Digitale raad onder meer over standplaatsen en mobiliteit

Door: redactie. Vanavond vergadert de gemeenteraad voor het eerst helemaal digitaal. Met de zorgen over een derde golf van besmettingen en de druk op de zorgverleners in de ziekenhuizen vindt de gemeenteraad het van belang om de bewegingen buitenshuis zoveel mogelijk te beperken. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
De raad wordt voorgesteld het standplaatsenbeleid 2021 vast te stellen. Standplaatsen zijn door de gemeente aangewezen vaste plekken waar producten te koop worden aangeboden, zoals de plaatsen voor vis- en bloemenkramen. De hoofdlijn van het standplaatsenbeleid is dat standplaatsen alleen worden ingepast in de buurt van een winkelgebied voor maximaal twee dagen per week. Daarmee wordt beoogd dat standplaatsen aanbod toevoegen aan het lokale voorzieningenaanbod zonder dat de bestaande winkels hier grote concurrentie van ondervinden.

Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
Om Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en (verkeers)veilig te houden is het nodig om te weten wat er tot 2040 in Aalsmeer en de regio gebeurt en welke trends en ontwikkelingen er rond mobiliteit spelen. Al deze zaken zijn opgenomen in het Koersdocument dat heeft geleid tot een elftal inhoudelijke koersen die als basis dienen voor de Mobiliteitsagenda Aalsmeer, die later dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het Koersdocument vast te stellen.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026
In dit plan zet de gemeente uiteen wat er voor de komende zes jaar gaat gebeuren ten aanzien van de riolering. Het is een wettelijke plicht dat er actuele gemeentelijke rioleringsplannen zijn. Zodoende ligt er een nieuw plan ter vaststelling voor aan de raad voor een periode van zes jaar.

Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020
Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken zijn soms aanpassingen nodig aan de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld een aantakking op de riolering, aanleg van wegen, fietspaden, trottoirs en verlichting. Dergelijke kosten die de gemeente maakt, worden in rekening gebracht bij ontwikkelaars, het zogeheten kostenverhaal. Het doel van de nota is een duidelijke en transparante regeling voor het kostenverhaal zodat vooraf duidelijk is over de kosten die de gemeente in rekening brengt. De raad wordt voorgesteld om de nota Kostenverhaal vast te stellen.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de volgende link:  link live vergadering en vergaderstukken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of terugkijken. De vergadering kunt u ook volgen via het tv kanaal van Radio Aalsmeer.

De vergadering begint om 20.00 uur.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel