Het kan ook anders

Deelplan-A, Wegen rond Lidl: 

Gebaseerd op de eerdere plannen van Joop Kok en Nico Dames.               

""

Foto van het nieuwe wegenplan

Pas als het wegenplan vaststaat heeft het zin om na te gaan denken over de verdere ontwikkeling van het dorp en dus ook van het Raadhuisplein: dan blijft de boel helder.

Duidelijke, gemakkelijke en onbelemmerde toegang en voldoende parkeerplaatsen zijn de eerste vereisten om publiek naar (onder meer) de winkels te trekken en te behouden.

 

Winkels en meer horeca komen dan van zelf en pas later en dat wordt ook nog eens door de economie zelf bepaald. Dat was de laatste jaren ook te zien in het verlies van winkels.

Feiten:

·       Ongeveer 80% van het publiek naar het dorp komt vanaf Zuid, Hornmeer en Kudelstaart. 

·       Stel dat ongeveer 30% daarvan naar Lidl toegaat en de rest:

·       door naar het dorp (60%), en 

·       door naar de van Cleeffkade het dorp-uit (10%).

Een kleinere rotonde direct vóór bij de ingang van Lidl (zoals in het plan Joop Kok) heeft dan als nadeel dat zelfs een paar auto’s komend vanaf de Stommeerweg en links afslaand naar Lidl (en dat zullen er vaak 

10-tallen zijn) deze hele (kleine) rotonde en dus de weg en dus de hele doorstroming op de Stationsweg in beide richtingen verstoren/belemmeren tot op de Uiterweg en tot op de van Cleeffkade aan toe. 

 

In dit nieuwe plan staat het verkeer vanuit Zuid en Kudelstaart en Hornmeer als afslaand verkeer naar Lidl voorgesorteerd vanaf een (even grote) rotonde gelegen bij de DrieKolommenplein-weg/Stationsweg. Zelfs het teveel aan wachtende auto’s, dat af wil slaan naar Lidl, kan ook nog doorrijden naar de rotonde op de van Cleeffkade en zij kunnen alsnog vanaf die kant naar binnen rijden bij Lidl.

 

Het uitgaande verkeer vanuit Lidl naar Zuid, Kudelstaart en Hornmeer staat op eigen terrein van Lidl voorgesorteerd.

 

Verkeer van en naar het Dorp/Uiterweg kan zo via beide rotondes hun weg heen en terug vinden.

 

Het verkeer het Raadhuisplein-op kan beter gaan via de brug bij de van Cleeffkade, omdat het Raadhuisplein uitgaande verkeer via de Stationsweg meestal terug wil naar Zuid, Kudelstaart en de Hornmeer. En dat betekent voor hen zonder opstoppingen alleen even de rotonde nemen en weer terug naar Zuid, Kudelstaart en de Hornmeer.

 

De sluiproutes via het Raadhuisplein en via de Drie Kolommenplein en –weg worden zo ook verhinderd.

 

Winkel-concentratie:

Een winkel-concentratie op en rond het Raadhuisplein is ver te zoeken:

·       tegenover het gemeentehuis 1 winkel: Lidl

·       aan de van Cleeffkade-zijde van het Raadhuis: ±5 winkels,

·       aan de andere zijde van het Raadhuis: ±4 winkels

 

Het handelt hier om niet meer dan 10 winkels, maar deze 10 winkels zullen NOOIT één winkelcentrum vormen omdat ze geen meters, ook geen 10-tal meters, maar meer dan honderd meter uit elkaar liggen. Dit in tegenstelling tot de winkel-concentratie in het Molengedeelte en het Kreike-gedeele van de Zijdstraat: hier handelt het in ieder gedeelte om zo’n ±30 winkels ieder: totaal zo’n ±60 winkels in één aaneengesloten blok.

 

Het is dus niet effectief om de middenstand te helpen (een van de doelstellingen van de Centrum-visie) door het Raadhuisplein ALLE concentratie te geven terwijl het slechts gaat om niet meer dan 10 winkels, die meer dan honderd meter uit elkaar liggen en NOOIT ook maar winkel-technisch of economisch gezien één geheel zullen vormen.

 

Verkeerstechnisch gezien:

 

""Foto van de kruising met opstopping

 

Commentaar op het Plan van het Gemeentehuis en op het Plan Jaap Tromp: 

 

1.     Komend vanaf de Stommeerweg wil 70% dus: naar Lidl en naar de Uiterweg en naar het Dorp/Praamplein. Deze 70% wordt NIET in betere banen geleid door het plan van Jaap Tromp en ook niet door het Gemeenteplan.

 

2.     Verkeerstechnisch leveren deze plannen alleen gemak op voor het doorgaande verkeer via de van Cleeffkade (dus die 10%-dorp-uit en 10%-dorp-in): en is dus een knaller van een nieuw gecreëerde sluiproute !!!

 

3.     Dat is ook te zien op de bovenstaande foto in AalsmeerVandaag.

a.     En dat is nog zonder het (toekomstige) afslaande verkeer naar Lidl toe. (Lidl was nog niet open bij het nemen van deze foto).

 

4.     Het verkeer van en naar de Uiterweg moet zich in de plannen van Jaap Tromp en het Gemeentehuis letterlijk en figuurlijk in allerlei bochten wringen.

a.     Zo ook het vrachtverkeer voor Lidl.

b.     Als de doorsteek Punterstraat/Weteringstraat naar de Burg Kasteleinweg (zie hieronder) is verwezenlijkt dan zal dit verkeer in de plannen van Tromp en de Gemeente daar gebruik van gaan maken: dwz dan volgt een verplaatsing van een gedeelte van de drukte van de van Cleeffkade/Uiterweg naar het midden van de winkelstraat.

c.     Dat moet dus voorkomen worden door het voor dit Uiterweg-verkeer zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 

5.     Verder het hopeloze kruispunt Zijdstraat/van Cleeffkade/Uiterweg/Stationsweg wordt voor het grootste gedeelte verplaatst naar het kruispunt DrieKolommenplein-weg/Stationsweg. Geluk is dat daar niet veel voetgangers lopen.

     

6.     Het probleem op de Stationsweg bij Lidl: opstoppingen door verkeer komend vanaf de Stommeerweg (60%) en afslaand naar Lidl (30%) blijft ook gewoon bestaan. (Zij moeten voorrang geven aan die 60% die van het dorp afkomt en terug naar Zuid, Hornmeer en Kudelstaart wil).

 

7.     Verder is het niet effectief om de middenstand te helpen door het Raadhuisplein ALLE concentratie te geven terwijl het slechts gaat om niet meer dan 10 winkels, die meer dan honderd meter uit elkaar liggen en NOOIT ook maar winkel-technisch of economisch gezien één geheel zullen vormen.

 

Het doortrekken van de Weteringstraat naar de Burg Kasteleinweg, heeft voor het dorp de betekenis om de Dorpsstraat en de van Cleeffkade en de Stationsweg (dus het HELE dorp) te ontlasten van komend en gaand verkeer naar de winkels dwz het Praamplein en het Raadhuisplein, zeker als de economie weer aantrekt (hopelijk ook een beetje door deze nieuwe plannen). 

 

1.     Dat betekent dat de Punterstraat open moet blijven voor autoverkeer en zelfs 50 cm verbreed moet worden aan de ABN-zijde.

2.     Als de Punterstraat afgesloten is voor auto-verkeer en er zijn verkeers-opstoppingen op de Uiterweg, Stationsweg of in de Dorpsstraat dan is er geen aanvoer en geen afvoer meer het Dorp in of uit. 

3.     De Punterstraat is dus het overdruk-ventiel van het dorp en dient niet afgesloten te worden.

a.     Indien toch dan slechts voor 2-3 maanden vanwege de zomer en de zon, maar voor de rest van het jaar OPEN en 50 cm verbreed.

 

Verdere uitbreiding van horeca rond de Punterstraat, is mogelijk op de stoep naast de bakker en in de Zijdstraat, en ook verderop in de Zijdstraat, (en op het Praamplein).

Deelplan B

Het kan ook anders: 2edeelplan-B:  Zijdstraat Molengedeelte

""

1.    Molen verplaatsen naar de Historische Tuin, 

2.    Ongeveer 50 nieuwe parkeerplaatsen erbij voor de Zijdstraat op het Molenplein.

3.    Punterstraat NIET afsluiten voor verkeer, maar verbreden.

4.    Punterstraat-Weteringstraat doortrekken naar de Burgemeester Kasteleinweg.

Dit is onze molen nú: verstopt achter van alles en daarom ook is de molen gedwongen om te malen met een elektrische motor. 

Wanneer wordt die molen biotoop ingetrokken, nu er een elektrische motor is om te malen?

Molen verplaatsen:

Molen en het autentieke pandje er onder van de kapper en de tabakzaak mee verhuizen naar de Historische Tuin of een akker verderop.

De molen wordt daar weer zichtbaar van alle kanten in Aalsmeer en staat dan ook weer in de westenwind. 

Samen met de Historische Tuin, met het restaurant in dat meeverplaatste pandje, samen met bv een klompenmaker en met de rondvaart vormen ze dan EEN touristisch atractie, bereikbaar over bv een grotere brug, zoals op het Raadhuisplein. (Voor de kapper en de tabakzaak kan compensatie-ruimte gevonden worden in leegstaande panden.)

Op de kosten van de wegen rond Lidl kunnen enige miljoenen bespaard worden als de betreffende plannen van Nico Dames daar uitgevoerd worden (zie: Het kan ook anders: Wegen rond Lidl: in Lezerspost). Het daar gespaarde geld kan voor deze ideeën weer gebruikt worden.

Kosten van het verplaatsen van de molen vallen best wel mee:

Doel van het verplaatsen van de Molen:

Na verplaatsing komt de Molen weer echt vrij te staan in de wind, aan het water en in het groen van de Historische Tuin en wordt weer echt zichtbaar voor iedere bezoeker op het Praamplein/Winkelgebied. Zo kunnen de Molen en het Restaurant en de Rondvaart elkaar opwaarderen. Het meeverhuisde pandje (van de Kapper en de Tabakzaak) wordt dan het restaurant in de Historische Tuin. Zo kan ook een grotere stimulans gegeven worden aan dag-horeca en restaurant omdat alles zichtbaar is vanaf het Praamplein, waar de meeste klanten beginnen en stoppen met shoppen. 

De winkel-concentratie:

Een van de doelstellingen van de Centrum-visie is het behouden van winkeliers in het dorp.

De winkel-concentratie in de Zijdstraat is veel hoger dan op het Raadhuisplein. In de Zijdstraat handelt het om zo’n 60 winkels met één aan een gesloten front. Op het Raadhuisplein zijn er hoogstens 10 winkels, meer dan honderd meter van elkaar verwijderd, verdeeld in 3 groepjes (Lidl, op de van Cleeffkade en op het Raadhuis-plein).

Om de middenstand echt te helpen is het niet effectief om de hulp te concentreren op en rond het Raadhuisplein omdat het daar gaat om niet meer dan 10 winkels, die meer dan honderd meter uit elkaar liggen en NOOIT ook maar winkel-technisch of economisch één geheel zullen vormen. 

Echte gemeentelijke hulp voor het behouden van winkeliers in het dorp is meer effectief in de Zijdstraat dan elders.

Voldoende en gratis parkeerplaatsen: 

De winkeliers hebben via de landelijke norm een gebrek aan 388 parkeerplaatsen. De Gemeente heeft al in 2002-2003 beloofd dat er 85 nieuwe parkeerplaatsen bij zouden komen. Met de laatste verbouwing van het Praamplein heeft de Gemeente gezorgd voor slechts 17 nieuwe parkeerplaatsen terwijl er ook nog eens 75 verloren zijn gegaan. Dat betekent zelfs een tekort van 143 parkeerplaatsen tov de gemeentelijke belofte gedaan in 2003.

Verder Aalsmeer heeft per hoofd van de bevolking het hoogste aantal auto’s van heel Nederland. 

De Gemeente heeft de parkeer-drukte zelf ook gemeten, en stelt: de drukte lijkt nu wel mee te vallen. Dat klopt wel, maar iedere winkelier heeft nu 30-50% minder omzet dan 5-10 jaar geleden en dus nu ook minder parkeerplaatsen nodig. Maar wachten totdat de economie weer aantrekt zal te laat zijn. Regeren is vooruit zien en daar en boven de Aalsmeerse winkeliers moeten zich nu nog meer promoten tov van andere winkelcentra en dat kan met voldoende en gratis parkeerplaatsen. Want goede winkels zonder voldoende en vrije parkeerplaatsen bestaan niet.  

Het dooie Molenplein van nu:

Na verplaatsing van de Molen zal het Molenplein een echte levendige verbinding gaan vormen tussen de beide winkelstraten <Molenpad en Zijdstraat> met gratis parkeerplaatsen. Het zou een geweldige stimulans betekenen voor dát gedeelte van de Zijdstraat, waar de meeste lege winkels staan, ondanks die 50% nieuwbouw van de afgelopen jaren. 

Gemeentelijke plannen om het Molenplein op te waarderen zijn een 10-tal jaren geleden ook gemaakt, maar daar is niets van terecht gekomen: zelfs een koekenbakker in een kraam zag het niet zitten evenals de oliebollenkraam met kerst niet. Dus daar oa horeca plannen, blijft bij plannen: dat moet nu wel bewezen zijn.

Als de economie in de Zijdstraat nog minder wordt zal er toegegeven moeten worden aan de wens om de auto weer in de Zijdstraat toe te laten: dan wordt de Zijdstraat weer echt een boodschappenstraat zoals vroeger.

Verdere spreiding van het aantal parkeerplaatsen over het hele winkelgebied is belangrijker dan het concentreren ervan op het Praamplein, omdat het winkelgebied zo ontzettend lang/uitgestrekt is.

Die ±50 nieuwe parkeerplaatsen op het Molenplein betekenen ook een ontlasting van het parkeerplaatsen-tekort op het Praamplein en zelfs op het Raadhuisplein. 

Dit gebrek is nog groter geworden door de verplaatsing van de weekmarkt naar het Praamplein.

Deze ±50 nieuwe parkeerplaatsen op het Molenpad, kunnen ook gezien worden als een compensatie voor het stomme gemeentelijke gedoe:

Het tekort aan parkeerplaatsen volgens de landelijke norm is 388 parkeerplaatsen.

Het niet nakomen van gemaakte afspraken in 2003 (85 nieuwe parkeerplaatsen) en bij de verbouwing van het 

Praamplein slechts 17 nieuwe parkeerplaatsen erbij met een verlies van 75 parkeerplaatsen, waardoor een gebrek van 143 parkeerplaatsen tov de gemeentelijke beloftes in 2003.

Het niet verplaatsing van de feesttent ondanks verschillende uitermate goede alternatieve plekken. Die feestweek 

            houdt bijna 2 weken lang alle parkeerplaatsen op het Praamplein bezet. 

Het verplaatsen van de weekmarkt naar het Praamplein: nog meer tekort aan parkeerplaatsen juist in het midden van het winkelcentrum.

Het uitermate grote tekort aan parkeerplaatsen van het Zorgcentrum, dat de parkeerplaatsen voor het winkelende publiek oa bij Deen en bij drogist van der Zwaard veel te vaak bezet. Deze parkeerplaatsen worden misbruikt door de door de Gemeente afgegeven parkeervrijstellingen aan de werkers van het zorgcentrum.  

Effectiviteit van parkeerplekken-spreiding:

De spreiding van parkeerplekken over het hele winkelgebied is uitermate belangrijk. Concentreren ervan op één plek is uit den boze, zeker bij een zo lang gerekt winkelcentrum als het dorp. De nieuwe parkeerplaatsen op het Molenplein zijn daarom veel effectiever dan nieuwe parkeerplekken op of onder het Raadhuisplein, op of onder het Drie Kolommenplein of onder het “oude postkantoor”. Daar zijn al parkeerplaatsen en die zijn ook nog eens aan de buitenrand van het winkelgebied en te ver weg voor klanten, die in de Zijdstraat of in het Molengedeelte willen gaan winkelen.

Molenplein als parkeerplaats:

Het Molenplein verbindt dan via parkeerplaatsen de 2 winkelstraten (Zijdstraat en Molenpad) beter met elkaar en geeft dan een buitengewone goede economische stimulans voor de winkels in het molengedeelte van de Zijdstraat, dat toch al jaren onderbedeeld is geweest met parkeerplaatsen, zelfs nadat echt de halve straat nieuw gebouwd is. Zo zie je maar weer hoe belangrijk parkeerplaatsen zijn.

Een zelfde gemeentelijke plannen-brouwerij om het Molenplein op te waarderen, is ook ongeveer 10 jaar geleden gemaakt, maar daar is niets van terecht gekomen: zelfs een koekenbakker in een kraam zag het niet zitten: dus dáár horeca plannen, blijft bij plannen. Dat is dus een dooie mus voorhouden.

Verder dient de Gemeente zo langzamerhand wel eens enigszins tegemoet te komen aan het uitermate grote tekort aan parkeerplaatsen van het Zorgcentrum, dat de parkeerplaatsen voor het winkelende publiek te vaak bezet. Parkeerplaatsen worden misbruiktdoor de afgegeven parkeervergunningen van het Gemeentehuis aan de werkers van het zorgcentrum. 

Het doortrekken van de Weteringstraat naar de Burg Kasteleinweg:

Dit is voor het dorp van belang om de Dorpsstraat, om de van Cleeffkade en om de Stationsweg (dus het HELE dorp) te ontlasten van komend en gaand verkeer naar en van de winkels dwz het Praamplein en het Raadhuisplein, zeker als de economie weer aantrekt (hopelijk ook een beetje door deze nieuwe plannen). 

Dat betekent dat de Punterstraat open moet blijven voor autoverkeer en de rijstrook zelfs 50 cm verbreed moet worden aan de ABN-zijde. Als de Punterstraat afgesloten is voor auto-verkeer en er zijn verkeers-opstoppingen op de Uiterweg, Stationsweg of in de Dorpsstraat dan is er geen enkele aanvoer en afvoer meer het Dorp in of uit. De Punterstraat is dus het overdruk-ventiel van het hele dorp en dient niet afgesloten te worden. Indien toch dan slechts voor 2-3 maanden vanwege de zomer en de zon, maar voor de rest van het jaar OPEN en 50 cm verbreed.

Verdere uitbreiding van horeca rond de Punterstraat, is mogelijk op de stoep naast de bakker en in de Zijdstraat, en ook verderop in de Zijdstraat (en op het Praamplein en Historische Tuin). 

Toch nog twee vragen: Wie zou de hele Punterstraat als de horeca moeten bedienen? Wie anders dan de daar reeds bestaande winkels? De hele Punterstraat als horeca is voor deze winkeliers veel te veel en zij kunnen dat onmogelijk behappen. En een horeca-uitbreiding is daar niet meer mogelijk: alle gebouwen zijn reeds bezet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin