Van het Aalsmeers Burgerforum: over lokale democratie

De lokale democratie staat onder druk. Dat is niet alleen in Aalsmeer het geval, dat speelt veel breder in het land. Er is sprake van een afnemende betrokkenheid en een afnemend vertrouwen. Beide ingrediënten om in een afnemende spiraal te raken. Aalsmeers Burgerforum vraagt zich af hoe die spiraal te doorbreken en hoe de democratie weer nieuw elan in te blazen.

Leden van Aalsmeers Burgerforum hebben zich daarom verdiept in verschillende burgertops en in de G1000. Een G1000 is een bijeenkomst waarbij 1000 burgers uit een gemeente bijeenkomen om het lokale beleid te bespreken. Niet om de lokale democratie te verdrijven, juist om de democratie op een vernieuwende manier te versterken. Door een dialoog aan te gaan tussen bewoners, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Met als vertrekpunt het ontstaan van een gezamenlijk besef over wat ons bindt en wat belangrijk is voor de gemeenschap.

Dialoog centraal
In het politieke systeem staat het debat centraal. Door de manier waarop politieke partijen nu met elkaar omgaan worden juist tegenstellingen en meningsverschillen uitvergroot. De leden van het burgerforum zijn van mening dat dit bijdraagt aan de groter worden afstand tussen politiek en samenleving. Aalsmeers Burgerforum zoekt naar een manier om de dialoog centraal te plaatsen en juist discussie te vermijden door op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid. Dialoog helpt de politiek de weg terug te vinden. Door verbinding te maken met de samenleving herontdekken wat iedereen belangrijk vindt. Om daar vervolgens samen mee aan de slag te gaan.

Burgerparticipatie is geen doel op zich, maar een middel. Wat Aalsmeers Burgerforum  betreft is de vraag die moet worden beantwoord, niet zozeer hoe de burger meer kan worden betrokken bij het politieke proces, maar hoe de lokale politiek beter betrokken kan worden bij het maatschappelijk proces. Politici moeten uit hun eigen systeemwereld stappen en binnen de leefwereld van inwoners komen.

Loting
Principe van een burgertop is loting. Door loting heeft iedereen evenveel kans om te worden uitgenodigd. Dat maakt iedereen even belangrijk. Het andere principe is de open agenda: bij binnenkomst weet nog niemand waarover het zal gaan. Dat bepalen de aanwezigen ter plekke. Met behulp van een uitgekiend programma is het mogelijk om met duizend mensen steeds verder in te zoomen op wat iedereen belangrijk vindt. Amersfoort en Uden zijn gemeenten waar net een G1000 gehouden is. In Amsterdam is een burgertop gehouden. Op dit moment zijn meer gemeenten met een dergelijk initiatief bezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin