Op de Hac nemen

De verkiezingsstrijd is losgebarsten als je de lokale media mag geloven. Volg Dichtbij, twitter, Witte Weekblad, Nieuwe Meerbode, radio Aalsmeer en AalsmeerVandaag, waar ik columnist voor mag zijn. Als columnist kun je niet op persoonlijke titel schrijven. Je bent en blijft altijd die schrijver, winkelier, verenigingsvoorzitter, of in mijn geval die fractievoorzitter. Zoveel als op persoonlijke titel schrijven of iets zeggen, zelfs twitteren op persoonlijke titel, bestaat mijn inziens niet.

Een nieuwe partij, Het Aalsmeers Collectief (afgekort HAC) onder leiding van Bram Heijstek, neemt deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen en doet mee in de verkiezingscommissie van de lokale politieke partijen. Bovendien mag de nieuwe partij meedoen aan het Kieskompas. De partij wordt in de wandelgangen door menigeen al op de hak genomen. Dat past niet. Laat de kiezer dat maar uitmaken op 19 maart. Jan Tas van de Uiterweg schijnt ook als zesde politieke partij aan de lokale verkiezingen mee te doen. Samenvattend voor u als lezer doen mee: CDA, AB, VVD, PACT, HAC en Jan Tas. 3 partijen met landelijke signatuur en 3 lokale partijen.

Oordelen poneren
Het valt me op dat er de laatste tijd sterker dan tevoren sterke oordelen worden geponeerd in de media. De goede lezer weet wat schrijver dezes bedoelt. Onlangs sprak Cees Loggen, VVD-fractievoorzitter van provinciale staten Noord-Holland, over journalistieke integriteit. Hoever ga je in de media, is de vraag. Volgt u zelf de lokale stukjes en oordeelt u zelf…..

Integriteit is iets wat we ons als columnisten, journalisten en ook politici moeten aantrekken. Ik hoop en verwacht dat we tot 19 maart met de politieke partijen een sportieve en vooral ook integere campagne zullen voeren. Met respect voor elkaar. Meningen lopen uiteen, maar verschillen moet je na de verkiezingsuitslag in het belang van Aalsmeer weer spoedig slechten om de gemeente te besturen. Om te zorgen voor afgeronde opleidingen, banen, ondernemerschap, veilige wijken, begaanbare asfalt- en waterwegen en voldoende recreatiemogelijkheden. HAC op de hak nemen past daar niet bij.

Daadkrachtig college nodig
En zal er na 19 maart echt iets veranderen in de lokale politiek? Uiteraard hangt dat van de uitslag af. De gemeenteraad groeit van 21 naar 23 zetels, omdat Aalsmeer boven de 30.000 inwoners is gegroeid. Dat is wettelijk zo bepaald. De partijen die samen een meerderheid van 12 zetels weten te behalen, bepalen het beleid voor 2014-2018. Dat werk mag niet onderschat worden. Ongekende vraagstukken komen op een gemeente af, waar een daadkrachtig college en een deskundige gemeenteraad nodig zijn.

Welke thema's zullen partijen aangrijpen? Daar zullen enkele verschillen zichtbaar zijn alsook de ideologische accenten. Over Schiphol is men eensluidend, alleen vraagt het bestuurlijk nog wel om de nodige daadkracht. Het is zelfs zo dat tijdens de binnenkort geplande nucleaire top op 24 en 25 maart een landingsbaan wordt vrijgehouden voor de regeringstoestellen. Ook die van president Obama? Hopelijk heeft het college van Burgemeester en Wethouders druk uitgeoefend aan de Alderstafel dat dit de Aalsmeerbaan wordt. Ter compensatie uiteraard.

Leuke tijd
Het belooft een leuke tijd te worden, waarin de partijen weer bij de lokale supermarkten en andere markten en bijeenkomsten acte de présence te geven. En de inwoners. Hopelijk vergeten ze 19 maart niet. Het actief uitoefenen van het grondrecht om je stem uit te brengen is ook aan grilligheid onderhevig. Parlementaire democratieën staan al wat jaren onder druk, omdat het steeds moeilijker is om in het verdeelde politieke landschap een meerderheid te krijgen.

Onlangs vernam ik dat ondernemers/investeerders Aalsmeer mijden. Reden? Er zijn ondernemers/investeerders die geen zaken willen doen met een gemeente waar lokale partijen meebesturen. Dat schijnt kwetsbaar te zijn en om die reden worden Aalsmeer en ook andere gemeenten gemeden.

Kiezer bepaalt
Hoe pakt de verkiezingsuitslag uit? Dat bepaalt de kiezer op 19 maart en rond de klok van middernacht van 19 op 20 maart zullen we het weten. Als elke uitgebrachte stem is geteld, nageteld en vaststaat hoe de kiezer zich uitgesproken heeft. Dat is democratie. Geen gekonkel met elkaar, en fancy brochures en posters, knappe knoppen, maar wat de kiezer vindt. De kiezer bepaalt alles. Althans, de samenstelling van een nieuw gemeentebestuur. Hopelijk houden we Aalsmeer met een goede meerderheid bestuurbaar.

Robert van Rijn heeft passie voor onderwijs. VVD-fractievoorzitter. Zag al jong iets in politiek. Opstapje: JOVD, de liberale  jongerenorganisatie. Lid landelijke VVD-partijcommissie Onderwijs en Wetenschap. Hoog in vaandel: ieders eigen verantwoordelijkheid. Tennisbobo. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin