Fotoactie ‘een echt Hornmeerpark voor iedereen’

[Alle ondertekenaars van de petitie ‘Een echt Hornmeerpark voor iedereen’ kregen dezer dagen onderstaande brief. Maar voor wie hem gemist heeft, hieronder de tekst. Met uitnodiging om aanstaande zondag naar het Hornmeerpark te komen voor een ludieke actie – redactie]

Beste ondertekenaar,

U  ondertekenende vanaf 19 november van het vorige jaar  de petitie “Een echt Hornmeerpark voor iedereen”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Met uw digitale handtekening gaf u aan dat u samen met ons van mening bent dat er in Aalmeer een grote ‘groenbehoefte’ bestaat. Groen dat voor iedereen toegankelijk is.

Wat heeft onze handtekeningenactie opgeleverd?
Direct nadat de gemeente Aalsmeer i.c. de verantwoordelijk wethouder, Gert Jan van der Hoeven, lucht kreeg van de petitie,  heeft hij contact met ons gezocht en ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis.

Aan het einde van deze – overigens heftige – bijeenkomst,  nodigde de wethouder ons uit om zitting te nemen in een zogenaamde klankbordgroep die tot doel heeft: het meedenken over verbeteringen van het overgebleven  Hornmeerpark en hoe invulling te geven aan  compensatie van het ‘verdwenen’ deel van het  Hornmeerpark op het vrij te komen VVA terrein.  Een projectleider en een landschapsarchitect denken mee.

Wij hebben zitting genomen in deze groep  – samen met andere ondertekenaars van de petitie – met als reden om vinger aan de pols te houden. Maar welke waarde moet gehecht worden aan deze  klankbordgroep?

We zetten onze pijnpunten op een rijtje

-  Waarom heeft de gemeente in de aanloop naar haar besluit wel uitgebreid gesproken met de voetbalverenigingen, maar  geen enkel contact  gezocht met de gebruikers van het Hornmeerpark? 

Ook met de kinderboerderij, de hondenschool en de dierenbescherming is geen contact gezocht. En toen de informatie over de op handen zijnde veranderingen zich als een olievlek verspreidde, was de tijd van inspraak voorbij. Ook de wijkraad Hornmeer werd pas op de hoogte gesteld toen de plannen al definitief waren.

-  Waarom realiseert de gemeente haar plannen ten koste van het enige park dat Aalsmeer heeft; er is voor de 30.000 inwoners geen alternatief.

Beseft de gemeente niet, dat juist  de inwoners van Aalsmeer al zwaar op de proef worden gesteld door de steeds toenemende infrastructuur en door de geluidsoverlast van vliegtuigen?

-   “Het maatschappelijk belang van voetbal is belangrijker dan groen”, aldus de wethouder.

Waarmee de wethouder totaal voorbij gaat aan de wens om dichtbij te kunnen genieten van groen, een stuk natuur, een wandelgebied.

-   Waarom kapt de gemeente waardevol en volwassen groen (ook al zijn sommige bomen in slecht conditie) met al het leven dat daar in zit, zoals de op de rode lijst voorkomende boomvalk?  

-  Waarom maakt de gemeente zich niet sterk om te zorgen dat gebruikers van het park net zoals nu, langs de voetbalvelden kunnen blijven lopen, zodat er een volledig rondje gemaakt kan worden?

De voetbal vereniging wil  i.v.m. angst voor vandalisme geen wandelpad hebben  langs de nieuw aan te leggen voetbalvelden. Wij vinden dit een weinig valide argument,  omdat er al een pad ligt dat langs de bestaande voetbalvelden loopt en dat pad blijft.  

-  Waarom heeft de gemeente in de besluitvorming niet direct een  compensatieregeling opgenomen voor de straks vrij te komen VVA terreinen?

Er is een groot budget vrijgemaakt voor de realisatie van nieuw aan te leggen voetbalvelden. Maar  voor het onderhoud van het kleine stuk  park dat overblijft en voor een eventuele uitbreiding naar het straks vrij te komen VVA terrein is (voorlopig?) geen geld. Dit hangt van opbrengsten uit nog te bouwen onroerend goed. Daarenboven is het helemaal niet zeker of er wel ’ wandel groen’ zal komen op dit terrein. Wellicht besluit een volgende gemeenteraad dat er een atletiekbaan komt.

Kortom de klankbordgroep heeft de status van ‘mits’ en ‘als’  en dat vinden wij veel te summier.

Daarom blijven we alert en gaan we voor:
a.       Dat we ons rondje rond de voetbalterreinen kunnen blijven lopen;
b.      Dat een onderhoud aan paden en groen van het overgebleven  Hornmeerpark tegelijkertijd plaatsvindt met de aanleg van de voetbalvelden;
c.       Dat de natuurwaardes van het park gerespecteerd worden;
d.      Dat we tenminste compensatie krijgen op het nieuw VVA terrein en dat die compensatie direct wordt ontwikkeld nadat de nieuwe voetbalterreinen in gebruik worden genomen.

Radio Noord-Holland schonk al aandacht aan onze petitie. En ze blijven ons volgen.

Maar bij deze doen wij ook nog eens beroep op u.

We nodigen u uit voor een  actie waarbij we u als gebruiker van het Hornmeerpark, een gezicht willen geven. Een paginagrootte advertentie in het Witte Weekblad of Nieuwe Meerbode met allemaal foto’s van verontruste gebruikers van het Hornmeerpark. .

Dus kom a.s. zondag 23 februari met of zonder uw viervoeter(s) tussen 11.00 en 13.00 uur naar het Hornmeerpark en laat u fotograferen door onze fotograaf Patrick.

Dank voor uw inzet en tot zondag,

Elize Eveleens en Sietske van den Broek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin