Toelichting bij kwestie Lookman

Niet-ingewijden die de berichtgeving over dit onderwerp hebben gevolgd, zien waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. De zaak is in nevelen gehuld, zeggen mij sommigen. Anderen spreken dan weer over een rookgordijn. Vandaar een toelichting, in mensentaal.

De Welstandsnota is een beleidsstuk waarin onze gemeentelijke overheid zo helder mogelijk vastlegt waar inwoners zich bij bouwen en verbouwen aan te houden hebben. De nota is dus het enige fundament waarop de onafhankelijke Welstandscommissie bouwaanvragen beoordeelt en van advies voorziet. B&W kunnen anders beslissen, mits terdege schriftelijk gemotiveerd.

In mijn geval is destijds het volgende gebeurd. Wethouder/portefeuillehouder Van der Hoeven blijkt druk te hebben uitgeoefend op de Welstandscommissie die een bouwaanvraag van mijn buurman van een negatief advies had voorzien. Die druk leidde op onnavolgbare wijze tot een positief advies van de Welstandscommissie, waarna B&W de vergunning toch konden verlenen. De commissie verleende voor B&W immers op papier de nodige rugdekking.

Ik heb mij tegen deze gang van zaken verzet en alle watertjes doorzwommen: bezwaar aangetekend, second opinion laten uitvoeren door een andere welstandscommissie die mij gelijk gaf, bezwaarschriftencommissie, Bestuursrechtbank, Bestuursrechtspraak van Raad van State.

Bij de laatste rechtsinstantie beriepen B&W zich op een clausule in de Welstandsnota die zou zeggen dat de Welstandscommissie moest “uitgaan van de bestaande, gewijzigde, situatie” van de woning van buurman. Daar was in een eerdere fase al een niet-vergunningsplichtige wijziging aan aangebracht.

Nu komt de clou: de Welstandsnota kent zo'n clausule helemaal niet, en B&W hebben nooit eerder een vergunning verleend waarbij de Welstandscommissie van de “bestaande, [door niet-vergunningsplichtige ingrepen] gewijzigde situatie moest uitgaan.

Als dat wet wordt kan de Welstandsnota in de vuilnisbak. Iedere inwoner van Aalsmeer kan dan zonder enige vorm van welstandsbeoordeling zijn kozijnen en gevels wijzigen en in contrasterende kleur uitvoeren, of zijn buren daar nu mee akkoord zijn of niet.

Maar, zo kan het dus niet, want zo zijn we niet “getrouwd”. De Welstandsnota is er niet voor niets en daaraan moeten alle betrokkenen trouw zijn. De nota is universeel, geldt voor iedereen, van hoog tot laag. Onze overheid moet zich daaraan houden, en tegen inbreuken optreden. En ons niet een rad voor de ogen draaien, zoals men in mijn geval heeft geprobeerd. Waar ik me tegen verzet, met alle middelen waar ik over beschik. Inclusief het openbaar debat met de wethouder, die daar met een “njet” op reageerde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin