Toekomst Hornmeerpark onderwerp in wijkoverleg

Donderdagavond 7 november was er een extra wijkoverleg in de Hornmeer. Een van de sprekers op de ingelaste avond was Paul Geurts, gemeentelijk projectleider. Het doel van zijn presentatie was om de bewoners te informeren over het project Hornmeer, de verschillende deelprojecten en in hoeverre daarin geparticipeerd kan worden door bewoners en wijkberaad.

Voetbalfusie aanleiding
Aanleiding tot het veelomvattende project Hornmeer is de fusie van de voetbalverenigingen RKAV en VV Aalsmeer. Dat samengaan heeft een flink aantal gevolgen voor de Hornmeer en nog enkele andere plekken van Aalsmeer. Reden voor de gemeente om er één groot project van te maken. Het totaal bestaat uit 8 onderdelen die voor de uitvoering sterk van elkaar afhankelijk zijn.

Het eerste is de fusie van de voetbalverenigingen die samen op één terrein (RKAV) gaan spelen. Dat nieuwe terrein slokt een deel van het Hornmeerpark op. Aanpassing van het park is het tweede projectonderdeel. Het derde is de opdeling van het huidige VVA-terrein ten behoeve van andere bestemmingen, waaronder de locatie van de scholenfusie tussen De Hoeksteen en De Wegwijzer (het vierde projectplan) en misschien ook nog een klein plekje woningbouw.

Sporthal bij Waterlelie
Vijfde deel van het plan is een nieuw te bouwen sporthal naast zwembad De Waterlelie. Als de vijf eerste delen gerealiseerd zijn is het tijd voor de laatste drie delen van het project: woningbouw op drie vrijgekomen locaties, het scholengebied in de Hornmeer, de terreinen van De Hoeksteen en de sporthal Thijsselaan.

Deel 1 van het plan is al in een vergevorderd stadium. Het college is akkoord met de plannen, de gemeenteraad heeft een krediet goedgekeurd en de clubs zijn akkoord met de voorwaarden. Gemeente en clubs maken momenteel een inrichtingsplan en in de eerste helft van 2014 starten de werkzaamheden. De verwachting is dat in augustus 2016 het voetbalseizoen op de nieuwe velden kan starten.

Groot rondje onmogelijk
Op dat moment is een groot stuk van het Hornmeerpark al verleden tijd. Een rondje lopen door het park is dan niet meer mogelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. Want de aansluiting tussen de parkdelen aan weerszijden van de boerderij gaat dan alleen via de weg omhoog over de Legmeerdijk.

De gemeente erkent dat het Hornmeerpark allang aan renovatie toe was en staat nu voor de vraag of er een nieuw park moet komen, of dat het heringericht moet worden en/of het park misschien nog andere functies moet krijgen. Dat wordt deel 2 van het project. Wat er gedaan gaat worden is afhankelijk van de kosten.

Geen geld renovatie
Momenteel is er geen geld voor een renovatie. Daarom dient een plan voor een nieuw Hornmeerpark gekoppeld te worden aan andere delen van het project die wel geld opleveren. En dat gaat met name om de opbrengst van de woningbouw op de locatie scholengebied Hornmeer (begrensd door Meervalstraat/Roerdomplaan en Beethovenlaan/
Apollostraat).

Om op het financiële vlak een samenhang te krijgen in de projecten heeft het college van B&W nu opdracht gegeven om een ontwikkelvisie vast te stellen voor drie gebieden: huidig VVA-terrein, Hornmeerpark en scholengebied Hornmeer. Zo verwacht men inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten daarvan zijn. Daarna zal de gemeenteraad gevraagd worden de randvoorwaarden vast te stellen voor de ontwikkeling van deze projectonderdelen.

Alle kanten op
Met het Hornmeerpark kan het nu nog alle kanten op. Een mogelijk uitgangspunt is een deel van het VVA-terrein in te richten als park en dit met het resterende deel van het huidige park te verbinden. Zelfs kan gedacht worden aan een verbinding met een groenstrook in het scholengebied Hornmeer. Voor de inrichting van de rest van het VVA-terrein zijn ideeën van harte welkom bij de projectleider. Alle mogelijkheden zullen worden geïnventariseerd en bekeken (mail naar info@aalsmeer.nl Paul Geurts)

Het plan van de fusieschool wordt door de scholen Hoeksteen en Wegwijzer uitgewerkt. Wellicht is er ook nog plaats voor een kinderdagverblijf.

Zorgen over parkeerplaatsen
Onder de deelnemers aan het wijkoverleg waren ook bedrijven en ondernemers, zoals de kinderboerderij, de midgetgolfbaan en de sporthal aan de Beethovenlaan. Zij waren verbaasd dat zij nog niet zijn benaderd om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied. Paul Geurts was daar duidelijk in: zij worden niet benaderd en ook niet van te voren ingelicht.

De ondernemers maken zich onder andere zorgen over de parkeergelegenheid straks. Volgens de projectleider is dit al onderzocht op basis van het bestemmingsplan Hornmeer en zal er geen uitbreiding plaatsvinden, omdat het aantal parkeerplaatsen binnen de norm valt. Wel wordt het parkeerterrein heringericht. Op basis van wat men nu weet van de plannen, denken de ondernemers dat er een reële kans is deze opstelling van de gemeente het einde betekent voor ondernemers en particuliere initiatieven als kinderboerderij en midgetgolf.

Voorjaar 2014 klaar
Op basis van vragen uit de zaal kwamen nog enkele bijzonderheden naar voren:
* Woningbouw in het scholengebied zal op zijn vroegst kunnen beginnen na 2016;
* In de huidige randvoorwaarden staat dat het scholengebied Hornmeer niet totaal volgebouwd zal worden. Er moet ruimte blijven voor een groenstrook;
* Er is nog geen besluit genomen over wat voor woningbouw er in het scholengebied komt;

De ontwikkelvisie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 klaar zijn. Als deze eerst door het college van B&W en daarna door de gemeenteraad is goedgekeurd, zal vervolgens vastgesteld worden wie en welke partijen kunnen participeren bij de verdere ontwikkeling en wanneer dat zal plaatsvinden.

[Nieuws over Aalsmeer, 15 november 2013]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin