Weer vertrouwen krijgen in elkaar, is de basis

Open brief aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland

Geachte heer Remkes, ik begrijp dat u vandaag in uw kort ambtsbezoek aan ons mooie bloemendorp Aalsmeer, niet iedereen persoonlijk kan ontmoeten en spreken. Jammer alleen dat buiten de politiek en de pers, de burger zelf geen gelegenheid krijgt om met u kennis te maken.

Door middel van deze brief wil ik toch een signaal en een wens van een betrokken burgers uit Aalsmeer en Kudelstaart aan u meegeven naar Haarlem. Het heeft geen zin om alles wat er de laatste tijd in Aalsmeer is gebeurd, in en om de politiek, nog eens een keer te gaan benoemen op deze plek. Ik betreur wel de moeizame afgelopen politieke periode in Aalsmeer, met als dieptepunt, het vroegtijdig opstappen van onze burgemeester Jobke Vonk.  Maar, we moeten verder…

Als maatschappelijk betrokken burger, en ik denk met mij vele burgers samen, willen wij graag onze verantwoording nemen en zijn daarom ook bereid om samen met de politiek, op positieve en constructieve wijze, een bijdrage te gaan leveren voor een nieuwe en gezond politiek elan en leefklimaat en dit allemaal in een zelfstandige gemeente Aalsmeer en Kudelstaart, zoals het nu is en wat ons betreft als burgers ook zo moet blijven.

Op bescheiden schaal worden er gelukkig door het college en de raad al pogingen ondernomen om te kijken op wat voor manier de burger nog meer bij de politiek betrokken kan worden. Natuurlijk houden we als betrokken burger voortdurend zelf de vinger aan de pols bij de politiek, maar wat ons betreft mag het best allemaal wat sneller en beter gaan, de samenwerking met elkaar.

Tenslotte hoop ik dat uw persoonlijk bliksembezoek niet alleen voor de plaatselijke politiek en bedrijfsleven positieve impulsen zal gaan opleveren, maar ik hoop ook dat het een nieuwe start zal zijn voor een nauwere en betere samenwerking van de politiek met zijn burgers in Aalsmeer en Kudelstaart in het algemeen. Dan pas, kan op alle fronten het vertrouwen naar elkaar weer terugkomen.

[Deze brief overhandigde Zelen gisteren aan Remkes bij zijn werkbezoek aan Aalsmeer – red.]

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin