Reactie VPCO-bestuur op vertrek Van Ginkel

Het bestuur van VPCO De Basis reageert met dit bericht op het artikel in AalsmeerVandaag m.b.t. het vertrek van Hergo van Ginkel, de directeur van De Hoeksteen in Aalsmeer.

In 2013 is het fusiebesluit genomen om de Hoeksteen en Wegwijzer te laten fuseren. Verder is er sprake van een nieuwbouwplan voor Triade, de nieuw te vormen school. In de fusienieuwsbrieven zijn ouders en andere betrokkenen steeds op de hoogte gehouden van de plannen hiervoor.

Het bestuur van VPCO De Basis (en van Jong Leren i.o.) heeft in haar identiteitsbeleid verwoord dat zij hechten aan christelijk onderwijs op haar scholen. “De fusieorganisatie Jong Leren heeft als doel om, met de Bijbel als bron, christelijk geïnspireerd onderwijs te verzorgen, met hart voor het kind en zorg voor elkaar, in de hele regio waarin de organisatie werkzaam is.”

In een brief van juli 2014 aan de MR van de Hoeksteen is dit als volgt verwoord: “De fusieschool zal een duidelijk herkenbare Prot. Chr. Identiteit hebben. Dit is ook de paraplu voor het nieuwe onderwijskundige concept.”

Dat het volgens Hergo van Ginkel mogelijk is, dat de protestants-christelijke identiteit mogelijk verdwijnt, is volstrekt onjuist. De PC-identiteit van de fusieschool staat niet ter discussie. Wij betreuren deze stellingname van de directeur. Daarmee is naar onze mening onnodige onrust veroorzaakt onder de ouders en in het dorp Aalsmeer.

Namens het bestuur van de stichting Jong Leren i.o.
Sytske Feenstra, directeur/bestuurder VPCO De Basis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin