Buig verwijdering om in verbinding

De groep verontruste burgers laat weer van zich horen. Nog steeds verontrust over de instabiele bestuurlijke situatie in Aalsmeer, zeer betrokken daarbij, maar voor een naamswijziging naar betrokken burgers is het te vroeg, vindt de groep. Vooral omdat de bestuurlijke situatie de afgelopen tijd niet is verbeterd. Sterker nog, het is voor de groep maar de vraag of het dieptepunt nu bereikt is met het vertrek van burgemeester mevrouw Vonk. Wij vinden dit enorm triest voor haar omdat zij met grote ambities naar Aalsmeer kwam en die ambities nu vroegtijdig moet beëindigen. Voor haar keuze hebben wij een diep respect.

De commentaren en speculaties na haar aankondiging en vooral de reacties van de verschillende raadsfracties en collegeleden maken dat wij nog meer verontrust zijn. Geen enkele reactie getuigt van zelfreflectie of van een vermogen eigen belangen te overstijgen. En daar zou de ommekeer toch vanuit moeten ontstaan. Sterker nog, de oorzaak wordt vooral bij anderen gezien, of die ander nu het college van burgemeester en wethouders is, de gemeenteraad als totaal dan wel fracties uit de raad. Maar wat nog erger is, die oorzaak wordt ook nog eens gezocht bij een kritische pers en/of bij (lastige) inwoners die zich blijkbaar te veel met de politiek of het gemeentebestuur bemoeien. Het lijkt wel alsof bestuurlijk Aalsmeer in een omgekeerde wereld leeft en daarmee een stolp om zichzelf heen heeft geplaatst.

Maar het kan toch niet zo zijn dat daar de oorzaak van de bestuurlijke ellende ligt. Kennen wij in onze democratie niet het grote goed van vrijheid van pers. Laten wij ons gelukkig prijzen dat wij in Aalsmeer nog onafhankelijke journalistiek hebben. En natuurlijk de commentaren kunnen kritisch zijn. Maar van een goed bestuur(der) mag verwacht worden dat hij of zij met die kritiek om kan gaan. Of hierop een goed inhoudelijk weerwoord heeft.

Naar onze mening ligt de oorzaak in het disfunctioneren van de verschillende bestuursorganen. Vergoelijkend wordt ook wel gezegd dat vele besluiten genomen worden met grotere en wisselende meerderheden, maar dan betreft het vooral besluiten waar geen bestuurlijke gevoeligheden aan kleven. Het komt er juist op aan om ook gevoelige dossiers tot een goed einde te brengen. En dan is verbondenheid – de verbinding maken – van uiterst belang. Zowel intern binnen de bestuursorganen, maar ook extern samen met de inwoners. Nu is er alleen maar sprake van meer verwijdering.

Wij doen dan ook een oproep aan alle betrokkenen (politiek is en blijft gelukkig mensenwerk) die verwijdering om te gaan buigen naar een verbinding om Aalsmeer weer op een positieve manier op de kaart te zetten. En de stolp af te zetten. Aalsmeer en de Aalsmeerders verdienen dat.

Wij willen als groep afsluiten met nog een oproep. Indien u als inwoner of ondernemer deze brief onderschrijft, zou u dan een bericht willen sturen naar het mailadres aalsmeersforum@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin