Compensatiegelden SLS voor meest benadeelden

Met stijgende verbazing vernam ik uit de lokale kranten welke briljante ideeën er in Aalsmeer leven om de slachtoffers van Schiphol’s ongebreidelde expansiedrang te compenseren. 

 

Een simpele lezer als ik denkt dan gelijk aan de mensen die het meest te lijden hebben van het risico, het lawaai, het fijnstof en de stank van landende en stijgende vliegtuigen. Aan degenen wiens huizen voor Schiphol gesloopt moeten worden, wiens huizen drievoudig geïsoleerd moeten worden, die indirecte ventilatie met luchtfilters in huis moeten hebben, die geen woning voor hun ouders of kinderen in de tuin mogen bouwen en die wél in de tuin kunnen werken maar niet converseren… Kortom aan de bewoners van die gebieden, die in het LuchthavenIndelingsBesluit (LIB) officieel zijn aangemerkt als benadeeld door de bovengenoemde gevaren en ongemakken van Schiphol. De mate van risico en ongemak is alreeds aangegeven en gemarkeerd in geografische LIB-zones en -grenzen, die recent – met een belangrijke inbreng van Aalsmeer – opnieuw zijn vastgesteld door het Ministerie! 

 

 

 

Deze kaart is niet alleen een meetlat voor de overlast, maar dus ook voor COMPENSATIE RECHT EVENREDIG MET DIE OVERLAST! Ervan uitgaande dat de LIB-zones een juiste indicatie zijn van de overlast van Schiphol, kun je de LIB-kaart aanhouden voor de mate van compensatie per zone. Je zou bijvoorbeeld kunnen claimen, dat LIB-1 zone recht heeft op 40%, LIB-2 op 30 %, LIB-3 op 20% en LIB-4 op 10 % van de compensatiegelden! De compensatie dient wel rekening te houden met het aantal getroffen bewoners per zone; dus is de compensatie per bewoner in zone 1 viermaal zo hoog als in zone 4, die echter veel meer bewoners telt…

 

Wie schetst nu mijn verbazing, dat aanzienlijke compensaties worden geclaimd voor projecten buiten deze zones, zoals De Oude Veiling, het Crown Theater, het Starteiland, het VVA- en RKDES-terrein, etc., terwijl er praktisch geen ideeën waren voor direct-benadeelden?! Niets ten nadele van de genoemde – ook heel goede – doelen en projecten, maar wat zij te lijden hebben van Schiphol is mij een raadsel! 

 

WAT DAN WEL? Je zou bijvoorbeeld de compensatie kunnen besteden aan voorzieningen die níet door het LIB worden beperkt, maar juist de overlast beperken, zoals extra groen in zones die niet (intensief) bewoond en/of bewerkt mogen worden. Met name bomen en struiken filteren het fijnstof uit de lucht, dempen het vliegtuiglawaai en bieden de fysieke en mentale rust.

 

Door het aanleggen c.q. uitbreiden van parken biedt men (niet uitsluitend, maar vooral) direct omwonenden een echt werkende compensatie. Goed beschouwd is er planologisch met name in de LIB-3 en de Sloop-zone onder de Aalsmeerbaan plenty ruimte voor groen, dat mooi aansluit op bestaand groen van het Seringenpark, de Hoge Dijk en De Bovenlanden. Op een deel van “Greenpark” dat in de LIB-zones ligt, met name in de Hoeksteen, rust ook al een groenbestemming en in 2007 werd het plan Greenpark al bekroond voor de ruime mate van groenvoorzieningen. Greenpark kan hiermee zijn naam weer eer aandoen en het dilemma over de invulling van dit deel van Greenpark wordt hiermee opgelost (én betaald..) door Schiphol!

Tenslotte wordt ook het aanzien van Aalsmeer bij binnenkomst vanaf de N201 én vanuit de lucht een stuk groener en aantrekkelijker.

 

Dit idee wordt u gratis aangeboden door Marcel Bartels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin