CDA en AB stemmen bij invulling Tuinen tegen eigen sociale beleid in

Tijdens de raadsvergadering van 23 april over de invulling van de laatste onbebouwde terreinen langs de Burgemeester Kasteleinweg, hoopte PACT dat de raadsleden van AB en CDA zich duaal zouden opstellen en een geluid zouden laten horen dat in het verlengde zou liggen van hun verkiezingsbeloften. Helaas, zij volgden hondstrouw de uitgangspunten van het college.

Voor de bühne werd door AB nog wel een voorstel ingediend om het percentage sociale woningbouw, dat op 18% stond, te verhogen naar 24%. Een een-tweetje met het college, want wethouder Jop Kluis was op het laatste moment nog met een alternatief woonprogramma voor de dag gekomen: 23 appartementen op de plek waar tien drie-onder-een-kapwoningen waren gepland. Geluk bij een ongelukje, aldus Kluis, de woningen waren op gemeentegrond geprojecteerd en konden tegen een relatief laag bedrag van € 215.000 worden ingewisseld voor sociale huurwoningen.

Wonderlijke wending
Niemand reageerde op deze toch wel wonderlijke wending. Waar in eerste instantie werd gesuggereerd dat verdichting, het plannen van meer woningen op het beschikbare gebied, niet mogelijk was in verband met de behoefte aan ruimte voor het parkeren, blijkt dat nu wel te kunnen. Blijkt eindelijk, na een besloten informatief overleg in oktober en 3 commissievergaderingen in april, dat het tot de wethouder is doorgedrongen dat er mede door verdichting meer sociale woningbouw mogelijk is.

Een half jaar heeft hij de tijd gehad om het door PACT ingediende raadsbreed gesteunde streefcijfer van 30% sociale woningbouw te onderzoeken. Hij heeft niets met die wens gedaan, wel alle tijd genomen om argumenten aan te dragen waarom die 30% niet nodig is, zelfs de WOZ-waarden van de woningen in het dorp werden er bijgesleept. Voor PACT een gegoochel met cijfers dat een gemis aan sociaal beleid moet verhullen.

Verbijsterende gevolgen
Wanneer zijn analyse zou kloppen, levert dat de volgende verbijsterende consequenties op: er is geen behoefte  aan sociale huurwoningen in het dorp, de verkiezingsprogramma’s van AB en CDA kloppen niet en de reden dat Frits Nisters PACT heeft verlaten was op lucht gebaseerd. Zo lang niemand zich dat realiseert komt de wethouder er mee weg, waarschijnlijk omdat hij beminnelijk en relativerend overkomt, je gunt het hem. Zeker het CDA en AB, die bedanken hem zelfs voor het realiseren van 24% sociale woningbouw.

Maar wat houdt die 24% eigenlijk in? Zijn dat, zoals je als buitenstaander verwacht, sociale huurwoningen? In het geheel niet, volgens het college ook koopwoningen voor mensen met een inkomen rond de € 40.000. De 24% sociale woningbouw is opgebouwd uit 18% sociale huur en 6% koop. Voor PACT en ook HAC is dit niet sociaal. PACT en HAC hebben er zelfs een extra  € 600.000 voor over om het percentage tot 30% te verhogen.

Geld is er
Het geld is er, opgepot in het woonfonds. Waarom dit bedrag zonder enige discussie zowel aan RKDES als aan FC Aalsmeer toekennen voor het respectievelijk realiseren van een tweede kunstgrasveld en het uitbreiden en upgraden van kleedruimtes en niet aan datgene waar ook de minderdraagkrachtigen recht op hebben: woningen. Het lijkt erop dat het CDA en AB alleen bereid zijn geld uit te geven aan zaken die electoraal voordeel opleveren.

Het voorstel van PACT om het percentage sociale woningbouw tot 30% te verhogen, haalt het niet. Het CDA ziet het niet zitten. Je hebt als gemeente maar een beperkte toewijzing, 25%, dat wil zeggen dat je slechts van 1 op de 4 bewoners zeker bent dat het een Aalsmeerder is. Voor je het weet ontstaat een klein Amsterdam, althans volgens fractieleider Dirk van Willegen. Wie zit daar op te wachten? Niet het CDA.

Deur op slot
Nadat jarenlang de woningbouw in Aalsmeer op slot zat en de jongeren waren aangewezen op onze buurgemeenten gooit het CDA als dank voor de burenhulp de deur op slot. Het begrip samenredzaamheid, de kern van het CDA-denken, gaat blijkbaar niet verder dan de gemeentegrens en werpt op de woningmarkt een barrière op voor de minder draagkrachtige Aalsmeerder.

AB houdt vast aan het eigen voorstel, fractieleider Helma Persoon heeft het gevoel dat er veel steun voor is te vinden en dat het een programma is dat daadwerkelijk gerealiseerd en spoedig gestart kan worden. Bovendien zijn er toekomstige projecten waar de grond minder duur is en waar wel sociale woningbouw is te realiseren.

Aalsmeer verdient beter
Het is het vooruitschuiven van een probleem zoals we dat al jaren kennen. Ook voor de ‘nieuwe’ gronden zullen wel redenen te vinden zijn om niet aan die 30% te voldoen.

Het zijn argumenten gebaseerd op aannames, Aalsmeer verdient beter. Het is het gevolg van het beleid van een wethouder die in plaats van zijn opdracht uit te voeren, met getallen goochelt om daar onderuit te komen. Getallen die vloeibaar blijken wanneer meer druk wordt uitgeoefend.

Naar de reden hiervan kan PACT slechts gissen. Een projectontwikkelaar die op de achtergrond, onttrokken aan de transparantie van de democratie, zijn wensenpakket heeft neergelegd?


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin