Opheffen, die provincie…

Het lijkt ver weg, maar ze zijn dichtbij: de verkiezingen 20 maart volgend jaar voor de provincies en de waterschappen. Als Statenlid in onze provincie Noord-Holland krijg ik regelmatig te horen, dat de provincie wel kan worden opgeheven. 'Prima, wat mij betreft. Want als je iets beters hebt, dan gaat we dat doen', is vaak mijn antwoord. Dan volgt vaak de vraag: 'Wat doen jullie dan eigenlijk?' 
 
Grappig vind ik dat: iets eerst opheffen en dan vragen wat je dan eigenlijk beëindigt. Toch snap ik dat ook wel. De provincie is nu eenmaal weinig zichtbaar. En zolang we bestuurders hebben, die -ik citeer- 'noch de illusie, noch de ambitie' hebben om de zichtbaarheid te verbeteren zal er weinig in veranderen. Dat is jammer, want de provincies doen best wel goede dingen. Een paar voorbeelden…
 
Bereikbaarheid en duurzaamheid
Het heeft 64 jaar geduurd, 640 miljoen euro gekost en op het totale budget hielden we 6,4 miljoen euro over: de omlegging van de N201. Dat is een typisch provinciaal project geweest, waar Aalsmeer en Uithoorn behoorlijk van profiteren. De bereikbaarheid is verbeterd, vroeger kon je op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag maar beter thuisblijven als al die bloemen- en plantenexporteurs de wegen op kwamen. Het heeft de leefbaarheid verbeterd, door minder stank-, geluids- en fijnstofoverlast. De door de aanleg verloren natuur is méér dan gecompenseerd en dat is goed voor het welzijn en welbevinden. En uiteindelijk -aangelegd in de crisis- is het ook een economische impuls aan het worden. Zo hebben we in de provincie nog enkele megaprojecten, die verder van het Aalsmeerse huis liggen: Duinpolderweg, verbinding A8-A9, Westfrisiaweg (bijna klaar) en de bereikbaarheid van Den Helder. U denkt toch niet, dat dit soort projecten aan alleen gemeenten kan worden overgelaten?
 
Wonen en landschap
De woningbehoefte is groot, in Aalsmeer en overal in Noord-Holland. De provincie heeft hierin een regisserende rol en dat hebben we niet goed genoeg gedaan. We hebben, ingegeven door de crisis, ingezet op het maximale aantal te bouwen woningen. Ik denk dat we toen de huidige coalitie aan de gang ging in 2015, nog niet doorhadden dat we uit de crisis waren. Dat maximum moeten we omdraaien: wat is het minimale aantal? Wonen wordt wat mij betreft het belangrijkste onderdeel van de komende provinciale verkiezingscampagne.
 
Tot 2040 zijn in Noord-Holland 210.000 nieuwe woningen nodig en dat vraagt een ander beleid. Er rust bij bepaalde partijen een vloek op bouwen in het groen, maar ik vind: zoek de randen op. Niet alleen binnen stedelijk gebied, want de schaarse natuur in gemeenten moet je niet willen opofferen. Bewust koppel ik wonen aan landschap. Want bij een goede inpassing hoeven meer woningen niet ten koste te gaan van het landschap.
 
Een provinciaal aanjaagteam voor woningbouw is een goed idee en beter dan zo'n provinciale ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening)-commissie, die op dit moment het bouwen van woningen (en bedrijven) onnodig belemmert. 
 
Wat kost dat allemaal?
Een paar voordelen schreef ik, dat zijn er dus twee. Voor meer verwijs ik graag naar het concept-verkiezingsprogramma van het CDA dat ik in Provinciale Staten van Noord-Holland -zeg maar de gemeenteraad van de provincie, of de Tweede Kamer, vertegenwoordig en hopelijk mag vertegenwoordigen in 2019-2013, vanuit Aalsmeer/Kudelstaart.
 
En voor degenen, die willen weten wat die bestuurlijke laag allemaal kost, een indicatie: voor de hele provincie Noord-Holland werken zo'n 1.000 ambtenaren. Voor onze provinciale hoofdstad Haarlem zijn het er 1.100. En Statenleden in Noord-Holland krijgen circa 1150 euro per maand, bruto. Daar klaag ik niet over, want het is een bijzonder ambt om als volksvertegenwoordiger actief te mogen en te kunnen zijn.   
 
Hermen de Graaf is communicatieadviseur. Kudelstaarter – en bazuint dat ongegeneerd rond. Man van contacten, vooral in bloemenland. Twittert dat het een lieve lust is. CDA-statenlid in provincie Noord-Holland. Jongleert graag met ‘duurzaamheid’ en ‘rentmeesterschap’. Eigenwijze kerel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel