Missie-Wildeman: vergaderprocedures of politiek herstelproces?

Na de treurig verlopen raadsvergadering van 2 oktober tweette Dirk Box “het lijkt of we onbestuurbaar zijn” en “moeten we de hulp van de provincie vragen?” Die noodkreet was het startschot voor de vorming van de groep 'verontruste Aalsmeerders' die zich op Facebook als “Aalsmeers Burger Forum” presenteert, een “interactief communicatie-, discussie- en informatieforum voor onderwerpen die leven in Aalsmeer en Kudelstaart.” De groep schreef 8 oktober B&W en raad een open brief en zat de volgende dag al met de burgemeester om de tafel.

In een verklaring over het gesprek met de burgemeester plaatst de groep kanttekeningen bij het aangekondigde politiek herstelproces. Wij willen daarin participeren, de betrokkenen aan de tand voelen en een gesprek hebben met de externe begeleider, zo luidt het. Hoewel de brief op 9 oktober in de gemeenteraad werd besproken heeft de groep vanuit de politiek verder taal noch teken vernomen, hoewel “burgerparticipatie” tijdens de verkiezingen bij menige partij een speerpunt was.

Wel had een afvaardiging 3 december een gesprek met Geeske Wildeman, de externe adviseur die fractievoorzitters en burgemeester begeleidt in wat blijkens het artikel Herstelproces: fractieleiders en burgemeester op één lijn van 19 november op AalsmeerVandaag al snel werd omgedoopt tot het verbeteren van de werkwijze in de gemeenteraad. Maar verder dan het herhalen van haar ongerustheid kwam de groep niet, getuige de bevestigingsbrief van mevrouw Wildeman namens het Seniorenconvent (fractievoorzitters, burgemeester en griffier) die men integraal terugvindt op de facebook pagina van het Aalsmeers Burger Forum.

Vrij vertaald zegt mevrouw Wildeman: het Seniorenconvent neemt uw vraag om regelmatige terugkoppeling over vorderingen in de zoektocht naar een betere werkwijze in de gemeenteraad ter harte en nodigt u uit uw problemen en suggesties voortaan rechtstreeks of via een rondetafelgesprek aan te kaarten bij de gemeenteraadsleden.

Namens het Seniorenconvent verwijst mevrouw Wildeman de inwoners, die via de groep 'verontruste Aalsmeerders' expliciet het geschonden vertrouwen tussen inwoners en bestuur aan de orde hebben gesteld, dus terug naar politici en bestuurders die met elkaar overhoop liggen en voor wie burgerparticipatie geen enkele prioriteit is. Het spreekwoordelijke kluitje in het riet. Nu zij een zestal weken bezig is en haar missie blijkbaar is ingeperkt tot “het verbeteren van de werkwijze in de gemeenteraad” moet zij haar missie snel kunnen afronden in concrete afspraken over beter vergaderen die de betrokkenen onderschrijven.

Maar daarmee is de communicatie noch het vertrouwen tussen burgers en bestuur hersteld. Het is al van verschillende kanten gezegd, en recent ook door de groep 'verontruste Aalsmeerders': de burgemeester moet leiding geven aan het herstelproces. Zij moet haar politieke pet afzetten en boven de politiek staan, toegankelijk zijn voor inwoners en doen wat zij in het vooruitzicht heeft gesteld: zorgen dat “oud en nieuw zeer” wordt weggenomen. Gebeurt dat niet, dan blijft het herstelproces schone schijn en zal het herstel van boven moeten worden opgelegd. Zoals Dirk Box in zijn tweet van 2 oktober al aan vreesde…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin