Projectontwikkelaar van Greenpark zet Aalsmeer op zijn kop

Het College van B&W hangt aan een touwtje bij projectontwikkelaar SADC onder leiding van Dick van der Harst. Hoe is dat gekomen?

Greenpark was ooit bedoeld om de Silicon Valley van de Aalsmeerse Tuinbouw te worden. Iedere nieuwe ontwikkeling op Greenpark moest gerelateerd zijn aan de Tuinbouw of de Bloemenveiling. Het plan is volledig mislukt, dat mogen wij nu wel stellen. Een wanhopig College van B&W zat met onverkoopbare dure grond in de maag en daarom werd de hulp van projectontwikkelaar SADC ingeroepen. SADC  verzorgt ook  ontwikkeling van bedrijfsterreinen rondom Schiphol.

 

Uiteraard wilde SADC onder leiding van Dick van der Harst de ontwikkeling wel voor de Gemeente Aalsmeer doen.

Het lijkt erop  dat er enkele  voorwaarden  voor ontwikkelen van Greenpark  door SADC  gevraagd waren.

1.    Een vrijbrief van de Gemeente Aalsmeer, om ondernemers met het liefst met veel kapitaal van buiten Aalsmeer te lokken waarbij alles moet kunnen. De grond is hier immers goedkoper per m2, dan bij het gebied rondom Schiphol, wat ook bij SADC in de portefeuille zit.

 

2.    Het College van B&W en de ambtenarij kregen de opdracht mee om zoveel mogelijk de nieuwe ontwikkelingen voor bestaande Aalsmeerse bedrijven tegen te werken die niet op Greenpark gevestigd zijn en hen op deze manier door te verwijzen naar Greenpark.

 

Nadere informatie leert dat deze grond van Greenpark te duur is voor de Aalsmeerse ondernemers en zij haken al snel af.

 

Voorbeelden zijn.

 

De tender van grond voor Schipholparkeren in februari. Het is aangekocht door een investeringsmaatschappij voor een buitensporig hoge prijs.  Aalsmeerse parkeerbedrijven boden niet voldoende voor de grond omdat zij eerst naar het exploitatieplaatje kijken. Het moet immers haalbaar zijn.

 

Iets recenter: een oer-Aalsmeers bedrijf, Dillewijn verpakkingen verhuist naar de Loeten in Amstelveen omdat de meterprijs substantieel (€ 70,- per m2)  goedkoper is dan op Greenpark.

 

Dit geeft aan hoe de werkelijkheid  nu is.

 

Het maakt dus niet uit waarmee het toekomstige  toekomstig op Greenpark gevestigd bedrijf zich zou bezighouden, als de Gemeente Aalsmeer maar mee blijft gaan in de vaart der volkeren en de dure Greenpark-grond verkoopt.

 

Of dit ten koste  van de Aalsmeerse bedrijven en bevolking moet gaan?

 Het is niet aan de orde.

“Wij hebben samen met de Gemeenteraad en het college B&W de structuurvisie samengesteld,” is het antwoord van de Wethouder.

 

Voorbeelden uit de recente nieuwsbrief  van Greenpark is de ontwikkeling van een 500 kamers tellend  4* hotel  met  4000 parkeerplaatsen. Een parkeernorm van 8 parkeerplaatsen per hotelkamer!  Ter info, congrescentrum de RAI in Amsterdam heeft 4200 parkeerplaatsen en geen eigen hotel.

Terwijl elders in Aalsmeer een hotel al meer dan een jaar bezig is om te proberen om de  parkeernorm op te rekken van 0.5 naar 1,5  parkeerplaats  per hotelkamer. Het staat tot  een schril contrast met de parkeernorm 8 parkeerplaatsen per hotelkamer.

 

Het blijkt, dat de komst van hotel De Zwerm inzet is van een monopoly spel,  waarbij grof heen en weer wordt gehandeld  met aankoopopties op de te ontwikkelen grond.

Wethouder van der Hoeven wilde gisteren niet verklappen wie nu de koper was, omdat er met de optie op de grond al grof gehandeld wordt en hij n.b. de niet wist wie nu de eigenaar van de optie zou zijn.

 

Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag stelde de Wethouder het volgende: “Het staat allemaal in de structuurvisie”.

Die bestaande structuurvisie voor Greenpark wordt nu gebruikt door grondexploitanten die door een bestemmingsplanwijziging aan te vragen om zodoende grof geld met de optie te kunnen verdienen. Dit heeft toch nooit de bedoeling kunnen zijn.

 

Ander voorbeeld is Bakkersland waarbij het bestemmingsplan moest worden aangepast om de hoogte van de bakkerij  van 12 meter naar 16 meter te brengen. Tegelijkertijd mag de rest van de bedrijven op Greenpark nu ook zo hoog bouwen. Hoe zit dat elders in Aalsmeer waar de Gemeente geen grondpositie heeft?

 

Arbeidsmigrantenhotels

 

Onze arbeidsmigranten zijn goed geïntegreerd in Aalsmeer en Kudelstaart, omdat zij verspreid zijn onder de bevolking. Nu wordt er nu speciaal op Greenpark ruimte gemaakt voor de zogenaamde Arbeidsmigrantenlogies. Dit lijkt op gettovorming.

 

Verhuizen van deze arbeidsmigrantenlogies door de firma Ruigrok van Noordwijkerhout naar Greenpark. Waarom is dit nodig?

 

Het antwoord is simpel omdat de Gemeente dan weer wat grond kwijt is.

Maar moeten wij daar als inwoners nu zo blij mee zijn?  

Nieuwe geluiden zijn er ook. Door de komst van het arbeidsmigrantenlogies ontstaat er nu  ook nog ruimte  voor een megasupermarkt van Lidl, Jumbo, Aldi of AH op Greenpark.

 

Hoe het dan in de wijken zal gaan door de komst van  een extra nieuwe supermarkt? Het lijkt voor het College van B&W en SADC niet van belang.

Winkelleegstand in de Zijdstraat is al een feit en in de wijken behoort het straks  tot de mogelijkheden als de plannen doorgaan.

 

Een recentelijke bijeenkomst in de uitpuilende Sporthal De Bloemhof,  georganiseerd door verontruste inwoners over de komst van  arbeidsmigratiehotels op Greenpark laten een ander beeld zien. De burger is wel degelijk geïnteresseerd in wat er op Greenpark ontwikkeld wordt

 

Gisteren op 19 juli in het Gemeentehuis bij de inloopavond over het toekomstige 500 kamer 4* hotel met 4000 parkeerplaatsen was het eenzelfde soort verhaal.

 

Wethouder van der Hoeven schermde met termen als, structuurvisie, waar het College van B&W en de Gemeenteraad met zijn allen voor gekozen heeft.

 

Veel burgers in Aalsmeer zijn ongerust over deze  ontwikkelingen en zijn het  eigenlijk spekzat. Als burger alleen in actie komen heeft geen zin,  maar gezamenlijk kunnen wij wel  wat uitrichten.

 

Samenvattend;  ons college van B&W is de regie al lang kwijt als het gaat om Greenpark en het wordt tijd  dat er eens naar de  burgers en bedrijven geluisterd wordt. In ieder geval voordat men verder gaat met ontwikkelingen waarover men nu geen controle meer heeft.

 

Namens veel ongeruste bewoners van Aalsmeer

 

Jan Koster

Baccarastraat 11

1431 AT Aalsmeer

 

Wil u reageren dan kunt u uw reactie zenden naar  emailadres

verontrustebewonersaalsmeer@gmail.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin