Bewoners verenigen zich tegen komst migrantenhotel

Bewoners van het deel van de Aalsmeerderweg dat aan Greenpark grenst, hebben de 'Belangenvereniging Omgeving Molenvliet' opgericht. Doel van de vereniging is onder meer het voorkomen van de bouw van een arbeidsmigrantenhotel aan de voet van de Molenvliet, tegenover het Seringenpark. Deze containerhuisvesting die wordt voorzien in de ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 zou plaats moeten gaan bieden aan 250 arbeidsmigranten en is gepland in het gebied tussen de Molenvliet, Middenweg en de Aalsmeerderweg.
 
De meeste omwonenden die op de informatieavond van 10 februari jongstleden in het Gemeentehuis waren, hebben zich inmiddels aangemeld als lid van de belangenvereniging. Niet alleen direct omwonenden, maar ook bewoners en bedrijven uit omliggende wijken van Aalsmeer kunnen lid of sympathisant worden. Meer informatie daarover kan worden verkregen via bvmolenvliet@gmail.com.
 
Strijdig
Er zijn volgens de vereniging veel redenen waarom je dit plan niet zou moeten willen, en er zijn bovendien juridische bezwaren. In het gebied zijn nieuwe woningen en woonwagens niet toegestaan vanwege het landelijke Luchthavenindelingbesluit. De voorgestelde nieuwe huisvesting waarbij een bewoner na zes maanden plaats maakt voor een ander is volgens de vereniging strijdig met het Luchthavenindelingbesluit, dat juist veiligheid beoogt te bieden aan concentraties van mensen.
 
Welk probleem
Omwonenden zijn ook bezorgd over gevolgen voor de leefomgeving door deze huisvestingsvorm, waarbij een groot aantal mensen op een beperkt complex van samengepakte containerwoningen woont. Zij vragen zich bovendien af welk probleem er op deze manier wordt opgelost. “Betrokkenen bij de plannen zeggen enerzijds begrip te hebben voor gevoelens van bewoners, maar anderzijds dat er geen garanties zijn te geven ten aanzien van de impact op de leefomgeving,” stelt de belangenvereniging. Ook wijzen omwonenden op de te verwachten waardedaling van hun woningen. Daarnaast zou vanaf de N201 een nieuwe entree van Aalsmeer ontstaan langs Schipholparking en containerwoningen. Volgens de vereniging niet bepaald een visitekaartje voor Aalsmeer
 
Nieuwe Structuurvisie
Om de bouwplannen ten uitvoer te kunnen brengen is een nieuwe Structuurvisie Green Park Aalsmeer vereist. Deze ontwerpstructuurvisie Greenpark Aalsmeer 2016 ligt per heden ter inzage bij de gemeente. Omwonenden zijn dezer dagen reeds door Greenpark uitgenodigd voor lokale informatieavonden. Belanghebbenden kunnen hun reactie in een zienswijze indienen bij de gemeente.
 
Foto's (boven:) het parallelweggetje langs de Aalsmeerderweg; hierachter zou het migrantenhotel moeten verrijzen; (onder:) het hek met 'Verboden Toegang' lijkt al uitnodigend open te staan voor de komst van migranten. Het was bedoeld voor het ophogen van de dijk langs de Molenvliet. (Foto's Arjen Vos)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel