Reactie op open brief Lookman

Geachte heer Lookman,

Hartelijk dank voor uw brief. Graag maak ik allereerst van de gelegenheid gebruik om een klein misverstand recht te zetten. In tegenstelling tot wat u in uw brief aangeeft, heb ik niet als portefeuillehouder persoonlijk gereageerd op het door u aangehaalde artikel op de website van AalsmeerVandaag. Een woordvoerder heeft desgevraagd namens het College van B&W een reactie gegeven. De inhoud van deze reactie onderschrijf ik uiteraard wel.

U geeft aan dat u met mij in gesprek wilt gaan. Ik ben daarover zeer verheugd, zeker gezien het feit dat u in een eerder stadium mediation hebt geweigerd. Ik spreek daarbij wel de hoop uit dat u bereid bent tot het aangaan van een écht gesprek. Bij eerdere gelegenheden heeft u volstaan met het voorlezen van een verklaring uwerzijds en is een gesprek om die reden niet tot stand gekomen. Het behoeft – naar ik aanneem – geen toelichting dat ik dat betreur.

Ik ben graag bereid met u in gesprek te gaan. Dat gesprek wil ik ook serieus met u aangaan. Daarom ben ik van mening dat een dergelijk gesprek niet ‘voor de bühne’ zal moeten plaatsvinden en dientengevolge niet in een radioprogramma maar in alle rust op het gemeentehuis. Dit standpunt heb ik eveneens telefonisch kenbaar gemaakt aan een medewerker van Radio Aalsmeer. Dit naar aanleiding van een e-mail die zij mij hedenochtend zonden. Uw brief ontving ik enkele uren later.

Uiteraard kunt u bij het te voeren gesprek een raads- of vertrouwenspersoon meenemen. Bij dit gesprek zal buiten mijn persoon namens de gemeente in elk geval ook de heer Van den Hurk aanwezig zijn. Vanaf februari 2013 behandelt de gemeente uw verzoeken noodgedwongen als die van een 'notoire klager', hetgeen de Nationale Ombudsman als redelijk, evenredig en behoorlijk heeft beoordeeld. De heer Van den Hurk is sinds die tijd uw vaste ambtelijke contactpersoon en uitstekend op de hoogte van de inhoud van ‘uw dossier’. Zijn aanwezigheid acht ik derhalve van groot belang.

Ik zie uw reactie op mijn uitnodiging voor een goed gesprek met belangstelling tegemoet en spreek de hoop uit dat ik op korte termijn een afspraak met u kan laten maken.

Indien u daar prijs op stelt, kan ik u deze e-mail ook per brief toesturen. Graag verneem ik dat van u. Indien ik op dit punt niets van u verneem, volsta ik met het zenden van deze e-mail.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin