Toekomstvisie Aalsmeer en Kudelstaart

Naar aanleiding van het onderwerp “Centrumvisie: Plan voor aantrekkelijk Centrum” in de Nieuwe Meerbode d.d. 29 mei 2019 en de onderwerpen “Pierre's Pennenstreken: Clown Theater”, “Raadhuisplein: oplossing erger dan de kwaal” & “Centrum op de schop” op de website van Aalsmeer Vandaag, vraag ik me af of er binnen de gemeente Aalsmeer wel echt een visie is over de toekomst van Aalsmeer maar ook Kudelstaart. En of er ambtenaren zijn die verder (durven) te kijken.

Er ligt nu een plan op tafel voor een aantrekkelijk centrum van Aalsmeer. “Je kunt het half doen, niet doen of er volop voor gaan en dat gaan we doen. Schouders eronder, Aalsmeer verdient dit.” Aldus de wethouders Van Rijn en Van Duijn. Een gedurfd plan met grote wijzigingen voor het centrum van Aalsmeer. Maar dit plan mag ook iets kosten; ongeveer 6,5 miljoen euro. Gelukkig kunnen de ondernemers zich vinden in deze plannen. 

Maar zijn we toch nog niet een beetje met symtoombestrijding bezig? Moeten we niet eens breder en verder gaan kijken dan alleen de Zijdstraat en het Raadhuisplein? Mijn gedachte is, als burger en inwoner van Kudelstaart, dat we het toch weer “half” gaan doen.

Als voorbeeld refereer ik naar het kantorenpark Beukenhorst-west in Hoofddorp. Iedereen die naar het centrum van Hoofddorp onderweg is, zag de diverse kantoorpanden staan. Deze kantoren zullen binnen nu en vijf jaar gesloopt gaan worden en daarvoor in de plaats komt Hyde Park. Een woonomgeving met ongeveer 3800 wooneenheden voor ongeveer 6000 inwoners. Meer dan 80 procent van de kantoren, die toch wel iets gedateerd zijn, gaan plat!! Er blijven in het hele Beukenhorst-west nog iets van vijf of zes kantoren overeind staan.

Ik durf hardop te denken dat er binnen de gemeente Aalsmeer niemand is die zo een stap zou durven nemen. Geen wethouder die hier ook maar over durft te dromen. 

Terug naar de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart; In mijn optiek moeten we eerst het probleem met z’n allen scherp krijgen. Zonder goede probleemstelling kunnen we nooit een oplossing bedenken. In Hoofddorp was het probleem dat het kantorenpark verouderd en niet duurzaam was. Het grotendeels leegstaand kantorenpark was aan vernieuwing toe. Hyde Park heeft de afgelopen periode meer dan 100.000 m2 verspreid over 15 kantoorgebouwen aangekocht ten behoeve van sloop-nieuwbouw. De nieuwe woonwijk geeft invulling aan de grote behoefte aan woonruimte die er is in de Haarlemmermeer en daarbuiten. 

Wat is nu het daadwerkelijke probleem in Aalsmeer?? Verkeersstromen die niet goed lopen, parkeergelegenheid, woonwensen, het ontbreken van een winkelhart, een gezellig plein met terasjes en activiteiten, etc. Met dit soort zaken kamt de gemeente Aalsmeer en misschien is er nog weer meer op te noemen waar het Aalsmeerse Centrum mee worstelt. Eerst moet dit duidelijk zijn!!

Nadat we een goede probleemanalyse gemaakt hebben (eventueel met extra wensen), kunnen we met een “outside the box” bril gaan denken aan oplossingen: maak een parkeergarage onder het Raadhuisplein, maak een autovrij Raadhuisplein met terassen en horeca, maak een nieuwe ontsluiting vanaf de Uiterweg over de Ringvaart naar de N201, Studio’s weg en een nieuw centrum bouwen inclusief (ondergrondse) parkeergarage, Studio’s weg en combinatie van “wonen en werken” met (ondergrondse) parkeergarage, etc. Dit kost misschien meer dan de 6,5 miljoen euro maar dan is Aalsmeer echt klaar voor de toekomst. Maar eerst moet het probleem duidelijk op tafel komen te liggen. 

In Aalsmeer, maar ook Kudelstaart, is men bezig met een korte termijnvisie en oplossing. Elke keer zie ik weer kleine stukjes waarvoor iets leuks wordt bedacht maar men kijkt niet naar de grote gemene deler. Vraag is alleen waardoor we geremd worden om breder en verder te kijken dan een paar jaar…

Ook Kudelstaart krijgt niet de visie die nodig is voor de toekomst. Eenrichtingsverkeer over de Kudelstaartseweg het Dorpshuis en Café Op De Hoek… Wanneer een extern bureau dit roept dan moet het goed zijn… toch??  Nee natuurlijk niet!!  Of neem als voorbeeld het Zeilfort Kudelstaart. Hoe mooi zou het zjin als je een complete invulling zou maken van het surfeiland tot en met het fort Kudelstaart in relatie tot het watersportcentrum van Aalsmeer en Kudelstaart met zijlschool, restaurants en hotel. En ja; daar staan ook huizen. Dat klopt. Maar over alles is te praten. 

Laten we daarom eerst het probleem gaan onderkennen en duidelijk de randen van het probleem in kaart gaan brengen. Samen met een visie die breder is dan het Raadhuisplein en langer gaat duren dan deze regeringsperiode, kunnen we kijken naar een oplossing. Een oplossing die ook breder zal liggen dan alleen het Raadhuisplein of het eenrichtingsverkeer van de Kudelstaartste weg. En met deze oplossingen moeten er misschien rigoureuze stappen genomen worden en niet iedereen zal blij zijn met deze wijzigingen maar zolang er geen visie is voor de toekomst dan is zelfs de korte termijngedachte al te ver voor sommigen.

Het zou goed zijn als de stip op de horizon waar naar toegewerkt wordt, gedeeld zou worden met de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Ik zie hier ook een mooie taak voor de diverse wijkraden en het overkoepelende wijkoverleg. 

Ik daag de gemeente uit om eens in gesprek te gaan met een aantal burgers om samen te kijken naar het probleem en als het probleem goed voor ogen staat wat voor creativiteit er uiteindelijk bij de burgers zit om een lange termijnvisie neer te zetten. Maar we moeten zelf durven en niet alles door externe bureaus laten uitwerken.

Met een goed plan zijn er best wel investeerders die willen investeren. Maar als we liever blijven hangen in het heden en blij zijn met wat we hebben, dan vooral niet bewegen… Maar dan ook niet meer zeuren dat we als Aalsmeer en Kudelstaart niets hebben vergeleken met Amstelveen of Hoofddorp…

Ik ben er klaar voor !!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin