Bewonersvertegenwoordiging boycot feestje SLS

De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn niet te spreken over de manier waarop de Stichting Leefomgeving Schiphol(SLS) gelden toewijst aan projecten in de samenleving. Uit protest zullen zij daarom niet aanwezig zijn bij de feestelijke bijeenkomst aanstaande donderdag 18 januari in de Thamerkerk in Uithoorn. Volgens de vertegenwoordigers worden alle afspraken genegeerd, is de besluitvorming niet transparant en zijn het uitsluitend de provincie Noord-Holland en Schiphol die bepalen welke projecten wel in aanmerking komen.

In een brief aan de Omgevingsraad Schiphol schrijven de bewoners dat zij meermalen hebben aangegeven dat zij tegen alle afspraken in niet betrokken zijn bij SLS-projecten. De ORS-bewonersvertegenwoordigers accepteren daarom niet langer de keuze voor projecten. Volgens hen gebeurt dat in een veel te ondoorzichtig proces. Voorzitter bewonersvertegenwoordigers Jägers vindt dat de clustervertegenwoordigers bewust door het bestuur worden geboycot. Zij worden niet uitgenodigd mee te denken en discussiëren over plannen of projecten die burgers indienen bij de SLS ten behoeve van een verbetering van de eigen leefomgeving.

In achterkamertjes bedisseld 
Het gaat hier om een fonds dat destijds is ingesteld door en voor bewoners. In de pot wordt eens in de vijf tot zeven jaar geld gestopt door het Rijk, door de Provincie en door Schiphol. Bij elkaar 30 miljoen waarvan een derde door Schiphol wordt gedragen. De rest doet de overheid. Volgens de briefschrijvers bedisselen de provincie Noord-Holland en Schiphol in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het SLS-fonds. Dat is de reden dat er demonstratief geen bewonersvertegenwoordigers aanwezig zullen zijn aanstaande donderdag. Dit om te voorkomen dat de indruk zou kunnen ontstaan dat bewonersvertegenwoordigers instemmen met wat zij een 'ondoorzichtig proces' noemen.

Onredelijk negatief
Stichtingsvoorzitter Bernt Schneiders reageert in een brief aan de bewoners dat hij hun reactie onjuist, onredelijk en onbegrijpelijk negatief vindt. Uit deze brief blijkt ook dat er al langere tijd verschil van inzicht bestaat over de vraag of er een bewonersdelegatie in het bestuur van de stichting Bevordering Kwaliteit Leefomgeving regio Schiphol zou moeten zitten. De bewoners vinden schijnbaar van wel. De stichting zegt onafhankelijk te zijn en dat dat ook de reden is dat provincie Noord-Holland, Rijk en Schiphol geen deel uitmaken van dat bestuur. Verder geeft Schneiders aan graag over relevante zaken van gedachten te willen wisselen met de bewoners vertegenwoordiging.

Groot draagvlak
Het bestuur van de Stichting zegt in de brief groot belang te hechten aan fundamentele participatie en betrokkenheid van bewoners. Hiertoe worden volgens Schneiders continu goede contacten met de direct betrokken bewoners, bestuurders, ambtenaren en georganiseerde stichtingen, zoals dorpsraden van de kernen rondom Schiphol onderhouden. De gebiedsprogramma's, die op 18 januari gepubliceerd worden zijn daar volgens hem dan ook de uitkomst van. Volgens de SLS-voorzitter kunnen die programma’s rekenen op een groot draagvlak onder de bewoners in de door SLS geselecteerde gebieden. 

Tekst Jan Daalman

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin