Nieuweling Koen Beentjes wint Aalsmeers dictee

Het Groot Aalsmeers Dictee is vrijdag in Het Wapen van Aalsmeer gewonnen door Koen Beentjes. Hij nam voor het eerst deel in de categorie liefhebbers en won meteen, tot zijn eigen verbazing.

Bij de teams zegevierde Team VWJ (Van der Wal & Joosten), met Pauline Walch, Ines van der Boon en Theo van der Hoek in de gelederen. Bij de specialisten, de erkende dicteetijgers, was Pieter van Diepen de beste, hij beperkte de schade tot twee fouten. Was het dictee met 50 deelnemers in 2014 volgeboekt, nu waren er 39 in totaal.

18 fouten
Bij de liefhebbers ging Beentjes 18 keer in de fout. Daarmee bleef hij Theo van der Hoek (19 fouten) en Mariska de Graaf (21) net voor. Organisator van het dictee Constantijn Hoffscholte van Boekhuis Aalsmeer meldt in een persbericht dat de score van Beentjes een “uitstekend” resultaat was. Het gemiddelde aantal missers in die categorie was 33.

Van der Hoek was al eens winnaar van een dictee geweest. Dat was precies twintig jaar geleden in een gezamenlijk dictee van de bloemenveilingen Aalsmeer en Naaldwijk. Destijds maakte hij eveneens 19 fouten.

Pittig
De veilingdictees stonden als pittig te boek, het zesde Aalsmeerse dictee was dat zeker ook. De website dictees.nl noemde het “vermakelijk”, “pittig” en opvallend door de “gezonde zelfspot”.

Maker dit jaar was Ronald Ganzeboom, die zijn dictee de titel Meneertje Nooitgenoeg meegaf. Hij was vorig jaar de nummer één met 9 fouten. Dat waren er drie minder dan Mariska de Graaf, die daarmee net als ditmaal de bronzen plak binnensleepte.

Lastige obstakels
Er waren vrijdag volgens Hoffscholte “heel wat lastige obstakels” te nemen. Grootste struikelblokken bleken pyrrusoverwinning, welles-nietesspel en corpsballen. “Menig deelnemer was blij dat per woord niet meer dan één fout werd gerekend.”

Bij de teams, waarbij de fouten van de drie leden worden opgeteld, lag het aantal fouten hoog. Winnaar VWJ, met 64 fouten, werd afgetekend eerste. Tweede met 95 fouten werd KADOOH, bestaande uit Mariska de Graaf, Aad Hofland en Otto Zandvliet. Vlak daarachter, en goed voor 98 fouten, werd JCI Amstelland, met Jikkemine Garnier, Tamara Dekker en Nanda Hauet, derde.

Hieronder de integrale dicteetekst van Ronald Ganzeboom.

Meneertje Nooitgenoeg

1. Laat mij u verhalen over een week uit het leven van de protagonist, een aartsluie, tot de naoorlogse bourgeoisie behorende maar kleinburgerlijke hobbyist, die verantwoordelijk is voor deze geserreerde, onappetijtelijke dicteetekst.

2. Op maandag bemoeide hij zich met het kortetermijnherstelplan van zijn pensioenfonds, dat de illiquide niveaus van de instellingen waarin het belegt placht af te zwakken door effecten te emitteren op pan-Amerikaanse handelsbeurzen.

3. Na de door zijn eegaatje geïnitieerde aanschaf van panelen voor zonne-energie te hebben gevetood, kon hij door een slecht getimed, geappt berichtje over haar striae op dinsdag de nacht doorbrengen in de eclectisch ingerichte salon.

4. Onze hoofdpersoon behaalde op woensdag een pyrrusoverwinning door ten gevolge van een aanvaarde uitnodiging mee te lopen in het cortège van zijn in ordinair corduroy gestoken oom, die een apologetische oratie over orthodox-protestantse welzijnswerkers hield.

5. Op donderdag mijmerde hij over de lievelingsfagot van zijn jeugd, die samen met zijn terracottakleurige luit indertijd kakofonieën voortbracht; een era waarin de rook van kreteksigaretten droombeelden op witgepleisterde muren toverde.

6. Aan de Churchilllaan verloor onze mythomaan zichzelf op vrijdagavond in een welles-nietesspel met zijn amices van de roomsgezinde jongensbond, niet te verwarren met ouwelijke corpsballen, met wie hij in een ouwe-jongens-krentenbroodsfeertje al snel in de lorum was.

7. Katterig stond hij zaterdag met een smoothie langs de lijn te kijken naar de dansende paardenstaarten van kortgerokte blondines en zag verbaasd dat de puberdochter van de vaderlandse schout-bij-nacht de kunststof bal in het net gepusht had.

8. Verbazing was het evenwel niet: net toen hij in het gevlij van de ook aanwezige, enigszins gecraqueleerde hockeymoeders trachtte te komen, begon namelijk het geëtter van de dociele applausmachine op de authentieke staantribunes.

9. Hoe dan ook, op zondagmiddag lag hij op apegapen, maar verplichtte zijn bonhomie hem ertoe zich te kwijten van deze tekst waarin gekunstelde zinnen als verroeste mitrailleurs zijn literaire aspiraties aan gruzelementen schoten.

10. ’s Anderendaags herlas hij het Groot Aalsmeers Dictee, oefende het hardop, jeremieerde wat en concludeerde er zelf geen jota van begrepen te hebben. Had hij het als eersteklasfeestje geclassificeerde evenement van Constantijn nu voorgoed versjteerd?

11. [EXTRA ZIN – alleen voor de specialisten] Later luisterde hij in een Delfts oudkatholiek kerkgebouw naar de door de apostolische nuntius gewijde transeunt diaken, een Curaçaoënaar, die een eschatologische fantasiewereld schetste die hem nochtans antropomorf voorkwam en bijna de antipapist in hem losmaakte.

Klik hier voor meer informatie op website Boekhuis Aalsmeer

Foto's: impressie van het dictee (zie ook, onder advertentie, in gallery; foto's Arjen Vos). Hierboven achter het spreekgestoelte organisator Constantijn Hoffscholte; geheel boven winnaar Koen Beentjes (foto Boekhuis)

 
– advertentie –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel