Ringvaartzijde op schop

Bewoners van de Ringvaartzijde zullen vanaf 14 maart ruim een jaar overlast kunnen ervaren vanwege werkzaamheden. De wijk wordt flink onder handen genomen met de aanpak van onder meer riolering, parkeervakken en speelgelegenheid. Met name parkeren zal een tijdje lastig worden.

Om aan alle milieueisen te voldoen zal in de Ringvaartzijde een hemelwaterriool worden aangebracht. Dit hemelwaterriool staat in verbinding met de Ringvaart. De wijk wordt ook heringericht, met voldoende parkeergelegenheid, drempels en verhoogde kruisingsvlakken. De hele wijk wordt aangepakt, groen, spelen en verlichting wordt ook bekeken.
 
Parkeren overzijde N196
De reconstructiewerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bij het inrichten van een werkterrein op een braakliggende kavel aan de Dorpsstraat (aan de overkant van de N196) zal ook extra parkeerruimte voor de bewoners worden aangebracht. Parkeren in de opengebroken straat is tijdelijk niet mogelijk. De bewoners zullen noodgedwongen een wandelingetje moeten maken van en naar hun auto. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl.
 
Foto's: de bomen die het veld moeten ruimen zijn al gemerkt; het wegdek laat duidelijk zien dat herbestrating niet overbodig is. (Foto's Arjen Vos)
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel