Csiziks’ bloemenaffiches komen tot leven in FAM

Hermen en Mariska de Graaf temidden van de expositie in FAM

Door: Leni Paul. Al weer drie jaar neemt het Flower Art Museum (FAM) een vaste plaats in te midden van het museale leven in Aalsmeer. Dat het museum dit coronajaar tijdelijk dicht moest houdt niet in dat achter de schermen van dit bijzondere museum niet hard werd gewerkt. AalsmeerVandaag kreeg de gelegenheid te genieten van een bijzondere rondleiding langs de collectie van posters, verzameld door ir. A.P.Csizik. Het museum mag vanaf heden weer open. Dankzij de inzet van Mariska en Hermen de Graaf, beiden op hun eigen manier verbonden aan de bloemen- en plantenwereld, kwam er naast de vaste collectie in FAM, een schitterende tentoonstelling tot stand en wordt voor het eerst deze collectie van Csizik getoond.

Ir. Andor Pal Csizik werd geboren in Budapest en kwam in de jaren ’20, als afgestudeerd tuinbouwingenieur, naar Aalsmeer. De stage in onze gemeente beviel hem zo goed dat hij er zijn hele leven is gebleven. Wie hem kende zal, als zijn naam valt, onmiddellijk de woorden ‘beminnelijk en bescheiden’ noemen. Hij kende al snel na zijn komst naar ons land de belangrijke kwekers in die tijd en kwam eveneens in contact met de heer J.C.M. Mensing, een belangrijke voorman met nationale en internationale relaties in de tuinbouw. Als man van importantie voor Aalsmeer werd een laan naar hem vernoemd.

Toparrangeur
Csizik ging werken bij de Vakgroep voor de groothandel in bloemkwekerijproducten waar Mensing de scepter zwaaide. Later zou hij diens opvolger worden bij het Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijproducten. Naast zijn administratieve functies was er het talent van Csizik als begenadigd bloemenarrangeur dat in de loop der jaren tot in verre landen werd erkend. Vanaf 1928 was Csizik als arrangeur betrokken bij tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Vanaf 1962 tot 1970 was hij de hoofdarrangeur van de Vaktentoonstelling in Aalsmeer. Jelle Atema zou nadien zijn opvolger worden. De posters (in vroegere tijden doorgaans aangeduid met het woord affiches) die in de loop der jaren werden uitgegeven en nu te zien zijn in FAM geven een goed beeld van de geschiedenis van bloemrijke evenementen.

Vanaf 1885 werden in vele Nederlandse steden ook de zogenaamde prijsvragen gehouden, waarbij diverse kwekers hun topproducten lieten zien. Onder de naam Floraliën vonden dergelijke krachtmetingen (wie kweekt het mooiste product) tot ver in de twintigste eeuw plaats. Een van de doelstellingen voor deze presentaties was, zo lezen we, “de lager geplaatste bevolkingsgroepen een andere levensstijl en mentaliteit bij te brengen…” Hoon en smaad en een storm van protest zouden terecht ten deel vallen aan diegene die in de huidige tijd deze vermanende woorden zou laten horen.

Grote verscheidenheid
Een feest van herkenning is ongetwijfeld op deze bijzondere tentoonstelling de prachtige afbeelding uit 1937 waarop een sneeuwpop met fleurige blauwe seringen in zijn arm de tentoonstelling Lente in Januari aankondigt, een presentatie in de Centrale Aalsmeerse Veiling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze veiling. De oudste affiche die hier wordt getoond is die uit 1909 van een tentoonstelling op landgoed Schoonoord in Zeist. We zien twee verschillende posters uit 1932, respectievelijk verwijzend naar een tentoonstelling in de Haagse Pulchri studio en naar de ENTOVA, de eerste Nederlandse tuinbouwtentoonstelling over volkstuinen, gehouden in de RAI in Amsterdam.

Presentatie
Ir. Csizik speelde bij alle binnen- en buitenlandse tentoonstellingen een belangrijke rol. Zijn naam zou later verbonden blijven met de op elke vaktentoonstelling te verwerven ir. A.P. Csizikbeker, toegekend aan de stand van het bedrijf dat het meeste had bijgedragen aan het welslagen van de tentoonstelling, zoals het officieel werd vastgesteld. Ook deze beker is op de tentoonstelling in FAM aanwezig.

De door Csizik verzamelde affiches schonk hij in later jaren aan het Bloemenbureau Holland. Deze nu in Floriworld gevestigde instantie schonk de collectie aan het FAM dat van de 170 posters er nu 50 laat zien, onderverdeeld in vijf secties. Het is een feest deze kleurige tentoonstelling te bezoeken. Het echtpaar De Graaf zal gedurende de openingsuren twee maal een presentatie houden en wel op zaterdag 21 en zaterdag 28 november. Aanvang 13.30 uur. In verband met coronamaatregelen is een rondleiding niet mogelijk maar na de een half uur durende presentatie kunnen de bezoekers zelf rondlopen om van de expositie te genieten.

Deelname aan de presentatie is kosteloos, men betaalt alleen de normale entreeprijs voor het museum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via info@flowerartmuseum.nl.

Foto’s Jaap Maars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel