Lezerspost: Lokatie migrantenhotel voor 200 man is willekeur

Dwarsweg

In de rubriek ‘Lezerspost’ reageert Serge Lammerts, gisteren ook aan het woord in het artikel over deze kwestie, op de plannen voor een wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Dwarsweg.
Dinsdag 5 oktober j.l. vond er in de Gasterij in De Kwakel een informatieavond plaats tbv de presentatie van het plan om aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel een arbeidsmigrantenhotel voor 200 man te bouwen. Aangezien dit een ingrijpende verandering is voor de gehele omgeving van de Dwarsweg, was de opkomst van omwoners hoog. Initieel werd aangenomen dat de bijeenkomst georganiseerd was door de vier tuinders (C. van Rijn, H. Heemskerk, P Hogenboom en W. van Diemen) die zich gebundeld hebben onder de CV ‘Onder de Banken’. Gaande de bijeenkomst zagen de aanwezigen echter met grote verbazing wethouder Jan Hazen zich met veel enthousiasme opwerpen als de grootste initiatiefnemer in dit onverkwikkelijke plan. De wethouder heeft de vier ondernemers uitgenodigd zich te bundelen en met een lokatie-voorstel te komen. Nu hadden de heren  Heemskerk en Hogenboom toevallig recent een kleine kwekerij aan Dwarsweg nr. 18 opgekocht om daar op dit rustige hoekje van de bebouwde kom in het geheim stekken te veredelen; Corona gooide hiervoor roet in het eten en zo was daar ineens een perceel welke ingevuld kon worden met een hotel voor 200 man… Wethouder Hazen gaf op de bijeenkomst grif toe dat de enige reden om het hotel op Dwarsweg 18 te gaan bouwen simpelweg was omdat het ter beschikking stond van de vier heren kwekers. 
Men zou toch denken dat een dergelijk ingrijpend project wat huisvesting gaat bieden aan zoveel mensen, qua lokatie aan vele voorwaarden moet voldoen en met zorg uitgekozen dient te worden. Wethouder Hazen denkt hier echter anders over; “De lokatie hebben wij niet voor het kiezen; we moeten het stellen met wat de ondernemers voorhanden hebben”. De voorwaarden zullen wij dus aanstonds “hineininterpretiert” zien, zoals dat in deze het beste uitkomt. Want wel beschouwd voldoet het betreffende perceel in praktisch geen enkel opzicht aan de voorwaarden waarvan je mag aannemen dat die gesteld zijn aan een dergelijk huisvestingscomplex. Zo bevindt het terrein zich aan een smalle doodlopende weg, tussen de bewoning, aan de rand van een natuurgebied, op kilometers afstand van openbaar vervoer en met geen enkel vertier in de buurt. 
Hoewel op de avond van 5 oktober de aanwezige omwonenden en masse duidelijk te kennen gaven niet gecharmeerd te zijn van de gepresenteerde plannen, probeerden de initiatiefnemers en gemeente het slot van hun presentatie er door te drukken en de mogelijkheden te bespreken hoe het gebouw in kwestie er uit gaat zien. M.a.w. de omwonenden mochten de kleur van het pand uitkiezen… Hiermee werd indirect een statement gemaakt dat de bijeenkomst slechts een formaliteit is, waarbij de richtlijnen gevolgd worden zoals opgesteld door commissie Roemer in 2020 en de bezwaren van omwonenden niet van belang zijn, wat overigens tegen de eigen voorwaarden van de Gemeente Uithoorn in gaat. Dit werd nog eens onderschreven door Mevrouw Buijs welke als extern deskundige ingehuurd was door Uithoorn; “annulering van onze plannen wordt door de gemeente niet als een optie gezien”.
Is het niet gepaster voor een wethouder om zich in een kwestie als deze op zo’n informatieavond onderzoekend en aftastend op te stellen, om te zien of het plan gedragen zou kunnen worden door omwonenden? Een indirect door het volk gekozen vertegenwoordiger is er immers niet enkel voor de belangen van de ondernemers van zijn gemeente, maar ook voor het welzijn van de overige bewoners. Werpt men echter een korte blik op de site van gemeente Uithoorn, dan leert men snel dat wethouder Hazen tevens lid is van de stuurgroep Greenport Aalsmeer en daarnaast aandeelhouder van Greenpark Aalsmeer gebiedsontwikkeling BV. Dan ga je je toch afvragen welke belangen hier spelen…
Mocht u uw eigen conclusies willen trekken n.a.v. de informatieavond op de 5de oktober j.l., dan kunt u een email sturen naar bovendebanken@yahoo.com U ontvangt dan de volledige 2,5 uur durende audio opname van de bijeenkomst.
Serge Lammerts
(Foto archief AV/Jaap Maars) 

Lees vorig bericht

Weerstand tegen plannen migrantencomplex Dwarsweg

Lees volgend bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Theatraal’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *