Veel vragen over massale vechtpartij Kudelstaart

Wat begon als een akkefietje tussen twee jongens uit Aalsmeer-Oost en Kudelstaart, eindigde op zaterdag 8 december in een ‘clash’ bij de Proosdijhal waar naar zeggen 60 jongeren bij betrokken raakten en zeven jongens enkele dagen voor in de cel belandden. We maakten een reconstructie op basis van gesprekken met betrokkenen die anoniem wensen te blijven.
 
Donderdag 6 december treffen bij een middelbare school in Aalsmeer ongeveer twintig jongeren elkaar. Dit naar aanleiding van een akkefietje tussen twee jongens waarvan er één op deze school zit. Nadat is geprobeerd het op te lossen door middel van een gesprek met een familielid, komt de geruchtenstroom op gang: er zou een massale vechtpartij komen. Politie meldt het ongeruste familielid dat er niets ter voorkoming gedaan kon worden.
 
Toch staat vrijdag 7 december een grote politiemacht bij de school. Een van de twee betrokken jongens die op een andere school zit, wordt verwacht met een grote aanhang. Deze groep verschijnt echter niet, hij blijkt gewoon op zijn eigen school te zijn. 
 
Bedreigingen
Op zaterdag 8 december is er contact tussen de ouders van beide kemphanen. Daaruit wordt duidelijk dat de twee heren elkaar via Whatsapp bedreigingen zouden hebben gestuurd. Beiden geven echter aan dat zij dat niet gedaan hebben. Afgesproken wordt om elkaar met rust te laten.
 
Doordat er dus kennelijk appjes werden gestuurd door anderen, lijkt het aannemelijk dat er een derde partij zich heeft gemengd in de ruzie. Al zijn daar geen harde bewijzen voor.
 
Taser en mes
Diezelfde zaterdagavond loopt het rond half tien toch uit de hand. De betrokken jongeman krijgt via vrienden te horen dat er een ‘posse’ van 30 man op weg is naar Kudelstaart om hem ‘in elkaar te slaan’.
 
Hij besluit zich te omringen met vrienden, allen minderjarig, die hij treft bij de sporthal van Kudelstaart. Niet veel later worden ze opgezocht door een ongeveer even grote groep, waartoe vanwege de auto’s waarmee ze arriveren, ook meerderjarigen behoren. De groep is afkomstig uit Aalsmeer-Oost. Vanaf hier lopen de verhalen uiteen.
 
Een jongen uit Kudelstaart wordt in zijn nek getaserd. Hij wacht niet af maar slaat zijn belager neer. Deze jongen beweert later dat hij zijn taser gebruikte omdat hij door de Kudelstaarter bedreigd werd met een mes. 
 
Gebroken neus
Vlak daarna, het is dan inmiddels rond tien uur, arriveren diverse politieauto’s, een ambulance en ook een politiehelikopter gaat de lucht in. De komst van de politie wordt overigens niet afgewacht. Ieder vlucht naar zijn of haar auto en vertrekt snel. Bij het wegrijden worden jongens uit Kudelstaart niet ontzien. De jongen van de groep uit Oost die gewond is geraakt, wordt behandeld voor een gebroken neus en een hersenschudding. Hij claimt slachtoffer te zijn. De vraag wat hij in Kudelstaart kwam doen, blijft tot nu toe onbeantwoord. 
 
Onduidelijkheid
Op zondag 9 december worden drie jongens uit Kudelstaart gearresteerd. In de dagen erna volgen nog vier aanhoudingen, allen uit Kudelstaart. De groep uit Aalsmeer-Oost lijkt de dans te ontspringen. De politie wil niets zeggen over het lopende onderzoek.
 
Ouders zijn de eerste dag in onzekerheid gelaten over waar de jongens heen gebracht werden en wat hun rechten en plichten waren. Zo wisten zij niet, of hun kind een advocaat zou krijgen, en zo ja wie dat moest regelen. Pas op dinsdag 11 december werd duidelijk dat ouders hun kind mochten opzoeken. Alle drie werden donderdag 13 december voorgeleid aan de kinderrechtercommissaris. Deze zond de jongeren onder voorwaarden naar huis. 
 
Enkele vragen die onbeantwoord blijven is wat de groep uit Aalsmeer-Oost 
in zulke groten getale in Kudelstaart deed en waarom zij vluchtte toen de politie kwam? Is er daadwerkelijk een mes getrokken en gevonden? Zijn er omwonenden gehoord?  
 
Mocht iemand waardevolle informatie hebben over wat er deze avond rondom dit incident gebeurd is en dit nog niet gemeld hebben bij de politie, dan wordt deze verzocht contact op te nemen met 0900-8844.
 
Tekst Mandy van der Zwaard, foto archief AV
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin