De Aalsmeerse politiek na Eenhoorn…

Was er met veel tromgeroffel en spanning uitgekeken naar het Rapport Eenhoorn, na de publicatie en de reacties van de burgermeester, bewoners en de pers is het vervolgens oorverdovend stil. Tijd voor de Werkgroep Aalsmeer van de SP naar voren te kijken.

Kort naar achteren kijkend, wie de Aalsmeerse politiek de laatste jaren heeft gevolgd en daarna het rapport Eenhoorn heeft gelezen, kwam eigenlijk maar tot één conclusie: “Dat wisten we allemaal al, een hoop gedoe!” De opsomming van de feiten gaf ons wel even een schrikreactie, maar voor de SP is het nu veel belangrijker hoe de zittende politieke partijen en het college uit deze situatie denken te komen.

Burgemeester Nobel gaf de eerste stap al aan: het formeren van een werkgroep van raadsleden die hem ondersteunen de noodzakelijke veranderingen door te voeren… Een werkgroep dus. Het is te hopen dat deze werkgroep niet gaat bestaan uit alleen fractievoorzitters.

Eenhoorn gaf het zelf aan; er is niet alleen behoefte aan “echte” leiders, maar ook aan verbinders en rolmodellen. Helaas zijn veel van deze raadsleden (lees ook wethouder/ burgemeester) in de loop van de tijd verdwenen uit het politieke landschap van Aalsmeer. De SP hoopt dat de partijen de moed hebben om die personen naar voren te schuiven die wél deze verbinder/rolmodel kwaliteiten bezitten.

Wat de SP verbaasd is dat er wel een werkgroep met raadsleden komt, maar dat burgemeester Nobel nog niet heeft verklapt op welke manier de wethouders mee gaan doen om de situatie  te verbeteren.

Terugkomend op de echte leiders. Daar is volgens Eenhoorn behoefte aan. En hier zit het zwakke punt van het rapport Eenhoorn. Gevraagd wordt naar het dragen van verantwoordelijkheid, het behartigen van de belangen van de Aalsmeerse bevolking, bereidheid tot samenwerking, gezamelijke ambities en samen die “stip aan de horizon” zetten. Kortom, samen doen wat goed is voor Aalsmeer.

Eenhoorn roept op tot een cultuur van verbondenheid, maar stelt ook vast dat op dit moment alleen met strakke hand de raad en het college gestuurd kan worden. De SP juicht het toe als verbindende leiders het voortouw nemen, vooropgesteld dat de leden van de raad en het college zich professioneel en beheerst gedragen.

Twee jaar geleden waren er verkiezingen en we zijn een hoop gedonder, een verbeterproces (eind 2014), een rapport Eenhoorn (eind 2015) verder. De SP gaat ervan uit dat 2016 in het teken staat van een werkgroep en “echte veranderingen”. Aalsmeer heeft dan in 2017 hopelijk een raad en een college die weer doen wat ze moeten doen. En dan zijn er al weer verkiezingen…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin