Ad Maarsse: kleurrijk organisatietalent

Door: Arjen Vos. Met zijn dikke haardos, forse snor, sprekende ogen en vrolijke lach, was Ad Maarsse tientallen jaren een opvallende verschijning in de Aalsmeerse evenementenwereld. Een man die je er graag bij had als er iets te organiseren viel. Niet alleen charmant om te zien, ook plezierig in de omgang wat hem hielp bij het leggen en onderhouden van contacten. Zijn sociale karakter en talent om te spreken kwamen hem uitstekend van pas bij de vele klussen die op zijn pad kwamen als manager van zijn eigen organisatiebureau. Gevat als hij was had hij altijd wel een grap of grol paraat zodat je er als toehoorder er echt even voor ging zitten wanneer hij aan het woord kwam. De bril op de punt van zijn neus was een kenmerkend beeld.

In gesprek met koningin Beatrix tijdens de Vaktentoonstelling in 1994

De lijst van organisaties waar Ad Maarsse bij betrokken was is groot in aantal en variatie. Zo genoot hij in Aalsmeer, waar hij opgroeide en na de ULO de RMTS volgde, bekendheid als bestuurslid van het Bloemencorso waar hij tientallen jaren zijn ziel en zaligheid in stak. Tot en met de laatste editie in 2007 met een feestelijk slot in het Olympisch Stadion, was hij bij het corso actief. Ook bij Groei&Bloei zat hij lange tijd in het bestuur. Verdiensten waarvoor hij twee jaar geleden nog een gouden speld ontving. Niet alleen was Ad te porren voor activiteiten in de bloemenwereld, ook water trok hem zeer. Hij was betrokken bij de oprichting van de SPIE waarvan hij ook lange tijd bestuurslid was. Maar ook bij de organisatie van het Aquacorso tijdens Sail Amsterdam in 1990 en de vele Bloemenvaktentoonstellingen die door de jaren in de VBA werden georganiseerd, vervulde Ad een voortrekkersrol. Toen in 1983 het 850 jarig bestaan van Aalsmeer werd gevierd was Ad als vanzelf lid van het comité. Altijd vol originele ideeën en met tomeloze inzet en energie gaf hij kleur aan welk evenement ook.

Als presentator bij Teleac

Teleac
Zijn charmante verschijning en flair viel ook buiten de Aalsmeerse gemeentegrenzen op. De KRO wist hem te strikken voor een botanisch getinte Teleac cursus die hem enige mate van landelijke bekendheid bracht in de beginjaren ’80. Een decennium eerder zorgde hij er als secretaris mede voor dat de Floriade in het Amsterdamse Amstelpark goed verliep.

‘Bobbes’
In de jaren ’80 verruilde Ad Aalsmeer voor Bergen. Het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp paste goed bij zijn extraverte inborst. En ook daar zat hij bepaald niet stil. Zo raakte hij onder meer betrokken bij de politiek en werd gekozen als raadslid voor de lokale partij ‘Bobbes’ waarvan hij fractievoorzitter werd en twee raadsperiodes actief was tussen 2002 en 2010. Mensen die hem in de raad meemaakten bevestigen het beeld dat ook in Aalsmeer van hem leeft: aardig, grappig en origineel. Hij maakte de Bergense politiek een stuk kleurrijker.

Bij zijn verzameling koffertjes

 

Koffertjes
Minder bekend was dat Ad koffertjes verzamelde. Deze min of meer uit de hand gelopen hobby resulteerde in een aantal van zo’n 300 exemplaren, stuk voor stuk gevuld met projecten waar hij bij betrokken was en met de bijhorende verhalen. Stellig had hij zich voorgenomen deze koffers op zijn oude dag stuk voor stuk nog eens in te kijken en met genoegen de oude verhalen weer op te rakelen. Hij zou zeker 100 worden, zo had hij altijd gedacht dus dat zou een mooie vrijetijdsbesteding zijn. Helaas werd hij enkele jaren geleden getroffen door een hersenaandoening die hem het spreken steeds meer deed beletten. Praten, wat hij altijd zo graag deed, kon hij tot zijn verdriet niet meer. Luisteren nog wel. De afgelopen week ging het snel achteruit met zijn gezondheid en gisteren overleed Ad in een verpleeghuis in Bergen. Hij werd 70 jaar oud.

(Foto’s uit privé archief fam. Maarsse)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel