Feestweek blijft op Praamplein

Burgemeester en wethouders (B&W) zijn het erover eens: de Feestweek Aalsmeer mag op het Praamplein blijven. De gemeente verstrekt al twintig jaar vergunningen voor dit populaire evenement, maar omdat er voor het eerst formeel bezwaar was aangetekend door een ondernemer werd alles weer eens goed onder de loep gelegd.

Tijdens een rondetafelgesprek van de gemeenteraad op 28 augustus 2014, net voor de feestweek, heeft winkelier Nico Dames uit de Zijdstraat de gemeenteraad officieel de vraag gesteld om iets te doen aan de locatie van de feesttent. Het onttrekken van parkeercapaciteit zou negatieve invloed hebben op zijn omzet. Er werd toegezegd om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Maatschappelijke waarde
De afgelopen periode is informatie verzameld over de feestweek en recent is een digitale enquête uitgevoerd onder omwonenden en ondernemers in het centrum. Uit de voorlopige resultaten, waar overigens andere Aalsmeerse evenementen zoals de Pramenrace ook in meegenomen werden, blijkt volgens B&W dat de feestweek “zeer populair” is. De feestweek scoort hoog en alle evenementen die in het kader van deze week georganiseerd worden zijn van “grote maatschappelijke waarde voor de Aalsmeerse gemeenschap”. Zoals de ouderenmiddag en het Dag van je Leven-feest.

Op basis van de gevoerde gesprekken met het bestuur van de Feestweek Aalsmeer en de SPIE (Stichting Pramenrace in Ere) ziet B&W onvoldoende aanleiding en alternatieven om het huidige beleid aan te passen. Wat hen betreft blijft de feestweek zoals hij is en ook op dezelfde plaats.

Overlast
Echter, ze zijn zich er goed van bewust dat dit soort evenementen gepaard gaan met “enige overlast voor de omgeving”, maar is ook van oordeel dat dit in een dorp als Aalsmeer “onvermijdelijk” is. In samenspraak met de organisatoren, omwonenden en ondernemers moet worden gezocht naar mogelijkheden om de overlast zo klein mogelijk te houden. Er is hier al kritisch naar gekeken volgens B&W, maar ideeën zijn welkom.

De uitkomsten van de gesprekken en de enquête zijn verwerkt in een notitie, die is aangeboden aan de gemeenteraad, die er later dit voorjaar over zal vergaderen. Alles wordt ook verwerkt in de integrale evaluatie van het evenementenbeleid. Afronding hiervan staat gepland voor mei. 

Foto's: de feestweek is een populair evenement in Aalsmeer, maar overlast is overmijdelijk. (foto's archief AV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel