Wateroverlast Hornmeer hardnekkig

Donderdagavond 7 november was in het extra wijkoverleg Hornmeer veel aandacht voor wateroverlast. Wateroverlast is er al jaren in de Hornmeer en het onderwerp is ook al vaak aan de orde geweest. Men hoopte dat na de aanleg van het gescheiden rioolsysteem dit probleem tot het verleden zou behoren. Helaas, in sommige delen van het gedeelte Vogelwijk is de situatie zelfs verergerd. De Vogelwijk is het deel dat begrensd wordt door Roerdomplaan, Dreef en Zwarteweg.

Werkgroep Wateroverlast
Begin 2012 heeft de gemeente een werkgroep Wateroverlast ingesteld. Daarin 3 deskundigen van de gemeente en uit alle Aalsmeerse wijken een afgevaardigde, die als ogen en oren voor de gemeente fungeert, zodat bij problemen snel actie genomen kan worden. Meteen vorig jaar al heeft de Hornmeer aangekaart dat er flinke problemen waren in Roerdomplaan en Waterhoenstraat na de zogenaamde afkoppeling.

In maart 2013 hebben twee bewoners onafhankelijk van elkaar zelf de gemeente benaderd. Het probleem in de Fuutlaan kon snel gevonden worden en hersteld. In de Roerdomplaan echter bestaat het probleem nog steeds tot grote ergernis van bewoners. Ook overleg met de wethouder Rolleman leverde niets op.

Waterpeil in orde
De gemeente heeft de meetpunten gecontroleerd en het waterpeil is in orde. Dat plaatst de gemeentelijke deskundige voor een raadsel. Maar feit is dat het water onder de woningen nog steeds onaanvaardbaar hoog staat.

De stijging van het water onder de huizen gaat gelijk op met de hoeveelheid regenval. Sommige bewoners moeten steeds hun kruipruimtes leegpompen, terwijl vóór de splitsing van het riool deze ruimtes droog waren. In een aantal huizen zijn de muren constant nat en staat er schimmel op.

Nieuw onderzoek
De heer Roethof van de gemeente gaf aan dat vanaf maandag 11 november bureau Wareco een onderzoek start naar de oorzaak van de problemen. Resultaten worden over ongeveer drie maanden verwacht. Dit onderzoek gaat onder andere over de bestaande peilbuizen.

En er moet ook gekeken worden naar de invloed die de twee gescheiden rioolstelsels op elkaar hebben. Het oude systeem voor huishoudelijk water wordt afgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie, het nieuwe systeem dat het hemelwater moet afvoeren wordt niet afgepompt. Het waterpeil daar staat net zo hoog als het waterpeil in de sloot en/of vijver waar het hemelwater naar toe moet stromen.

Inventarisatie Vogelwijk
Het wijkberaad heeft besloten bij uitzondering zelf een inventarisatie te doen onder de bewoners van de Vogelwijk. Daartoe zullen alle bewoners in dit deel van de Hornmeer binnenkort een enquêteformulier ontvangen. Zo hoopt men een breed beeld te krijgen van de mate van wateroverlast in de woningen. Met deze gegevens en de resultaten van het nieuwe onderzoek hoopt de gemeente de oorzaak van de huidige overlast vast te kunnen stellen en een oplossing te kunnen bieden.

[Nieuws over Aalsmeer, 14 november 2013]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin