Betere OV-verbindingen in raadsvergadering

Door: redactie. Deze donderdag staat de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces op de agenda. De vergadering wordt geopend met de installatie van kinderburgemeester Vera Keessen. Aan de orde komen verder onder meer een aantal bestemmingsplannen en verordeningen, de procesnotitie omgevingsvisie, de jaarrekeningen en begrotingen van de Veiligheidsregio, de Vervoerregio en de gemeentelijke schuldenregeling.

Uit de negentien kandidaten die graag kinderburgemeester van Aalsmeer wilden worden is Vera Keessen van de Jozefschool gekozen. Vera is elf jaar en zit komend schooljaar in groep 8. Zij is de negende kinderburgemeester van Aalsmeer. Eén van haar belangrijke punten wordt het bespreekbaar maken van armoede. Vera krijgt tijdens de raadsvergadering de burgemeestersketen omgehangen door Stan van Kessel, die afscheid neemt als kinderburgemeester.

Verordeningen
Op de agenda staat de verordening op het onderzoeksrecht van de raad. Hiermee krijgt de gemeenteraad van Aalsmeer een toereikend instrumentarium om zelf onderzoek te doen naar het door het college gevoerde bestuur. Ook komt de verordening rekenkamer aan de orde.

Procesnotitie Omgevingsvisie
Het doel van dit voorstel is om een proces voor het opstellen van een actuele omgevingsvisie vast te stellen. Deze visie is een leidraad voor het gemeentelijke beleid en de focus op de te realiseren opgaven voor Aalsmeer.

Jaarrekeningen en begrotingen
De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, met als doel het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. In de begroting voor 2024 staat beschreven wat de geplande werkzaamheden zijn.

Beleidskader Mobiliteit
De Vervoerregio heeft aan alle deelnemende gemeente het beleidskader Mobiliteit voorgelegd. De gemeente Aalsmeer heeft een zienswijze ingediend, waarbij aandacht is gevraagd voor een betere ontsluiting van Aalsmeer. Het gaat daarbij om een rechtstreekse OV-verbinding naar Schiphol, een fijnmaziger net van diverse OV-verbindingen en bereikbaarheid voor auto en fiets.

Bestemmingsplannen
Als bespreekpunten komen de bestemmingsplannen Oosteindedriehoek en Green Park Aalsmeer aan de orde. Ter vaststelling liggen de plannen voor Royal FloraHolland voor.

Verkorting gemeentelijke schuldenregeling
Het doel van de verkorting (van 36 maanden naar 18 maanden) is dat inwoners met problematische schulden sneller uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst. Zodat zij weer optimaal kunnen functioneren in hun persoonlijk leven en in de samenleving.

Meer weten?
Inwoners zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen op de publieke tribune in de raadzaal. De vergadering is ook live of terug kijken op de website. Hier zijn ook alle relevante stukken voor de vergadering te vinden. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin