Retine quod habes

""In het hart van de Marktstraat, ter hoogte van De Oude Veiling, is fraai te zien hoe Flora trots boven de ophaalbrug uitsteekt. Het is de godin van de lente, die de groei van bloemen bevordert. In de oudheid strooide ze bloemen over de wereld en was haar adem als de geur van verse rozen. De zuil is tien meter hoog en voor de plaats en de hoogte van de zuil heeft architect Berghoef, zich laten inspireren door de zuil voor het Dogenpaleis in Venetië. Ook de door Berghoef verbouwde Oude Veiling heeft Italiaanse invloeden, de diepliggende getoogde ramen op de begane grond, de kleinere daarboven, de daken evenwijdig aan de straat, overstekende goten, het bordes boven de entree, het is Italië in Aalsmeer. Flora hoort niet alleen bij het Raadhuis, maar ook bij De Oude Veiling, hier begon de ontwikkeling van Berghoef en die van het bloemendorp Aalsmeer.

Niet iedereen heeft daar oog voor, ten behoeve van de doorstroming van het verkeer en versterking van de relatie Raadhuisplein – Zijdstraat wordt voorgesteld om de van Cleeffkade tussen Uiterweg en Marktstraat éénrichtingsverkeer te maken en deze via het Raadhuisplein kort te sluiten: er ontstaat zo in feite één grote rotonde. Gezien de draaicirkel van vrachtwagens wordt de ophaalbrug vervangen door een dam die eufemistisch een duikerbrug wordt genoemd. De binnenhaven, waar ook aan de pleinzijde een kademuur noodzakelijk is, wordt tot een zielloze vijver gedegradeerd. Niet alleen de ophaalbrug verdwijnt, ook Flora wordt weggestopt tussen de auto’s en het groen. Het prachtige ensemble van raadhuis, Flora en ophaalbrug wordt uiteengereten. De Aalsmeerse spreuk Retine quod habes, 'behoudt wat ge hebt', legt het af tegen een denken waarin de auto centraal staat. Niet het verblijven en de voetganger. 

Gemoedelijkheid plein
Mag de inrichting van het Raadhuisplein achterhaald zijn, het straalt wel een zekere gemoedelijkheid uit. Moeders met kinderen aan de kibbeling op de stenen muurtjes, een gezelschap Japanners weggedoken in kaarten op de voet van Flora, een jongen die zijn auto voor de treden naar het raadhuis parkeert om zijn bestelling bij de viskraam op te halen, dat zijn beelden die je op een zaterdag kunt waarnemen. Dat is straks niet meer mogelijk, er zal constant verkeer zijn en plaats voor de bus met gasten of de bruidstoet met nieuwsgierig publiek, zal er niet meer zijn. En de jaarlijkse Geraniummarkt zal nooit meer zijn wat ie ooit was.

Op de zaterdagen wordt het plein druk bezocht, er staan soms wel vier of vijf auto’s achter elkaar te wachten op in- en uitparkerende auto’s. Je vraagt je af hoe dat moet wanneer er straks nog meer auto’s langs de in- en uitritten van de parkeerhavens rijden.

Groen en parkeren
Volgens de Centrumvisie is de kwaliteit van de bomen dermate slecht dat deze over enkele jaren moeten verdwijnen. Er komen nieuwe voor terug, zodanig geplaatst dat visueel de van Cleeffkade en het Raadhuisplein op elkaar worden betrokken. Ook in de doorlopende bestrating en hoogteniveaus proberen de ontwerpers de gebieden op elkaar te betrekken. Voor het huidige aantal parkeerplaatsen van 87 is geen ruimte, het worden er 73. In de Centrumvisie is te lezen dat, mochten door het groen parkeerplaatsen afvallen, dit wordt gecompenseerd bij het gezondheidscentrum. Het verschil van veertien parkeerplaatsen kan je daar onmogelijk kwijt. 

Raadhuisplein niet alleen parkeren, maar ook verblijven
Er wordt niet alleen een kademuur en damwand aangebracht, ook de ophaalbrug en Flora moeten worden verplaatst. Een ingrijpende en dure operatie. Maar is dat inclusief de cultuurhistorische beeldvernietiging wel nodig? De bedoeling is om meer publiek te trekken, maar er worden veertien parkeerplaatsen opgeofferd, de bedoeling is het gebied aantrekkelijker te maken, maar het verblijven en parkeren wordt onaangenamer, de bedoeling is minder verkeershinder op de van Cleeffkade te ervaren, maar rondrijdende automobilisten zorgen voor extra verkeer. 

Om te voorkomen dat de oplossing slechter is dan de kwaal moeten we weg van het ‘geweld’ van groot-groter-grootst! Met de introductie van kleine rotondes kunnen we zonder al te hoge kosten de verblijfsgebieden zelf compacter inrichten, kruispunten verkeersveiliger maken, de grote verkeersproblemen verminderen en herkenbare vormen creëren. [1]

Deze aandacht past in het ‘wereldbeeld’ van dit moment. De focus is niet alleen gericht op de voetganger, maar een goede (verkeers)omgeving voor de wandelende en verblijvende mens maakt dat ook de bestuurders een betere omgeving krijgen.

""Met deze uitgangspunten is een tweetal plannen ontwikkeld. De gemeenschappelijke kenmerken zijn:

1.    Het creëren van een microtonde met een diameter van 18 meter op het kruispunt Van Cleeffkade, Uiterweg Stationsweg. Een voor microtondes redelijke maat om een gecombineerde verkeersstroom van auto’s en fietsen te verwerken. (zie bijlage)

2.    Het verbreden van de Stationsweg om ter hoogte van het Raadhuisplein een tussenstrook voor verkeer uit richting Kudelstaart naar de Lidl of ruimte voor een microtonde met een diameter van derien meter mogelijk te maken. Een diameter van twaalf en een halve meter wordt wel als de minimale maat gezien voor een microtonde, een personenauto heeft een draaicirkel van nog geen zes meter kan hier goed mee overweg.  

3.    Gecombineerd auto-fietsverkeer net zoals op de gereviseerde van Cleeffkade, rijstrookbreedte Stationsweg twee keer drie en halve meter. Het heeft geen enkele zin om fiets en autoverkeer te scheiden als verderop, Uiterweg en van Cleeffkade, beide gecombineerd worden.

""4.    Handhaving bomen langs de van Cleeffkade en verwijderen van bomen aan de overzijde om groen- en gebruiksmogelijkheden van de ‘haven’ te vergroten en ruimte te creëren voor het inrichten van het plein. Bestaande bomen aan de Van Cleeffkade roepen het positieve beeld op van een oude dorpskern, de bomen aan de overzijde zetten de ‘haven’ in de schaduw en roepen een beeld op van vergane glorie. Wanneer deze worden weggehaald ontstaat er ruimte voor bloembakken, zitbanken en een vlonder net boven het water. Heerlijke lunchplek voor de ambtenaar, mooie visplek voor de Pool en een fotogenieke plek voor het verliefde stel. Een kademuur is met deze oplossingen in het geheel niet nodig.        

5.    Optimaal ruimte- en groengebruik van het Raadhuisplein. Parkeerplekken twee en half keer vijf meter, parkeerstraten zes meter, tussengroen één meter. 

Verschillen:

Plan A, open verkeersstromen net zoals nu, echter meer gestructureerd en duidelijk wie voorrang heeft. 

Plan B, geregelde verkeersstromen, vanuit Uiterweg en richting Oost is het Raadhuisplein alleen bereikbaar via de ophaalbrug, vanuit de Lidl ingang Stationsweg is geen afslag richting rotonde, hiervoor moet de automobilist de uitgang aan de Uiterweg nemen. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel