Arthur van Dijk: ‘Aalsmeer zal moeten samenwerken’

Door: Arjen Vos. Als Commissaris van de Koning wordt er van je verwacht nauw contact te onderhouden met de gemeenten in de provincie. Voor de in januari 2019 benoemde Arthur van Dijk betekent dat 47 werkbezoeken aan de zelfstandige gemeenten in Noord-Holland. Afgelopen woensdag deed hij Aalsmeer aan. Doel van het bezoek was om in alle rust met elkaar te praten over maatschappelijke kwesties als het participatietraject rondom het Waterfront, het financieel beleid, hoe de gemeente omgaat met de coronacrisis en over de ‘rimpels’ met betrekking tot de Amstelveense samenwerking.

In de paar uurtjes die hij in Aalsmeer doorbracht werd Van Dijk eerst bijgepraat door burgemeester Oude Kotte waarna er een gezamenlijk onderhoud was met de fractievoorzitters. De raadszaal was veilig genoeg bevonden om de fractievoorzitters van alle partijen ruimte te bieden en de kans te geven hun zegje te doen.

Complimenteus
Van Dijk was de onstuimige politieke geschiedenis van Aalsmeer niet vergeten. Niet alleen als Commissaris, vanzelfsprekend ingefluisterd door voorganger Remkes maar vast en zeker ook als inwoner en oud-wethouder van de Haarlemmermeer moet hij daar het nodige van hebben meegekregen. “Maar u hebt slagen gemaakt. Het mag soms best knetteren als er maar wel vooruitgang geboekt wordt. En dat er hier een raadsbreed akkoord ligt betekent niet dat je het altijd met elkaar eens moet zijn,” aldus Van Dijk die complimenteus was richting de burgemeester met wie hij als generatiegenoot een goede verstandhouding lijkt te hebben. Met name waar het gaat om het financieel beleid kreeg Aalsmeer een pluim. Van Dijk: “Ik weet wie er hier op ‘financiën’ zit, hij had op dat vlak ook al naam gemaakt in zijn vorige gemeente…”

Het succesverhaal over het participatietraject rondom het Waterfront neemt hij graag mee naar de minister al gaf hij het advies mee dat het bij participatie altijd gaat om goed luisteren. Maar ook dat Aalsmeer het hele project goed moet evalueren omdat er na de eerste besluitvorming toch wat haken en ogen aan bleken te zitten.

Betrouwbaar
Hoewel de mislukte samenwerking met Amstelveen in de raadszaal niet direct ter tafel kwam stipte Van Dijk tussen de regels door wel de noodzaak aan dat Aalsmeer zal moeten samenwerken met een of meerdere partnergemeenten. “Zorg ervoor dat jezelf een betrouwbare partner bent, dat is de basis voor een goede samenwerking.” Daarmee liep hij vooruit op de verklaring waarmee de gemeente een dag later naar buiten kwam over een nieuwe manier van samenwerken met Amstelveen. Maar politiek en bestuurlijk inhoudelijk werd het tijdens het werkbezoek niet. Om die reden werd er ook niet over Schiphol gesproken. “Daar is de gedeputeerde voor,” luidde de verklaring achteraf.

Maatwerk
Bij het rondje langs de fractievoorzitters werd vooral de coronacrisis aangestipt. René Martijn vond dat er vanuit de Veiligheidsregio te weinig ruimte werd gegeven voor maatwerk. Van Dijk kon begrip hebben voor dat gevoel (“U bent immers een dorp”) maar zei toch de indruk te hebben dat Aalsmeer, maar ook vergelijkbare gemeenten als Uithoorn en Diemen, een prominente plek aan tafel hebben. “Voor veel maatregelen zit er geen maatwerk in. Als in Aalsmeer de restaurants open mogen maar in Amsterdam niet, heeft u hier een probleem.”

Dood in de pot
De overige voorzitters lieten unaniem weten deze tijd bijzonder vervelend te vinden en het plezier in het raadswerk verloren te hebben. “Het is een hobby maar het begint op werken te lijken,” zo gaf Dirk van Willegen (CDA) aan, “ik doe het om Aalsmeer vooruit te helpen maar het plezier is momenteel nul.” Zijn AA-collega Dick Kuin vertelde na drie uur scherm staren en oordopjes in, wakker te zijn geworden met enorme koppijn. “Dit is de dood in de pot voor de politiek,” aldus Kuin. Daarop gaf de commissaris aan dat er ook naar de positieve punten gekeken moest worden: “In een split second zetten we een Teammeeting op en voorkomen we dat we 55 statenleden laten reizen.” Maar hij was het eens met het feit dat het sociale aspect en het debat in deze tijd ontbreken.

Foto’s Arjen Vos

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel