Pierre’s Pennenstreken: ‘Inzagen’

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 377. De ‘Fietspond’ over de Ringvaart vaart weer. Maar wie heeft aan het begin van de Uiterweg het vervuilde bord gelezen met de dienstregeling? Wie leest überhaupt de teksten die de gemeente over ons uitstort?

Officiële mededelingen
In de twee plaatselijke persorganen, de Nieuwe Meerbode en AalsmeerVandaag.nl verschijnen wekelijks ‘de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer’. In de papieren krant worden de onleesbaar kleine lettertjes nog onzichtbaarder gemaakt door een groene ‘steunkleur’, in het digitale medium zou je alles moeten kunnen lezen: ‘15 minute read’, staat er optimistisch boven. Maar wie doet dat? Het is een hele kluif.

Het valt meteen op dat je als digibeet in coronatijd ‘Hansje in bosbessenland’ bent. ‘Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal,’ staat onder de kop: ‘Aangepaste Dienstverlening’. En als je wilt bellen, zijn ‘de wachttijden mogelijk wat langer dan normaal’. Ja, dan weet je het wel!

‘Inzage van stukken waarvoor een inzageverplichting geldt, kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.’ Je vraagt je af: waarom is hier geen hyperlink naar die stukken ingevoegd, zoals in de zakenwereld gebruikelijk zou zijn?

Onder het kopje ‘Afval’ staat een hele leuke zin: ‘Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat’ (van de Meerlanden). Hoezo? De datum van 24 maart valt dit jaar op woensdag! En die ‘maximaal vier klanten’ geldt allang niet meer; kijk maar op https://www.meerlanden.nl/coronavirus! Hier is gewoon automatisch de tekst van 2020 gekopieerd, toen die datum inderdaad op dinsdag viel…

Verplichting
Hoe verder je komt in het raadplegen van de ‘Officiële mededelingen’, hoe meer de plichtmatigheid van de informatie zich aan je opdringt. Bijna alles is gekopieerd van de vorige keer. Dat gaat heel gemakkelijk – of eigenlijk gemakzuchtig, als je beschikt over een computer. ‘Ctrl a’: de hele tekst ‘definiëren’, ‘Ctrl c’: de tekst ‘kopiëren’ en ‘Ctrl v’ de tekst ‘plakken’. ‘Copy-paste’ is daarvoor de gebruikelijke term.

De gekopieerde tekst kan je dan bewerken om de ‘stukken waarvoor een inzageverplichting geldt’ in te voegen – laat ik ze ‘inzagen’ noemen. Maar daarvoor wordt verwezen naar de ‘website van de gemeente’!

Daarnaast zij er zaken waarvoor een meer ‘ouderwetse’ publicatieverplichting geldt – dus die vroeger zouden worden aangeplakt tegen de pui van het raadhuis. Zoals een lijst van personen die ‘niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven’. Of een lijst van ‘aanvragen voor een omgevingsvergunning’ waartegen ‘een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift kan worden ingediend’. Ook zijn er ‘inzagen’ van: een bestemmingsplan, een ‘ontwerpwijzigingsplan’ en alweer: een ‘ontwerp omgevingsvergunning’.

Misschien zou het goed zijn onze bestuurders te verplichten hun ‘Officiële mededelingen’ in het openbaar in zijn geheel te laten voorlezen. Ik voorspel dat ze tot de slotsom komen: alles staat toch op de gemeentelijke website, dus laten we onder ‘Officiële mededelingen’ deze tekst plaatsen: ‘Zie https://www.aalsmeer.nl’!

Foto’s Pierre Tuning.

 

Lees vorig bericht

Nieuwe hobbels voor Zeilfort

Lees volgend bericht

‘Het is momenteel geen tijd voor feesten’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *