Inlegvelletje

 

“Burgers voor wie de democratie minder goed werkt, dreigen af te haken op de politiek of zijn dat al.”

 

Dit is een van de constateringen die voorkomen in het nieuwe boek –Lage drempel  Hoge dijken-  van de commissaris van Noord Holland dhr. Remkes.

 

Wat mij betreft, mag ons inlegvelletje, met de onderstaande tekst aan toegevoegd worden:

 

Onze gezamenlijke inspanningen voor onze leefomgeving zijn beloond.   

Maanden lang hebben wij als buurtbewoners gevochten voor onze leefomgeving en samen opgetrokken met de diverse raadsleden van Aalsmeer in onze strijd.

Wij als bewoners zijn niet tegen huisvesting arbeidsmigranten in onze straat of wijk, maar we hadden wel moeite met de onevenredige  grote concentratie van zoveel huisvesting arbeidsmigranten in 1 straat.

 

Onze doelstelling was duidelijk: Een evenredige spreiding van huisvesting arbeidsmigranten in alle wijken van Aalsmeer. En dat is gelukt!

 

Wij willen als bewoners onze dank uitspreken richting alle politieke partijen. 

De voltallige gemeenteraad van Aalsmeer heeft blijk gegeven dat ze, daar waar mogelijk, opkomt voor haar burgers.

 

Zowel de VVD als Groenlinks namen via hun amendementen het voortouw, die naar later bleek, unaniem werd gedragen en aangenomen door de gehele gemeenteraad.

 

Oke, 1 zwaluw maakt nog geen zomer, maar wat mij betreft is hier in Aalsmeer wel degelijk spraken van lage drempel en iets minder hoge dijken.

 

Dit moet de burger moed geven, maar vooral bij vele het geloof laten terug keren in de  (plaatselijke) politiek.

                                                   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin