Pierre’s Pennenstreken: ‘Leutgeleuter’

Koffie voor CDA raadslid Gerard Winkels

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 424. In de veertien jaar dat ik in de gemeenteraad heb gezeten, heb ik minstens evenveel koffie gedronken als ik later in mijn hele leven daarbuiten heb genuttigd. Steeds kwam de bode langs om in te schenken; als je plaatsnam, stonden de kopjes al gereed. De koffie kwam, kortom, je neus uit. Uiteraard hoefde je er niets voor te betalen. ‘Service van de zaak’.

De Aalsmeerse gemeenteraad kent het fenomeen ‘moties vreemd aan de orde van de dag’. Daar kunnen gemeenteraadsleden kwesties aan de orde stellen die niet op de officiële agenda staan. Greta Holtrop van Absoluut Aalsmeer greep dit middel aan om een opmerkelijke bezuiniging bij AquaVitaal terug te draaien. De motie was aldus geformuleerd:

De raad van de Gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 9 december 2021: Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeenteraad

Constaterende dat:

 • in zwembad de Waterlelie al jarenlang op donderdagochtend van 9.00-12.00 uur de activiteit AquaVitaal wordt georganiseerd;
 • de doelstelling van deze activiteit, naast het fysieke belang, evenzeer het sociaal contact is;
 • de doelgroep van deze ochtend 50 jaar en ouder is;
 • er een gratis kopje koffie wordt geschonken voor de deelnemers;
 • de deelnemers tijdens het koffiemoment de mogelijkheid hebben met elkaar te praten en o.a. informatie met elkaar te delen;
 • dit sociale contact voor de deelnemers enorm belangrijk is en een motivatie vormt in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen;
 • ESA aangekondigd heeft dit gratis kopje koffie vanaf 1 januari 2022 te laten vervallen;
 • de deelnemers daarop hebben aangegeven dat het sociale aspect dreigt weg te vallen.

Overwegende dat:

 • het sociale aspect van het bijeenkomen tijdens het koffiedrinken na afloop van de fysieke inspanning van groot belang is in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen;
 • het sociale contact voor vele deelnemers van groot belang is;
 • er positieve sociale controle onderling ontstaat en ouderen hierdoor ook buiten het deelnemen aan de activiteit, contact met elkaar onderhouden;
 • dit bijeenkomen ook een goed moment is om extra informatie en steun te kunnen bieden aan deze doelgroep bijvoorbeeld door middel van het uitnodigen van (gemeentelijke) instanties die kunnen informeren over onder andere hoge bloeddruk (meten), diabetes of valpreventie;
 • er onder de doelgroep ouderen zijn die dat kopje koffie niet kunnen betalen en direct naar huis zullen gaan;
 • waardoor het belangrijke sociale aspect dreigt te verdwijnen;
 • de gemeente het beleid hanteert om eenzaamheid onder ouderen te willen verminderen;

Roept het college op: In overleg te treden met de ESA om het gratis kopje koffie bij AquaVitaal, de wekelijkse zwemactiviteit voor 50 plussers, terug te laten keren en te verkennen hoe de jaarlijkse kosten van dit sociale aspect van ongeveer € 1500 binnen de huidige subsidieafspraken blijven passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Absoluut Aalsmeer, Greta Holtrop

Afgewezen
De Raad besteedde uitgebreid aandacht aan dit probleem. Wie wil weten hoe de discussie verliep, kan dit nakijken op de gemeentelijke website met een ‘link naar de video’, van 1:46:00-2:02:30. Bijna zeventien minuten hadden de raadsleden nodig om te argumenteren dat de motie moest worden afgewezen.

Hoewel wethouder Wilma Alink er ‘sympathiek’ tegenover stond, vond men het niet nodig om de bejaarde badgasten hun ‘gratis koffie’ te blijven gunnen. Want… ‘we moeten geen precedent scheppen’ en… ‘dan kunnen we iedereen wel gratis koffie gaan schenken’! Dus: iedereen, behalve AA, stemde tegen.

Dat kon je verwachten. Want veel vragen bleven liggen. Namelijk: WAAROM hebben de oude aquavitalisten eerst jarenlang wèl hun bakkie leut mogen genieten en WAAROM was het nodig om het per 1 januari 2022 af te schaffen?

Sociale cohesie
Als je echt iets voor elkaar wil krijgen, ga je als ervaren dorpspoliticus anders te werk. Je gebruikt eerst het instrument: Schriftelijke Vragen. ‘Is het college op de hoogte van de bezuiniging om de koffie, enz.’ ‘Zijn de sociale contacten niet belangrijker, enz.’ ‘Is deze bezuiniging echt nodig, en waarom, enz.’ Dan worden die Vragen behandeld in B&W. Wethouder Alink en de wethouder die over ESA gaat (Kabout?), stappen naar de Waterlelie, maken de bezuiniging ongedaan en vermelden dat in hun beantwoording van de raadsvragen. Niks aan de hand, iedereen tevreden.

Als het college volledig achter die koffiestop blijkt te staan – wat ik niet zou verwachten – kun je altijd nog met een ‘motie’ komen. Nu lijkt het erop dat het AA er alleen maar om te doen was, met een klein, oplosbaar probleem, groot in de publiciteit te komen. Het resultaat is, dat Gerard Zelen de deuren afgaat om het wegbezuinigde koffiegeld bij particulieren in te zamelen. Een afgang voor de gemeente die heel veel geld besteedt aan ‘buurtverbinders’ en allerlei andere manieren om de ‘sociale cohesie’ te bevorderen.

Pierre Tuning is journalist. Vele jaren redacteur bij het NOS Journaal. Was gerespecteerd raadslid van D66, later PACT, inmiddels geen raadslid meer maar lijstduwer van D66. Liefhebber van jazz, steekt dat niet onder stoelen of banken.

 

Lees vorig bericht

Inschrijven voor collectieve isolatieactie

Lees volgend bericht

Tweede supermarkt in raadsvergadering


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *