Coalitie: CDA vooral blij, AB hamert op rol B&W

Tien minuten per fractie. Zoveel tijd mochten de fractievoorzitters donderdag besteden aan hun algemene beschouwingen, inclusief ingediende amendementen en moties bij de begroting voor 2015. Voorzitter René Martijn (AB) moest streng zijn, in elk geval vooraf.

Algemene beschouwingen: dat is de kijk die elke fractie heeft op de plannen van de gemeente voor het volgende jaar. Daarin laten de fracties meer dan bij afzonderlijke onderwerpen zien wat ze bezighoudt en belangrijk vinden. Zit er een CDA-, AB-, VVD-, PACT- of HAC-kleurtje op de voorgenomen plannen. Komt hun visie erin tot z'n recht? Of staan de plannen haaks op wat fracties willen? Wat ziet er goed uit, wat moet er beter?

Grootste eerst
De spreekbeurten bij de algemene beschouwingen, die ook bij de Lentenota in juni gehouden worden, vinden plaats in de volgorde van de fractiegrootte. De coalitie beet daarom het spits af. CDA opende de reeks, AB was nummer twee. Ze tellen beide 6 zetels én haalden de meeste stemmen bij de raadsverkiezingen in maart.

De VVD, ook 6 zetels, kwam als grootste oppositiepartij daarna aan de beurt. PACT (4 zetels) had de vierde spreekbeurt, HAC (1 zetel) het slotwoord. In dit artikel de beschouwingen van de coalitie, straks volgt de oppositie.

Algemene beschouwingen Robbert-Jan van Duijn/CDA
Fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn van het CDA kwam 30 oktober met een verhaal waaruit optimisme over de toekomst van Aalsmeer spreekt. De christendemocratische fractie is “blij” dat veel doelen uit het coalitieakkoord “al snel” te verwezenlijken zijn. Allereerste doel evenwel is “Aalsmeer en Kudelstaart goed besturen”, zei hij doelend op de politieke crisis.

Een van Van Duijns speerpunten was de lokale geldpot. “We zijn zeer tevreden met het financiële beeld voor de komende jaren.” In 2015 is er een tekort van € 0,2 miljoen, te dekken uit de reserves, en daarna gloort er tot en met 2018 “een positief structureel saldo”.

Blij was hij ook dat een CDA-motie om de OZB voor woningen niet te verhogen, onderdeel van de plannen is.

Beeldvorming doorbreken
De lokale jongeren doen het merendeels “uitstekend”, hoewel de “beeldvorming vaak negatief” is. Dat kan volgens hem onder meer veranderen door de introductie van de kinderburgemeester, het jongerenlintje en de oprichting van een jeugdplatform, zoals B&W aankondigt.

Van Duijn was ook verheugd dat B&W er in zijn komende zware zorgtaken voor kiest de eigen verantwoordelijkheid van mensen die zorg nodig hebben, met enkele faciliteiten te stimuleren. Die mensen moeten namelijk “altijd eerst zelf” de kans krijgen een zorgplan op te stellen. Verder kan het CDA zich vinden in de “extra aandacht” voor mantelzorgers, met wie “we zuinig moeten omgaan”. Hij schaarde er nadrukkelijk de “zogenaamde jonge mantelzorgers” onder.

Seniorenwoningen
Eveneens gecharmeerd was de fractievoorzitter van de bouw van seniorenwoningen op het Zuiderkerkterrein en “mogelijk straks” in de Hornmeer. Zulke woningen zijn er al aan het Poldermeesterplein en in Mijnsheerlyckheid, en ze zijn hard nodig, omdat veel ouderen op termijn niet meer in zorgcentra terecht kunnen.

Daarnaast hield Van Duijn een pleidooi voor “betaalbare” jongerenwoningen en voor het vasthouden aan de regel dat de helft van vrijkomende socialehuurwoningen naar eigen inwoners gaat. Ook pleitte hij voor nieuw kunstgras bij RKDES, “op korte termijn”, en voor een “proactieve rol” van B&W bij de Schipholproblematiek.

Goud in handen
Over vier jaar moet Aalsmeer, dat met de Westeinder “goud in handen' heeft, er aantrekkelijker uitzien dan nu. “Schoner, groener, veiliger en fraaier.” Hoe? Onder meer door meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, sanitaire voorzieningen bij de passantenhaven op het Praamplein en camperplaatsen bij het Fort Kudelstaart.

Algemene beschouwingen Helma Persoon/AB
Collega-fractieleider Helma Persoon van Aalsmeerse Belangen (AB) somde een reeks speerpunten van haar fractie op, geschraagd door “de drie i's” waar de fractie mee schermt: identiteit, initiatief en inspiratie.

Tegenover haar i's zette ze aan het eind van haar betoog “de 3 o's”. Ze verzuchtte “oh, oh, oh” richting oppositie, slecht te spreken als ze was over de noten die VVD, PACT en HAC kraakten in hun algemene beschouwingen die eerder in de media verschenen waren.

“De zorg voor de meest kwetsbaren, het één-gezin-één-plan-principe en het blijven investeren in goede voorzieningen op cultureel en sportgebied zijn voor onze fractie van groot belang,” aldus Persoon.

Regie nemen
Ze riep de gemeente op de regie te nemen op maatschappelijk en cultureel terrein. Dit omdat er wel veel initiatieven zijn en er veel bereidheid is de handen uit de mouwen te steken, maar ook omdat er veel onwetendheid heerst over wat anderen doen en het erop lijkt dat er overlap van activiteiten is. Mogelijk helpt een digitale “sociale kaart” die laat zien wat waar gebeurt, zo suggereerde ze. Ook vroeg ze aandacht voor de toename van het aantal mensen met een WW-uitkering.

Het sprak haar aan dat in 2015 “groot ingezet” wordt op verbetering van de buitenruimte. Zo kan de verrommeling van de buitenruimte een halt toegeroepen worden. “Verpaupering en leegstand dient te worden tegengegaan.” Wat haar betreft neemt de gemeente een voorbeeldrol op zich, zodat ook private partijen geïnspireerd kunnen raken. Ook zou de gemeente kunnen onderzoeken of “initiatieven tot herbestemming” van panden versneld kunnen worden.

Uitleggen must
Een hard punt voor AB blijft het realiseren van 30% socialehuurwoningen. De fractievoorzitter wees verder op de rol van de gemeente bij plannen van woningcorporaties en projectontwikkelaars. Opnieuw maakte ze zich hard voor alternatieve woonvormen en vernieuwende woonconcepten.

Helma Persoon stelde vast dat het “moeilijk” is de gemeentebegroting goed uit te leggen. Maar nodig is het wel. De gemaakte keuzes “moeten we kunnen uitleggen” aan de burgers. “Alle zaken in de begroting vergen een goede en open communicatie,” vond de AB'er.

Klik hier voor beschouwingen VVD, PACT en HAC

(Foto boven Jaap Maars; portretten archief AV)


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin