LVNL, het is hier dus nooit meer stil!

Ik woon aan de Oosteinderweg op nr. 201, recht onder de Aalsmeerbaan, al jaren. Wij hebben in al die jaren al aardig wat vliegtuigbewegingen moeten dulden, zijn er zelfs aan gewend geraakt, maar wat ons nu vanaf eind oktober overkomt grenst aan het ongelooflijke!

Uw organisatie (Luchtverkeersleiding Nederland, kortweg LVLN – red.) presteert het om vanaf eind oktober de Aalsmeerbaan onafgebroken in drie piekperioden in te zetten als hoofdstartbaan, ik herhaal:
• onafgebroken,
• vanaf 07:00 uur 's ochtends,
• tot 23:00 uur 's avonds,
• ook op zaterdag en zondag,
• elke dag van de week,
• ook tijdens de afgelopen feestdagen
• elke dag,
• altijd… het is hier dus nooit meer stil.
Kunt u zich dat voorstellen?

Ik heb gebeld met BAS en kreeg als argument voor dit excessieve baangebruik te horen dat de oorzaak de aanhoudende zuidenwind is en capaciteitsproblemen op de grond. En het moet nog zomer worden…

Kunt u zich enigszins voorstellen dat ik als bewoner geen enkele boodschap heb aan een capaciteitsprobleem van het bedrijf NV Schiphol? Of voor de nogal bot overkomende interpretatie van de LVNL van "vliegen volgens afspraak"?

Schiphol gedraagt zich, onder uw bezielende luchtverkeersleiding, als een vrijstaat in een staat en tracht op geen enkele wijze deze extreme hinder voor omwonenden te voorkomen!

Ik onderdruk een groot gevoel van woede en 100% onbegrip, terwijl ik u de volgende vragen stel:
1. Na verschillende meetsystemen, die telkens systematisch zo werden bijgesteld dat het gunstig voor de ontwikkeling en groei van het vliegverkeer uitpakte, wordt er nu gevlogen volgens "afspraak". Het kan toch niet bestaan dat die "afspraak" voor Aalsmeer-Oost betekent dat er het gehele jaar, 365 dagen per jaar, de volle drie perioden per dag startende vliegtuigen over zich heen krijgt? Mijn vraag is: hoe ziet dat "vliegen volgens afspraak" er praktisch gezien uit volgens uw organisatie?
2. Is uw organisatie bereid op korte termijn te komen uitleggen aan de inwoners en bestuurders van de gemeente Aalsmeer hoe het kan dat de situatie van de ene op de andere dag eind oktober zo 100% veel slechter is geworden?
3. Bent u bereid te komen uitleggen aan de inwoners en bestuurders van de gemeente Aalsmeer dat de afhandeling van de vliegbewegingen conform vliegen volgens afspraak echt niet anders kan ?
4. Ik kan mij twee illustere avonden herinneren in de burgerzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer, waarin uw organisatie trachtte uit leggen dat LVNL van zins was het microklimaat rondom het uiteinde van de Schipholbaan te verbeteren. U bent daar min of meer naar huis gestuurd met de boodschap eerst maar een even naar het macroklimaat te kijken. Het getuigde, zelfs toen er nog gevlogen werd volgens "de oude afspraak", van volstrekte onbegrip van de bestaande situatie. Laat ik het zo zeggen; de beleving aan deze kant van de Ringvaart was geheel anders. Mijn vraag: bent u bereid opnieuw uw deskundigheid en creativiteit in te zetten om te kijken naar een zodanige wijze van afhandeling van het vliegverkeer, dat het aantal vliegbewegingen over Aalsmeer Oost drastisch omlaag gaat, ook al wordt "gevlogen volgens afspraak"?
Ik verwacht van u op korte termijn een gedegen, serieus antwoord.

Dirk Postma
Oosteinderweg 201
Aalsmeer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin