Aalsmeer is vrij warm bad voor jongeren

“Het gaat goed met de jongeren in Aalsmeer,” stelt wethouder Rik Rolleman van jeugdzaken met voldoening vast. De burgemeester en de beide andere wethouders zijn het er dinsdag bij de perspresentatie van de Jongerenpeiling 2013 roerend mee eens. De meeste jongeren gaan met plezier naar school. De werkloosheid is relatief erg laag. Acht op de tien jongeren noemen zichzelf gezond. Ze sporten en bewegen veel en zijn tevreden met de sportfaciliteiten. En er zijn opvallend veel jongeren die vrijwilligerswerk doen. Aalsmeer is een vrij warm bad voor hen.

Blije gezichten dan ook bij B&W. De peiling is vorig najaar gehouden onder alle ruim vierduizend jongeren tussen 12 en 24 jaar. Van hen vulden er 1268 de vragenlijst in, oftewel 31%. Volgens onderzoeker Jurjen Bakker levert dat representatieve cijfers op. De respons bij meisjes lag hoger dan bij jongens en die bij de jongste leeftijdscategorie hoger dan bij de oudste – een bekend beeld.

Ruzie achter voordeur
Wat zijn in de ogen van B&W tegenvallende cijfers? “Het is me opgevallen dat er bij veel jongeren achter de voordeur ruzies plaatsvinden. Daar moeten we meer aandacht voor hebben,” reageert burgemeester Jobke Vonk.

Ook noemt ze het aantal jongeren tussen 12 en 19 jaar met schulden “zorgelijk”. Dat beaamt wethouder Ad Verburg van zorg en welzijn. Hij geeft aan dat een klein aantal jongeren (5%) schulden heeft. Maar áls ze die hebben, loopt het gemiddeld op naar € 1260 in de groep 16- tot en met 19-jarigen. Daarboven schiet het gemiddelde omhoog, al speelt daar de begrijpelijke studieschuld een overwegende rol. “We moeten ze helpen bewust met geld om te gaan,” meent Verburg. Het is hem opgevallen dat jongeren “weinig bekend zijn met de afdeling schuldhulpverlening” van de gemeente.

Een tegenvaller voor Rolleman is dat “pesten prominent aanwezig is” op het VMBO. Eén op de drie scholieren wordt er weleens gepest. “Daar moeten we iets aan doen.” In zijn ogen onmiskenbaar een opdracht voor de gemeente: veel méér inspelen op informatievoorziening via de sociale media. Die scoren “heel hoog” bij jongeren en “wij zijn er niet mee bezig”.

Veel vrijwilligerswerk
Rolleman is verheugd over de hoge score voor maatschappelijke stages, die de scholieren bij buurthuizen, zorginstellingen en andere non-profitinstellingen volgen. Nog meer in zijn sas was de jeugdwethouder met de vele jongeren die vrijwilligerswerk doen. Een op de vijf, een hoog percentage naar zijn idee.

Wat wethouder Gertjan van der Hoeven tegenvalt, is de onbekendheid van de zogenoemde jeugdsportfunctionaris. “Die moet echt bekender zijn bij de jeugd en verenigingen en een vanzelfsprekende plek krijgen.” Want, zegt hij, “we moeten de jeugd bij het verenigingsleven, bij sport en cultuur, houden. Verenigingen hier zijn het cement van de samenleving.”

Sportdorp ook voor jeugd
Van der Hoeven vindt het als cultuur- en sportwethouder sowieso prettig dat er harde cijfers gekomen zijn. Want in zijn cultuurnota van najaar 2012 “ontbraken” die nog. Hoeveel jongeren bezoeken er Aalsmeerse voorstellingen? Hoeveel gaan er de stad in? De laagdrempelige voorstellingen zijn het populairst, film met stip bovenaan. Cultureel vermaak wordt vooral in de stad gezocht, zoals cabaret, theater, musicals en popconcerten.

Dat Aalsmeer ook onder jongeren “een sportdorp” is, verbaast Van der Hoeven allerminst. “De sportparticipatie is heel hoog.” Wel wordt de deelname lager naarmate ze ouder worden. Verder is er, eveneens overeenkomstig de maatschappelijke trend, een verschuiving te zien van sporten in verenigingsverband naar individueel sporten, zoals fitness en hardlopen. “Het is een grote opgave voor verenigingen om jongeren vast te houden.”

Vijf of meer glazen alcohol
Verburg is minder te spreken over het feit dat 13% van de jongeren minder dan vijf dagen per week ontbijt. “Een behoorlijk percentage.” Preventieve activiteiten en voorlichting ziet hij als remedie. Van de jeugd heeft 6% weleens depressieve klachten en 10% denkt weleens aan zelfdoding. Daar mee zit Aalsmeer volgens Verburg op het gemiddelde, maar het lijkt hem toch verstandig er “meer op in te zetten”.

De opmerkelijkste uitkomst van de peiling op het gebied van alcohol- en drugsgebruik vond de wethouder dat 36% van de jongeren tussen 16 en 20 jaar vijf of meer glazen alcohol per avond drinkt. In Amstelveen is dat 'slechts' 20%. Er is nog het nodige zendingswerk te verrichten, aldus Verburg. Vonk spreekt de hoop uit dat “de horeca zelf afspraken maakt om indrinkers te weren”.

Vaker aangifte doen
In de peiling meldt een kwart van de jongeren slachtoffer te zijn geweest van vandalisme, diefstal, bedreiging en dergelijke. “Met zo'n percentage moet je wat,” concludeert de burgemeester. In Kudelstaart voelen jongeren zich nog iets onveiliger dan in de rest van Aalsmeer. Van de slachtoffers doet maar eenderde aangifte. Terwijl aangifte doen juist “belangrijk” is. “Dat moeten we meer uitdragen,” meent Vonk.

Van de jongeren wil “slechts 30%” hier blijven wonen, terwijl 44% elders in de regio een onderkomen willen. “Maar later willen ze weer terug naar Aalsmeer,” zegt Rolleman veelbetekend. Als initiatiefnemer van de peiling meldt hij nog dat uit de suggesties die jongeren konden doen, veel bruikbaars aan “kleine dingen” is voortgekomen. “We kijken hoe we die snel kunnen oplossen. Zoals het te donkere stukje tussen zwembad De Waterlelie en Feesterij De Bok of gaten in het hek bij de skeelerbaan in Kudelstaart.”

Klik hier naar de gemeentepagina met, in pdf, de uitkomsten van de jongerenpeiling

Foto's, boven: Jongeren aan het voetballen op het pleintje bij de Thijsselaan. Verder van boven naar beneden: de wethouders Rik Rolleman, Ad Verburg en Gertjan van der Hoeven en burgemeester Jobke Vonk dinsdag bij de persmeeting op de burgemeesterskamer, allen blij met de uitkomsten van de jongerenpeiling. (Foto's Arjen Vos)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin