‘De dorpsmentaliteit, meer naar elkaar omkijken, dat is belangrijk’

Door Leni Paul. Bezige bijen. Mannen en vrouwen die zich veelvuldig en actief inzetten voor ‘de medemens’  In onze  gemeente hebben we zwermen van deze onmisbare ‘werkbijen’ die niet altijd zichtbaar zijn. AalsmeerVandaag schenkt regelmatig aandacht aan hen. Deze keer een gesprek met Gerard Mollers, gepensioneerd politieman wiens dagen nog steeds zijn gevuld.

Hij is een gretig verteller en toen onlangs zijn twee zoons hem aanspoorden zijn leven op schrift vast te leggen (“we willen het allemaal weten, pa”)  was deze aansporing voldoende in proza zijn vele belevenissen te boekstaven. Zijn verhalenbundel kreeg de nieuwsgierig makende titel mee ‘Vertel eens papa…’ Tijdens ons gesprek ligt het lijvig boekwerkje, voorzien van foto’s, voor ons op tafel. Deze ochtend krijgen we mondeling het verhaal te horen van de in Leiden geboren Mollers, die zijn jeugdjaren doorbracht in Leimuiden.

Veel geleerd
Na de lagere school doorliep hij de Mulo in Oude Wetering en belandde bij toeval in de bouw. “Ja, ik hielp bij een verbouwing, maar ging al snel naar een opleiding op de politieschool in Horn in Limburg. Vanaf 1970 deed ik praktijk op in Hillegom en Zoetermeer en vanaf 1972 kwam ik als wachtmeester bij de politie in Aalsmeer. Veel op straat, inbraken, zelfmoorden, het gebruikelijke politiewerk. In 1978 werd ik bevorderd tot opperwachtmeester in Aalsmeer. Tot 1982 bleef ik als zodanig werkzaam waarna ik bij de postale recherche in Amsterdam aan het werk kon. Deze afdeling, belast met onderzoek onder PTT mensen, bestaat niet meer. Ik heb er veel geleerd, ben ook altijd erg leergierig geweest, wilde alles weten.“

Morse en Baantjer
Er volgen spannende verhalen en er doemen beelden op van de bekende namen zoals Inspector Morse en Baantjer en gebeurtenissen die zich rondom Mollers afspeelden in zowel Aalsmeer als in de hoofdstad. “Ik heb nog altijd regelmatig contact met diverse oud-collega’s.”

Brand bij Dragt
Welke gebeurtenissen in uw Aalsmeerse politietijd staan nog scherp in uw geheugen gegrift?
(korte stilte)”Tja, de brand bij de jachthaven Dragt waarbij drie luxe jachten in de vlammen opgingen evenals de brandstichter zelf. En ik maakte ook de eerste gijzeling mee in Aalsmeer. In het kantoor van de Aalsmeerder Courant werd de hoofdredactrice gegijzeld, dat haalde toen alle Nederlandse kranten. Een gijzeling was toen nog ongewoon. En de bankroof bij de Rabobank waarbij de overvallers per speedboot kwamen toeslaan. Dat maakte ook indruk.“

Dagen altijd gevuld
Inmiddels woonde hij, met vrouw en de twee zoons Ronald en Norbert, sinds 1975 aan de Violenweg  waar hij nog steeds met zijn vrouw woont. De zoons zwierven inmiddels uit. Op zijn zestigste stopte Mollers met zijn politiewerk. Wie meent dat hij als betrekkelijk jong gepensioneerde politieman een rustig leven zou gaan leiden heeft het mis. “Ik heb inmiddels vier kleinkinderen, maar daarnaast zijn mijn dagen altijd gevuld. Ik heb me altijd met veel zaken in de gemeente bezig gehouden, Aalsmeer biedt daartoe ook ruimschoots de gelegenheid. Daarbij komt dat ik handig ben en dan ben je altijd wel bezig met spullen maken, timmeren, schilderen en laminaat leggen. “Ik speel bridge, rij motor, ik ben altijd scheidsrechter geweest bij de voetbal zowel buiten als in de zaal. Ik was duikinstructeur bij de Aalsmeerse vereniging Thamen, voor het NIVON, het Nederlandse Instituut voor Natuurvrienden heb ik wintersportreizen naar Oostenrijk en Zwitserland georganiseerd. Ik ben ook altijd betrokken geweest bij de Stichting Fonds voor Gehandicapten, veel gecollecteerd.”

Vijf jaar
Een indrukwekkende lijst van activiteiten die u in de loop der jaren ontplooide. “Ja, je kan in Aalsmeer wel echt iets betekenen voor de ander. Overigens was ik altijd van mening: ik doe dingen vijf jaar en dan zien we weer verder. Er is hier altijd wel ergens een helpende hand te bieden.”

Wat zijn uw huidige activiteiten en dan bedoel ik niet de gebruikelijke oppas op de kleinkinderen? “Ik maak deel uit van de Adviesraad Sociaal Domein, een  groep mensen in het kader van de WMO Jeugdweb waarbij ook Participe betrokken is en wij adviseren daarbij burgemeester en wethouders. Ik ben daar nu vier jaar bij betrokken. Voorts ben ik vijf jaar betrokken geweest bij de Wijk Stommeer, daarbij speelde woningbouw een grote rol en waren er veel onderhandelingen met Eigen Haard. De woningnood, de beschikbaarheid van betaalbare woningen, het blijft een groot probleem en met name in Aalsmeer.”

Mollers is ook chauffeur bij AutoMaatje, de goed lopende hulpdienst voor mensen zonder vervoer.

Genoeg te doen
Hoewel Mollers een opgewekte indruk wekt zegt hij ons in de huidige maatschappij veel egoïsme te zien. “Men  heeft vaak weinig voor de ander over, terwijl je op  heel veel gebieden behulpzaam kan zijn. Die oude dorpsmentaliteit, omzien naar de ander, dat mis ik hier vaak en dat is jammer. Kijk eens om je heen. De mensen zijn egoïstischer en materialistischer geworden. Op de Violenweg heerst die dorpsmentaliteit nog wel, ik probeer daar zelf ook aan bij te dragen. Ik houd er wat tuintjes bij van ouderen die dat zelf niet meer kunnen doen, doe wat klusjes. Er is genoeg te doen!”

(Foto’s Jaap Maars)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin