duurzaam beleid. Het college en de gemeenteraad willen toewerken naar een financieel evenwichtig meerjarenperspectief voor Aalsmeer. Bij de behandeling van de Kadernota deze zomer heeft de raad een motie aangenomen, de motie RAP (Richtinggevend Actie Pakket), waarmee de raad aan het college heeft aangegeven langs welke lijnen ook verder in de toekomst tot een sluitende begroting kan worden gekomen. De coronacrisis zorgt voor onzekere tijden. Het is nog niet bekend welke impact dit richting de toekomst zal hebben. Ook daarom is behoedzaam financieel beleid voor de gemeente belangrijk. Dit is noodzakelijk voor het behouden van een toekomstbestendige, financieel gezonde positie van Aalsmeer.

In deze begroting zijn de kleinere posten uit de Kadernota verwerkt. Dit levert een structurele besparing van €100.000 op. De andere punten uit de Kadernota worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Bij de jaarrekening wordt de voorgestelde doorlichting van de reserves meegenomen. Dit zijn de stappen in het gezamenlijke proces van raad en college richting een evenwichtig meerjarenbeeld.

Foto Arjen Vos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel