Inspraak

Pennenstreek 288. Het Dorp gaat op de schop. Oftewel: het Dorp zit op de schopstoel. Dat heet Centrumvisie en die kost bijna zeven miljoen.

Zoals gewoonlijk bij belangrijke plannen, ligt het plan ‘ter inzage’ in de vakantietijd, van 11 juni tot en met 19 juli 2019. ‘Het woord is nog aan de inwoners,’ schrijft Jacqueline Kristelijn in de Nieuwe Meerbode. Maar voor de wethouders ‘is het moment aangebroken om de uitvoering ter hand te nemen.’

En Robert van Rijn zei heel eerlijk: ‘We gaan niet opnieuw naar de tekentafel. Het college wil dit en de samenleving ook.’

Wie is die samenleving, met wie is overleg gevoerd en wie heeft (positief?) gereageerd?

·     De Klankbordgroep Centrumvisie? Volgens het verslag van Wijkoverleg De Dorper van 27 februari 2019, heeft die klankbordgroep ‘uitvoerig gesproken over de toekomst van het centrum’. Maar wie precies deel uitmaakte van die groep: De Dorper zelf, Ondernemersfonds MeerAalsmeer, ‘pandeigenaren’ – welke? – , Ondernemend Aalsmeer, Stichting Aalsmeer Westeinder promotie, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland…? En wat waren de opmerkingen en adviezen? Zijn er verslagen gemaakt? Bestond die Klankbordgroep eigenlijk wel?

 

·     Wijkoverleg De Dorper? Adviseert naar de inloopavond te gaan en: ‘maak U mening bekend’. Dat is alles.

·     Ondernemersfonds MeerAalsmeer? Eind maart, tijdens de ‘jaarlijkse ondernemersavond’ van de winkeliers in Aalsmeer Centrum kwam de Centrumvisie niet ter sprake. Wel: ‘De drie markten, de verschillende winacties, Proef Aalsmeer, de pompoenenspeurtocht, alle bezoekjes van Sinterklaas, de bloembakken, de nieuwe feestverlichting en een ouderwetse Bandjesavond’.

Nergens, tot in de verste uithoeken van het internet, is iets te vinden over de wijze waarop ‘de samenleving’ de afgelopen jaren heeft meegedacht en meegesproken. Laat staan dat er sprake is geweest van meeleven en meebeslissen. Maar er wordt straks wel om ieders medewerking gevraagd.

Het Raadhuisplein wordt een ‘eenrichtingsrotonde’ naar de Lidl, ontoegankelijk voor het openbaar vervoer – en een ramp voor de fietsers. Wie gelooft dat ‘de samenleving’ dat wil?

Terug naar de tekentafel! En kijk nog eens goed naar de verkeersplannen van Jaap Tromp.

Tekst Pierre Tuning 

Foto: drukte op de kruising Zijdstraat, Stationsweg, Van Cleeffkade, Uiterweg. Foto archief AV

Links:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin