Maak gebruik van uw stem

Ik heb als betrokken burger het fractiespreekuur gisteravond voor de tweede keer bezocht. De gelegenheid die de politiek de burgers geeft om met de raad in contact te komen, vind ik erg belangrijk. De basis is vertrouwen in elkaar en respectvol het gesprek ingaan.

Gisteravond bracht ik onderwerpen aan die me na aan het hart liggen. Niet uit privébelang, maar uit maatschappelijk belang, voor ieder.

Het eerste onderwerp betrof de veiligheid in de Zijdstraat, en dan met name de laad-en-lostijden, die nogal ruim worden genomen, door diverse vrachtwagens. Zelden wordt erop gehandhaafd of bekeurd. Ik hoop met deze inbreng meer begrip te krijgen voor het probleem zodat we met elkaar toe kunnen werken naar een veilige oplossing.

Het tweede onderwerp ging over burgerparticipatie. Mijn inziens kan er op dat gebied nog wel het een en ander verbeterd worden, richting de burger. Laat het duidelijk zijn dat betrokken burgers zelden uit privébelang of geldelijk gewin van zich laten horen. Juist burgerparticipatie moet omarmd worden door de politiek en betrokkenen moeten niet kopschuw worden gemaakt.

De aanwezige raadsleden hoorden me serieus aan en noteerden diverse zaken. Natuurlijk kan het in deze korte tijd, amper vijftien minuten, niet tot een oplossing komen tussen de burger en de raad. Daarom heb ik ook de twee onderwerpen uitgebreid op papier gezet en achtergelaten, met het verzoek aan de raad om hun visie en gedachten erover op korte termijn aan mij persoonlijk terug te koppelen.

Als betrokken burger houd ik de vinger aan de pols. Want als burgers zijn wij allemaal poortwachters en medeverantwoordelijk voor het leefklimaat binnen en buiten de politiek in Aalsmeer.

Medeburgers, maak gebruik van uw stem.

"" 1. Veiligheid Zijdstraat

Op 17 september 2015 heb ik tijdens het fractiespreekuur mijn dossier inclusief foto’s afgegeven over de veiligheid in de Zijdstraat, met name over het gedrag van vrachtwagens met ongelimiteerd laden en lossen, buiten de door u mede vastgestelde laad-en-lostijden in deze winkelstraat. Ik vroeg u om stappen richting het college te ondernemen. Verder niets meer vernomen.

Op 22 september heb ik de winkeliers van Meer Aalsmeer aangeschreven, om ook hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Op 7 oktober zou het worden meegenomen in hun vergadering. Verder niets meer vernomen.

Op 5 oktober een gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder de heer Verburg en ambtenaar de heer Kreukels. De enige daadwerkelijke actie die eruit voortvloeide, was het rechtzetten van het verkeersbord, die krom was gereden door een van deze vrachtwagens. Verder lag de oplossing voor dit veiligheidsprobleem nog ver in de toekomst, met eventueel zogenaamde vluchthavens aan de kop van de Zijdstraat. Verder niets meer vernomen.

Op 12/13 december heb ik u, de raad en het college, opnieuw aangeschreven en de problematiek kenbaar gemaakt, na het zoveelste incident met vrachtwagens buiten de vastgestelde tijden. De VVD en CDA reageerden met: we maken het opnieuw bespreekbaar in de fractie, richting college. De burgemeester, toch naar mijn oordeel de hoofdverantwoordelijke voor onze veiligheid, schoof het door naar zijn verantwoordelijke wethouder Verburg. Helaas heb ik daar verder nog niets van vernomen.

Ik hoor steeds bij diverse partijen de kreet: HANDHAVEN. Dus stel ik u de vraag: wat gaat u er als fractie en raad aan doen? Wie is voor deze onveilige situatie verantwoordelijk? Het tijdperk van gedogen, onwille van economische belangen, heeft zijn einde wel bereikt,  of moet er eerst iets vreselijks gebeuren onder uw verantwoordelijkheid, voordat…?

Graag uw reactie hierop.

2. Burgerparticipatie

Burgers verantwoordelijk maken voor hun eigen samenleving is belangrijk. Maak ze meer betrokken in het politieke proces. Niet alleen in de uitvoering, maar ook bij de bepaling van het resultaat voor de samenleving zelf. Regisseren moet overgaan in faciliteren en dan zal de waarde van ieder toenemen in dit proces.

Uiteraard is het lastig om de vastgeroeste rol die gemeentes al zolang vervullen los te laten. Ieder in de politiek zal van goede wil zijn, maar is bang voor veranderingen van zijn en hun status en (on)macht.

Geef de burger het vertrouwen en zijn eigen invloed. Laat uw politieke besluiten en ontwikkelingen niet achteraf moeten worden afgedwongen (voorbeeld: Wob-verzoek), maar deel ze in alle openheid, in het begin van een politieke proces. Aan burgerparticipatie hoeft geen smetvrees te kleven, zolang de politiek oprecht en authentiek handelt naar zijn burgers toe, in alle openheid.

Is de laatste zin bij de omschrijving van 'burgerparticipatie' op de website van de gemeente Aalsmeer niet symbolisch: '…op het moment dat er nog beleidsruimte is…'?

Hoe belangrijk vindt de raad burgerparticipatie inhoudelijk nog? Laat het niet bij een 'nieuw speeltje' blijven, voor de burger.

Graag uw reactie hierop.

[Beide dossiers, Veiligheid in de Zijdstraat en Burgerparticipatie, heeft Gerard Zelen afgegeven tijdens het fractiespreekuur gisteravond]

 

 

 

 

 

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin