Koehandel met Schiphol(subsidies)?

Via de SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) stelt Schiphol vele miljoenen beschikbaar ter compensatie van de overlast die zij veroorzaakt. Deze subsidies worden verstrekt aan burgers voor initiatieven, die de overlast verminderen en de leefbaarheid bevorderen van diegenen die overlast ondervinden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten aan strenge SLS-criteria voldoen.

 

In februari jl. werden de inwoners van Aalsmeer door de gemeente uitgenodigd ideeën in te brengen, die in aanmerking konden komen voor subsidiëring. De opkomst was groot, evenals de inbreng van de burgers. Helaas wist het college al eerder zonder aantoonbaar overleg met haar bewoners (SLS-criteria 2 en 7) een grote hap uit de subsidiepot te nemen voor het opknappen van De Oude Veiling, die nota-bene níet binnen enige geluidshinderzone gelegen is (het allereerste SLS-criterium…). Een groenproject in De Bovenlanden/sloopzone mislukte daarentegen jammerlijk.

 

Op de bijeenkomst in februari werden door inwoners nog 34 andere project-ideeën ingediend, die aan het SLS zijn voorgelegd. Via een open brief aan het college opperde een betrokken inwoner het idee om de groene voorstellen te combineren tot één overlappend plan, “Het Groene Lint”. Zijn plan om de subsidie dáár aan te wenden waar de overlast het hoogste was, kreeg direct steun van alle wijkraden en vanuit alle lagen van de bevolking (SLS-criteria 2 en 7). Hierna sloten nog twee betrokken inwoners zich bij de initiatiefnemer aan om het plan verder uit te werken.

 

“Het Groene Lint” staat voor een stelsel van groene wandel- en fiets-routes door Aalsmeer, dat alle wijken en parken van ons dorp met elkaar verbindt en de leefbaarheid verhoogt. Middels speciale beplanting langs al deze paden wordt de uitstoot van lawaai, CO2 en fijnstof zoveel mogelijk geabsorbeerd (hét doel van de subsidie!).

 

De haalbaarheid van het plan is zeer groot omdat het zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande budgetten, structuurvisies en gronden van de gemeente en de provincie (SLS-criteria 3, 4 en 5). Het Groene Lint is zowel door de Gemeente als door het SLS-bestuur zeer positief ontvangen en ook de Provincie (N201, N231 en N196) en het Hoogheemraadschap van Rijnland (Stommeerkade, Hoge Dijk, Jac. Takkade) willen de uitvoering ervan graag met de gemeente, initiatiefnemers en andere betrokkenen bespreken en ter hand nemen.

 

Wie schetst nu onze verbazing, dat juist de Gemeente Aalsmeer – wederom – aanzienlijke SLS-gelden claimt voor drie gemeentelijke projecten. Twee van deze voorstellen komen niet eens voor op de lijst van de eerder aan het SLS gepresenteerde projectideeën. Eén nieuw voorstel valt zelfs buiten de geluidshinderzones! De drie gemeentelijke projecten zijn het voormalige VVA-terrein,  het “Machinepark” en het “Waterfront”. Natuurlijk is het heel goed om het voormalige VVA-terrein weer groen en recreatief in te richten, maar was dat plan al niet eerder aangenomen en gebudgetteerd als compensatie voor de herinrichting van het Hornmeerpark?!

 

Ook het “Machinepark” – hoe mooi ook – is als onderdeel van drie opeenvolgende structuurvisies van Greenpark al een heel oud idee, waarvoor ook al een heel oud budget bestaat! Het “Waterfront” langs de Stommeerweg is ook al oud, maar mankeert alle afstemming met de inwoners én valt buiten alle geluidshinderzones, hoe slecht die ook gedefinieerd zijn! 

 

Met deze drie plannen poogt het college opnieuw haar eigen verantwoordelijkheden en toezeggingen elders te financieren én blokkeert zij daarmee wellicht verdere mogelijkheden om van Schiphol subsidie te verkrijgen voor de daadwerkelijke compensatie van overlast voor diegenen die overlast ondervinden: de inwoners van Aalsmeer! 

 

Is de subsidiëring van gemeentelijke projecten de wederdienst van Schiphol voor het accepteren van ongeremde en ongebreidelde uitbreiding van parkeerterreinen in en vliegbewegingen boven Aalsmeer?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin