Eerste ‘BOB’ commissievergadering

(Foto: archief AV)

Dinsdagavond 31 mei 2022 vergadert de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Aalsmeer voor het eerst in nieuwe samenstelling sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is bovendien de eerste commissievergadering volgens het nieuwe vergadersysteem van de gemeenteraad: een beeldvormende commissievergadering. Op de agenda staat onder andere het meerjarenprojectenplan buitenruimte Aalsmeer. Dit is de eerste commissievergadering sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent voor nieuwe raads- en commissieleden hun allereerste vergadering.

Voorafgaand aan de nieuwe raadsperiode 2022 – 2026 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de gemeenteraad vergadert. Voortaan wordt het zogenaamde BOB-vergadermodel gevolgd: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. Onderwerpen worden voortaan in principe twee keer besproken in een commissie voordat de gemeenteraad een besluit neemt. In de beeldvormende commissievergadering staat het verzamelen van informatie centraal. Er is veel ruimte voor vragen en bewoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Twee weken later vindt een oordeelsvormende commissievergadering plaats. Met alle verzamelde informatie geven fracties hier hun mening over de stukken op de agenda. Tot slot neemt de gemeenteraad een besluit in de raadsvergadering.

Onderwerpen 
Op de agenda staan drie inhoudelijke onderwerpen. Allereerst het ‘Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek’. De gemeente wil de regie houden over de kwaliteit van de ontwikkeling op deze nieuwe woningbouwlocatie. Door grondeigenaren straks te verplichten hun grond eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, wordt de regie versterkt en mogelijk ongewenste ontwikkelingen door verkoop aan derden voorkomen.
Hierna wordt het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer’ besproken. Hierin wordt de financiering van onderhoud en tijdige vervanging van alles in de openbare ruimte voor de komende 30 jaar vastgelegd. Dit betreft onder andere wegen, verlichting, bruggen, bomen, speeltuinen maar ook civieltechnische kunstwerken. Het Meerjarenprojectenplan wordt elk jaar geactualiseerd.

Dirk van der Zwaag

Tot slot wordt de actualisering van de grondexploitaties 2022 besproken. Dit betreft financiële kaders voor nog uit te voeren ruimtelijke plannen en dit wordt eveneens elk jaar opnieuw vastgesteld. Raadslid Dirk van der Zwaag is de nieuwe vaste voorzitter van zowel de beeldvormende als oordeelsvormende commissie ruimte.

Volledige agenda
De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u ook de vergadering vanaf 20.00 uur rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken. Als u de commissie overwegingen wilt meegeven over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u contact opnemen met de griffie om in te spreken. De griffie is bereikbaar via griffie@aalsmeer.nl of 06 4456 6183. De vergadering vindt plaats in de raadzaal en is toegankelijk voor publiek.

Foto’s archief AV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin